Védik az utcaneveket

Írta:  2012.10.19.
Több mint száz kerületi utcanév védelméről döntött a képviselő-testület: ezeket már nem lehet megváltoztatni.

Ez biztosan nincs a védett utcanevek között

Meglehetősen régen, a rendszerváltás pillanataiban foglalkozott legutóbb a Főváros a budapesti közterület-nevek átfogó rendszerezésével. Néhány fontos dologra már az akkor még Fővárosi Tanácsnak nevezett döntéshozó testület is ügyelt: a 9/1989. (1990. I. 31.) rendelet szerint is tilos volt például kortárs személyről a halálát követő öt ében belül közterületet elnevezni, és ez a törvényi szöveg is gondoskodott az elnevezések védelméről. Nem sokkal később azonban a Tanács egy határozatban megállapította a budapesti közterületek nevét, és bár a Fővárosi Közlönyben is publikált jegyzőkönyvek tanúsága szerint a testület megértette az idők szavát, az Engels terek, Marx Károly utcák vissza- és átkeresztelődése közben ott maradt néhány kevésé feltűnő munkásmozgalmi név, vagy olyan elnevezés, amellyel a szocializmus éveiben igyekeztek a korábbi korszak emlékeit elfedni. És megkezdődött a toldozgatás-foldozgatás.

Bókay jó, a Cserép nem

A Közgyűlés most a teljes rendezés mellett döntött, főpolgármesteri kezdeményezésre a munkát mindjárt az 1989-es tanácsi rendelet hatálytalanításával, valamint egy új rendelet megalkotásával kezdi. Utóbbi tartalmazni fogja a védett budapesti közterület-nevek listáját, amelynek összeállítására maga a Közgyűlés tett javaslatot meghagyva az önkormányzatoknak a saját véleményezés lehetőségét. A XVIII. kerület képviselő-testülete az október 11-i ülésen tárgyalt arról a több mint 100 közterület-nevet tartalmazó listáról, amelyet a polgármester felkérésére a kerületi emlékhelyek és utcanevek kérdését vizsgáló munkacsoport állított össze. A listából jól látszik, hogy a munkacsoport elsősorban a régi utcaneveket tekintené „érinthetetlennek”: például az 1900-as években meghatározott Bókay Árpád, Szemere Miklós, a tízes években adományozott Gyöngyvirág, Nefelejcs, Honvéd, Huszár nevet, a harmincas években a határon túli területekről adott elnevezéseket, illetve néhány újabbat is, például a Kappel Emília, a Margó Tivadar utca vagy a Kondor Béla sétány nevét. Nem szeretné viszont a védett elnevezések között látni a Cserép, a Szélmalom és az Iparvasút utca nevét. A testület a javaslat mellett szavazott.

A Sallai utca neve sem került fel a listára


Telepből lakótelep

Két teljesen különböző dolog mosódik össze a kerületben azzal, hogy a hatvanas, hetvenes és nyolcvanas években épült lakótelepeket a kerületet alkotó korábbi települések mintájára telepnek nevezik: Lakatos-telep, Havanna-telep. A lakótelepek újabban épült, építészetileg is jól elhatárolható településrészek, megtévesztő ezeket elnevezésükben besorolni a Szemeretelep és a Bókaytelep mögé – ezzel érvelt Vilmányi Gábor szocialista képviselő a testület előtt javasolva az érintett kerületrészek átnevezését. A közterületek nevével foglalkozó előterjesztés benyújtója, Ughy Attila elfogadta a javaslatot, a testület pedig mellette szavazott. A polgármester tárgyalásokat folytat a Fővárossal a lakótelepek átnevezéséről. A kezdeményezés a Gloriett-telepet nem érinti.