Elemek szűrése dátum szerint: csütörtök, 07 szeptember 2017

Kucsák László: „A célom az, hogy a fejlesztések gyermekeink jövőjét, sikerét és boldogságát szolgálják”.

Kategória: Önkormányzat

Az augusztus 20-i ünnep alkalmából a keresztény magyar állam megalapítása és az államalapító István király előtt tisztelgő megemlékezésnek, koszorúzásnak lehettek tanúi a hőséggel dacolva szép számban megjelenő érdeklődők a pestszentimrei Hősök terén lévő országzászlónál augusztus 18-án.

Kategória: Képgaléria

A pályázat célja: A Helyi Környezetvédelmi Program, és a Zöldfelület Gazdálkodási Koncepció alapján szeretnénk kerületünket, környezetünket szebbé, tisztábbá tenni.

A környezeti nevelés és szemléletformálás az egységes fasorok kialakítása érdekében fontos a közterületek fásítása, figyelembe véve a már meglévő fákat.

A pályázatban résztvevők köre: A pályázaton részt vehetnek kerületünk lakosai, és intézményei.

( óvodák, iskolák, szociális intézmények )

Pályázat lebonyolításának módja:

A pályázat benyújtásához adatlap, ügyfélfogadási időben az Ügyfélszolgálati Irodákban, illetve a Környezetvédelmi Csoport munkatársainál szerezhető be.

A pályázattal kapcsolatban felvilágosítás az alábbi telefonszámon kérhető:

Péter Norbert  296-1300/1730

A pályázatokat  2017. október  31. 16.00. óráig kérjük benyújtani.

Az igénylőnek vállalnia kell, hogy a kiadott facsemetét az igénylésben megjelölt közterületen szakszerűen ápolja. Annak esetleges eltűnéséről, károsodásáról haladéktalanul értesíti a Polgármesteri Hivatal Műszaki, Építéshatósági és Környezetvédelmi Irodájának Környezetvédelmi Csoportját.

Az akcióban csak lombhullató díszfára lehet pályázni. A kiültetésre kerülő fafajok meghatározásánál figyelembe kell venni az utca szélességét, a meglévő közművezetéket, a telepítésre kerülő fák lombkorona méretét, magasságát.

A fák szakszerű elültetését az Önkormányzat biztosítja, de a fák fenntartását az igénylőnek kell vállalnia.

A megadott határidőn túl beadott pályázatokat nem áll módunkban elfogadni.

A pályázatok elbírálásának módja: A pályázatok elbírálását a Műszaki Építéshatósági és Környezetvédelmi Iroda Környezetvédelmi Csoportja végzi.

Az egységes fasorok kialakítása érdekében az Önkormányzat fenntartja a jogot, hogy minden utcaszakaszra a benyújtott pályázatok alapján egyetlen fafaj (fasor) telepítését támogatja. A pályázat elbírálásánál előnyben részesítjük a teljes utcaszakaszra, illetve lakótelepek esetében a háztömb előtti teljes területre benyújtott pályázatokat.

  

Dömötör István
  alpolgármester  

pdfLetölthető adatlap

A Helyi Környezetvédelmi Program célkitűzéseinek megfelelően Önkormányzatunk folytatja a házi komposztálási programot.

A résztvevőknek ingyenesen 1 db 800 literes műanyag házi komposztáló edényt biztosítunk.

A komposztáló edények korlátozott számban állnak rendelkezésre, ezért az elbírálás során az adatlapok beérkezési sorrendjét is figyelembe vesszük.

A pályázatra a XVIII. kerület lakói jelentkezhetnek, akik vállalják, hogy a kiosztott edényeket 5 évig rendeltetésszerűen használják, komposztálási naplót vezetnek, amit a Környezetvédelmi Csoport munkatársai ellenőriznek.

Pályázni az Ügyfélszolgálati Irodákon, illetve ügyfélfogadási időben a Környezetvédelmi Csoport munkatársainál beszerezhető pályázati adatlap benyújtásával, 2017. október 16. 18.00. óráig lehet.

A pályázati adatlapokat postai úton a 1184 Budapest, Üllői út 400. Műszaki, Építéshatósági és Környezetvédelmi Iroda Környezetvédelmi Csoportjának címezve várjuk, vagy leadhatók az Ügyfélszolgálati Irodákon is.

A pályázattal kapcsolatosan bővebb felvilágosítás Péter Norbertnél a 296-1300/1730-as telefonszámon kérhető.

 


 
Dömötör István
alpolgármester

pdfLetölthető adatlap

A Helyi Környezetvédelmi Program célkitűzéseinek megfelelően Önkormányzatunk folytatja a házi komposztálási programot.

 

A résztvevőknek ingyenesen 1 db 800 literes műanyag házi komposztáló edényt biztosítunk.

A komposztáló edények korlátozott számban állnak rendelkezésre, ezért az elbírálás során az adatlapok beérkezési sorrendjét is figyelembe vesszük.

 

A pályázatra a XVIII. kerület lakói jelentkezhetnek, akik vállalják, hogy a kiosztott edényeket 5 évig rendeltetésszerűen használják, komposztálási naplót vezetnek, amit a Környezetvédelmi Csoport munkatársai ellenőriznek.

 

Pályázni az Ügyfélszolgálati Irodákon, illetve ügyfélfogadási időben a Környezetvédelmi Csoport munkatársainál beszerezhető pályázati adatlap benyújtásával, 2017. október 16. 18.00. óráig lehet.

 

A pályázati adatlapokat postai úton a 1184 Budapest, Üllői út 400. Műszaki, Építéshatósági és Környezetvédelmi Iroda Környezetvédelmi Csoportjának címezve várjuk, vagy leadhatók az Ügyfélszolgálati Irodákon is.

 

A pályázattal kapcsolatosan bővebb felvilágosítás Péter Norbertnél a 296-1300/1730-as telefonszámon kérhető.

 

 

Budapest,

 

 

 

 

 

 

Dömötör István

alpolgármester

Az egyikben a 25., a másikban a 15. tanévet kezdték meg.

Kategória: Kultúra

A nyár sem telt eseménytelenül a XVIII. kerületi művelődési, közösségi házakban.

Kategória: Kultúra
2017.09.07.

Ez menő lesz!

Olimpiai sportág költözik vissza a Bókay-kertbe.

Kategória: Sport

Kínában koncertezett a leánykar.

Kategória: Kultúra