Régi fényében a kereszt

Írta:  2014.05.23.
Saját erőből újíttatta fel az Üllői úton álló régi feszületet Csomó Tamás alpolgármester és Kádár Tibor képviselő.

Hosszú évtizedek óta áll az Üllői úton, szemben a Margó Tivadar utcai kereszteződéssel egy régi fakereszt, rajta a jól ismert, országszerte elterjedt egyszerű feszülettel, egy pléh-Krisztussal.
− Sokat láthatott ez a kereszt: a forradalmat, annak leverését, a kerület átalakulását. Emlékszem, már gyerekkoromban is itt állt, mint vallásos és a művészetek iránt fogékony ember sokszor megálltam alatta – mondta Árvay Zolta képzőművész, aki most a kereszt rekonstrukcióját részben elvégezte.
− A kerületrészt képviselő Kádár Tibor figyelt fel arra, hogy a kereszt állapota nagyon megrongálódott. Összefogtunk, és felújítottuk – árulta el Csomó Tamás alpolgármester.
A dolog, persze, nem volt ilyen egyszerű. A felújítás költségeit saját zsebből Csomó Tamás és Kádár Tibor állta, magát a keresztet pedig a fához jól értő Csomó Tamás varázsolta újjá. A feszület kiigazítását bízták Árvay Zoltára.
− Bár saját munkáimban igen gyakran szerepelnek szakrális jelképek, így a legfontosabb, a kereszt is, ilyen munkát még nem végeztem. Sokat tanulmányoztam a pléh-Krisztusokat. Annak idején többnyire egyszerű mesteremberek készítették ezeket egy-egy lemezdarabból, de észrevettem, hogy sok pléh-Krisztus arcának megmintázása mélyebb festői tudásról tanúskodik. Ezt a feszületet teljesen újra kellett festeni, annyira elkopott. Az arc megmintázásánál ezeket régi, tulajdonképpen egy sémára készült, mégis néha nagy műgonddal tervezett Krisztus-arcokat próbáltam megidézni – mesélte el a művész.

A keresztet Gável Henrik plébános szentelte újra.