Főépítészi csoport (11)

 

FŐÉPÍTÉSZ
JANKOVITS VERA
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. *

FŐÉPÍTÉSZI ASSZISZTENS
BAKSA-VALÁNSZKI SÁRA
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 
FŐÉPÍTÉSZI ASSZISZTENS
HARTUNG MELINDA
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 
FŐÉPÍTÉSZI ASSZISZTENS
HORVÁTH ILDIKÓ
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
FŐÉPÍTÉSZI ASSZISZTENS
LIGETI ANNA
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 
 

 *Főépítész asszonynak címzett levelét kérjük, másolatban küldje meg legalább  az egyik asszisztensének is.

 

Megkezdődött a Kerületi Építési Szabályzat készítése a kerület teljes területére

     A 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelettel elfogadott és többszörösen módosított Pestszentlőrinc—Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatának (továbbiakban: PPVSZ) felülvizsgálatát az eltelt több mint 10 évben a jogszabályi környezetben bekövetkezett változásokon túl, a fejlesztési szándékok megváltozása, illetve újabb szakmai szempontok előtérbe kerülése is szükségessé teszi.
   A PPVSZ a korábbi jogszabályi környezetben hatályban volt Fővárosi Szabályozási Keretterve és a Budapesti Városrendezési Keretszabályzata alapján készült 2006-ban. A teljes kerület területére az új KÉSZ és a mellékletét képező szabályozási terv már az új fővárosi terveknek úgy, mint Budapest településszerkezeti tervének és a Főváros Rendezési Szabályzatának (TSZT és FRSZ) megfelelően készül.
      A tervkészítés célja tehát a kerületre vonatkozó egységes, a hatályos jogszabályi környezetnek is megfelelő KÉSZ elkészítése.
     A KÉSZ készítésével kapcsolatban tájékoztató lakossági fórumot tartunk, melynek időpontja 2018. február 19. (hétfő), 17.00 óra, helyszíne Budapest XVIII. Üllői út 400. I. emelet Képviselő-testületi terem.
    Kérjük, hogy a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló, 21/2017 (IX.12.) önkormányzati rendelet rendelkezései alapján, fogalmazzák meg a kerületi építési szabályzat készítésével kapcsolatos véleményüket és javaslataikat. A javaslataikat, észrevételeiket megtehetik a lakossági fórumon szóban, vagy azt követően 8 napon belül írásban a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre megküldve.
   A készülő KÉSZ-szel kapcsolatos lakossági vélemény-nyilvánításra a terv készítésének véleményezési szakaszában, a partnerségi egyeztetés keretében kerül sor a jövőben. A véleményezési dokumentum a www.bp18.hu oldal Hirdetményei között, valamint a Főépítészi csoport oldaláról lesz elérhető.

 

 

 

Jankovits Vera főépítész szeptember 18-27 között szabadságát tölti.

HÉTFŐ: 13:30-18:00
SZERDA: 8:00-12:00
PÉNTEK: nincs


Az ingatlanok beépíthetőségével, illetve az övezeti előírásokkal kapcsolatos általános tájékoztatás ügyfélfogadási időben a 225. szobában kérhető.

Jankovits Vera főépítész asszonnyal történő személyes egyeztetéshez előzetes időpontfoglalás szükséges.

 

 

 

 

 

A főépítészek feladataikat az alábbi jogszabályok felhatalmazása alapján látják el:

 • a főépítész tevékenységről szóló 190/2009. (IX. 15.) Kormány rendelet
 • az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény
 • a településrendezési és az építészeti-műszaki tervtanácsokról 252/2006.(XII. 7.) Korm. rendelet

Feladatok:

 • a meglévő szabályozási tervállomány karbantartása, jogszabályi követelmény szerinti időszakos felülvizsgálata és aktualizálása,
 • szomszédos kerületek, települések szabályozási terveinek véleményezése előterjesztés formájában a szakbizottságokkal való ismertetés,
 • a készülő, vagy módosuló felsőbb szintű városrendezéssel, építésüggyel kapcsolatos jogszabályok véleményezése,
 • a Hivatal társirodáival való kapcsolattartás, kiemelt tekintettel a Vagyongazdálkodási és Műszaki Irodára és az Építéshatósági munkacsoportra,
 • szakmai véleményt, nyilatkozatot ad a lakosságtól, társirodáktól, valamint az eljáró hatóságként megjelölt irodáktól, továbbá a szakági tervezőktől (a kerületben készülő út és közműtervek szabályozási tervekkel való összhangjáról) beérkezett megkeresésekre,
 • részt vesz szakterületének keretein belül az Európai Uniós pályázatok elő –és folyó munkálataiban,
 • a Kerület tervtanácsi rendeletének előkészítése és ennek szelemében Tervtanács működtetése,
 • a Kerület épített környezetéhez tartozó értékek meghatározása, nyilvántartása és azok védelme érdekében szükséges jogszabály előkészítés

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Településfejlesztési Koncepció 2014-2030

pdfLetöltés

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020

pdfLetöltés

PESTSZENTIMRE:

Pestszentimre Jövőkép

pdfLetöltés

 

Pestszentlőrinc - Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzata (PPVSZ) ÚJ
pdfLetöltés

A PPVSZ 1. sz. melléklete - Övezeti térkép
pdfLetöltés

letoltes bekarikazva

Övezeti térkép olvashatatlan megjelenése esetén, a térképet a kép felső részén látható letöltés gombbal töltse le.

A PPVSZ 2. sz. melléklete - Védelmi és korlátozási tervlap
pdfLetöltés

Kerületi Szabályozási Tervek területi lehatárolása
pdfLetöltés

Főépítészi tájékoztatás iránti kérelem 
docLetöltés

 

HATÁLYOS KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVEK:

-      - 4-es számú KSZT (Gyömrői út - Örs utca – Előd utca – Attila utca által határolt terület)
pdfLetöltés

- 6-os számú KSZT (Nefelejcs utca 2. szám alatti kispesti erőmű telephelyének és környékének területe)
pdfLetöltés

- 7-es számú KSZT (Lakatos utca – Nefelejcs utca által határolt területen található tavak és azok környezete)
pdfLetöltés

- 8-as számú KSZT (Nefelejcs utca – Lakatos út – Jegenye fasor – Mikszáth Kálmán utca által határolt terület)
pdfLetöltés

- 9-es számú KSZT (Nefelejcs utca – Lenkei utca – Fonal utca – (152 623) hrsz-ú utca által határolt terület)
pdfLetöltés

- 15-ös számú KSZT (Forgó utca – Igló utca - Ferihegyi repülőtér)
pdfLetöltés

- 16-os számú KSZT (Forgó utca – Igló utca – Gyömrői út – Párkány utca)
pdfLetöltés

- 19-es számú KSZT (Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér)
pdfLetöltés

- 26-os számú KSZT (Üllői úti menti területek)
pdfLetöltés

29-es számú KSZT (Városközpont Üllői út – Haladás utca – Nefelejcs utca – Thököly út által határolt terület)
pdfLetöltés

- 30-as számú KSZT (Gulner Gyula utca – Üllői út – Ráday Gedeon utca – Szakály utca)
pdfLetöltés

- 31-es számú KSZT (Ráday Gedeon utca 3. szám alatti Fővárosi Önkormányzat Pszichiátriai betegek otthona és a csatolandó terület)
pdfLetöltés

- 32-es számú KSZT (Nefelejcs utca – Tóth Árpád utca – Akadály utca által határolt terület)
pdfLetöltés

- 34-es számú KSZT (Szemere telep)
pdfLetöltés

- 36-os számú KSZT (Hengersor utca – Reviczky Gyula utca – Endrődi Sándor utca – Benedek Elek utca által határolt terület)
pdfLetöltés

-  38-as számú KSZT (Hengersor utca – Reviczky utca – Vaslemez utca – Újtemető utca által határolt terület)
pdfLetöltés

- 39-es számú KSZT (Liszt Ferenc köz – Hengersor utca – Újtemető utca – XIX. kerület közigazgatási határa által határolt terület)
pdfLetöltés

- 51-es számú KSZT (Üllői út – Vecsés – Ceglédi vasútvonal által határolt terület)
pdfLetöltés

- 52-es számú KSZT (Gloriett lakótelep területe)
pdfLetöltés

- 53-as számú KSZT (Ipacsfa utca – Méta utca – Nagykőrösi út által határolt terület
pdfLetöltés

- 60-as számú KSZT (Gilice tér – Péterhalmi út – Külterületi határvonal – Sólyom utca – Közdűlő út által határolt terület)
pdfLetöltés

- 61-es számú KSZT (Péterhalmi út – Kőrös utca – Lakitelek utca – Bánfa utca – Mályinka utca – Fogoly utca által határolt terület)
pdfLetöltés

64-es számú KSZT (Cséri telep és környéke, Közdűlő út – (156 097) hrsz-ú út – Kettős Körös út – Nagykőrösi út által határolt terület)
pdfLetöltés

- 68-as számú KSZT (Halomi út – Királyhágó utca – Tarkő utca – Kétújfalu utca által határolt terület)
pdfLetöltés

- 72-es számú KÉSZ (Budapest XVIII. kerület Alacskai út – Ganz Ábrahám utca - Kerékkötő utca - Termény utca - Kerékvágás utca - Szántás utca által határolt terület) pdfLetöltés  
  15/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet  pdfLetöltés

- 72/A számú KSZT (Alacskai út (gyáli Határ út) – Boronás utca – Kerékvágás út – Szántás utca által határolt terület)
pdfLetöltés

- 73-as számú KSZT (Alacskai út – 145111/3 hrsz-ú út – Határ út – 156080 hrsz-ú út által határolt terület)
pdfLetöltés

- 78-as számú KSZT (Nemes utca – Kisfaludy utca – Vezér utca – István utca által határolt terület)
pdfLetöltés

- 84-es számú KSZT (Szövet utca menti 156151 hrsz-ú ingatlan területe)
pdfLetöltés

-  85-ös számú KSZT ((156158/1 hrsz-ú út (szélső utca folytatása) menti 156157/1,3,4,6 hrsz-ú ingatlanok)
pdfLetöltés

 

- 86-os számú KSZT (Nagykőrösi út – Bethlen Gábor utca – Eke utca – Bocskai utca által határolt terület)
pdfLetöltés

- 87-es számú KSZT (Lenkei utca – Egressy Gábor utca – Fáy utca – Kártoló utca által határolt terület)
pdfLetöltés

- 88-as számú KSZT (belterületi határ - Péterhalmi út – Kettős Körös utca – (156097) hrsz. út által határolt terület)
pdfLetöltés

- 90-es számú KSZT (Gyömrői út 93-97.)
pdfLetöltés

- 91-es számú KSZT (Halomi út – Ganz Ábrahám utca menti lakóterület – Kerékkötő utca – közigazgatási határ által határolt terület)
pdfLetöltés

- 92-es számú KSZT (Dózsa György utca – Bogrács utca – Ültetvény utca által határolt terület)
pdfLetöltés

- 93-as számú KSZT (Üllői út – Aranyeső utca – Mikszáth Kálmán utca – Építő út által határolt terület)
pdfLetöltés

- 94-es számú KSZT (Üllői út – Teleki utca – Pálma utca – Rózsa Ferenc utca – Thököly út által határolt terület)
pdfLetöltés

- 95-ös számú KÉSZ (Budapest XVIII. kerület, Közdűlő út – (156103) hrsz.-ú út – (156097) hrsz.-ú út – 156099 hrsz.-ú erdő által határolt terület) pdfLetöltés

  17/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet pdfLetöltés

- 96-os számú KSZT (Régi piac és környéke)
pdfLetöltés

- 97-es számú KSZT (Üllői út – Városhatár Belterületi Határvonal – Halomi út – Esze Tamás utca által határolt terület)
pdfLetöltés

- 98-as számú KSZT (Halomi út – Esze Tamás utca menti lakótelep – munkahelyi terület – városhatár által határolt terület)
pdfLetöltés

99-es számú KSZT (Budapest Ferencváros – Vecsés vasútvonal XVIII. kerületi szakasza)
pdfLetöltés

- 100-as számú KSZT (Vezért utca – Határ utca – Juhász József utca – Csokonai utca – Nagykőrösi utca által határolt terület)
pdfLetöltés

- 101-es számú KSZT (Gyömrői út – Felsőcsatári köz – MÁV vasút – Gyömrői út 93. által határolt terület)
pdfLetöltés

- 102-es számú KSZT (Nagykőrösi út – Felleg utca – Bocskai utca – Eke utca által határolt terület)
pdfLetöltés

- 103-as számú KSZT (Gilice tér – Sallai Imre utca – Gulipán utca – Közdűlő utca által határolt terület)
pdfLetöltés

104-es számú KSZT (József Attila utca – Varga Katalin utca – MÁV Ceglédi vasútvonal (157091 és 157653 hrsz-ú telkek) – Szinyei Merse utca 2/A és 2/B (156227-156228 hrsz-ú telkek) – Nagybánya utca – Hámán Katalin utca – Nagyszalonta utca által határolt terület)
pdfLetöltés

- 105-ös számú KSZT (Ráday Gedeon utca – Bessenyei György utca – Gerely utca – Szakály utca – Tóth Árpád utca – Nefelejcs utca által határolt terület)
pdfLetöltés

- 106-os számú KSZT (Nimród utca - Móra Ferenc utca - Kőkert utca – Nádasdy utca által határolt terület)
pdfLetöltés

- 107-es számú KSZT (Határ út – Orgonafüzér utca – Égerfa utca – Platánliget utca – Alacskai út – 156080 hrsz.-ú út által határolt terület)
pdfLetöltés

-  108-as számú KSZT (Csapó utca – Barta Lajos utca – Kinizsi Pál utca – Margó Tivadar menti terület - 42-es villamos vonalának meghosszabbítása)
pdfLetöltés

 
- 109-es számú KÉSZ (Budapest XVIII. kerület, Cziffra György utca – Margó Tivadar utca –Városház utca – Szélmalom utca – Kiss István utca által határolt terület - Bókay-kert)
pdfLetöltés
  14/2017. (V. 31.) önkormányzati rendelet  pdfLetöltés

 

- Szabályozási tervek feltöltése folyamatban.
A kerületi szabályozási tervek ügyfélfogadási időben megtekinthetőek a főépítészi irodán:
1184 Budapest Üllői út 400. II. emelet 223.

 

 

pdfTelepülésképi rendelet és annak jpg1. melléklete külön

pdfTelepülésképi Arculati kézikönyv

pdfTelepülésképi értékvizsgálat

 

Pestszentimre Nemes utca és környékének örökségvédelmi tanulmánya
pdfLetöltés

 

Adatlap településképi véleményezési, bejelentési, tervtanácsi véleményezési eljárás céljából benyújtható tervdokumentációhoz
docLetöltés

Bankszámlaszám: 10900028-00000002-39950006

Közleményben kérjük feltüntetni, hogy a bejelentési vagy a véleményeztetési eljárási díjfizetéséről van szó.

Főépítészi tájékoztatás iránti kérelem 
docLetöltés

Főépítészi Konzultáció kérelem docx>>

Emlékeztető formanyomtatvány docx>>

 

Településképi bejelentésre, véleményezésre és tervtanácsra hozott tervek átvétele az ÜGYFÉLSZOLGÁLATON történik.

 

af kalauz1

af kalauz2

af kalauz3

af kalauz4

 

 

Kerületi Építési Szabályzat készítése az Alacskai út (gyáli határ út) - Boronás utca - Kerékvágás utca - Aratás utca által határolt (72B jelű) területre

>> pdftovábbi információ

Budapest XVIII. kerület, Alacskai út (gyáli határ út) - Boronás utca - Kerékvágás utca - Aratás utca által határolt (72B jelű) területre készülő Kerületi Építési Szabályzat

Budapest XVIII. kerület, Alacskai út (gyáli Határ út) – Boronás utca –Kerékvágás utca – Aratás utca által határolt területre készülő új kerületi építési szabályzat véleményezési dokumentációja elkészült.
Az Alacskai út mentén, Vecsés és Gyál határában elhelyezkedő tömb mezőgazdasági besorolása ellenére lakóterületi telekosztással rendelkezik. Az övezeti besorolás miatt a területen lakóépületek elhelyezése nem lehetséges, a mezőgazdasági hasznosítás nem jellemző, így annak nagy része beépítetlen, rendezetlen. A kerületi építési szabályzat készítése elengedhetetlen a terület jövőbeni rendezett fejlődése érdekében. A terv fő célja a tervezési terület lakóövezeti besorolásának elérése.
Az új tervvel kapcsolatos lakossági véleménynyilvánításra a településrendezési eszköz készítésének véleményezési szakaszában, a partnerségi egyeztetés keretében van lehetőség.
Kérjük, hogy a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló, 4/2014. (III.14.) önkormányzati rendelet 3. § alapján, fogalmazzák meg a kerületi építési szabályzat készítésével kapcsolatos véleményüket és észrevételeiket, amit elektronikus formában a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre juttathatnak el. A vélemények és észrevételek megküldésének határideje 2017. szeptember 26.
Véleményezendő anyag pdf>>
Jegyzőkönyv pdf>>

 

Kerületi Építési Szabályzat készítése a kerület teljes területére

Pestszentlőrinc—Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatának felülvizsgálata pdf>>Lakossági tájékoztató

 

Budapest XVIII. kerület, Csévéző út – Bélatelepi út felújításra vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat

 

Elkészült Budapest XVIII. kerület Csévéző út – Bélatelepi út felújításra vonatkozó kerületi építési szabályzat véleményezési dokumentációja.

A Budapest Közlekedési Központ Zrt. (a továbbiakban: BKK) készítteti a Budapest XVII. és XVIII. kerület határára eső, Bélatelepi út - Csévéző utca fejlesztésének, felújításának előkészítéséhez szükséges terveket.

Az elkészült útépítési engedélyezési és kiviteli tervek alapján a Lőrinci út – Bélatelepi út kereszteződésénél a tervezett csomóponti kialakítás, valamint a kerékpáros infrastruktúra szabvány szerinti méretei miatt szükséges az utak szabályozási szélességének növelése. A fővárosi jelentőségű úthálózati fejlesztés komplett engedélyezési eljárásának lefolytatása maradéktalanul kizárólag Budapest XVIII. kerület helyi építési szabályzatának módosításával valósítható meg. A terv célja a leírt probléma rendezése, a meglévő településrendezési eszközök felettes jogszabályoknak való megfeleltetése.

A tervvel kapcsolatos lakossági véleménynyilvánításra a településrendezési eszköz készítésének véleményezési szakaszában, a partnerségi egyeztetés keretében van lehetőség.

Véleményezendő anyag pdf>>

Kérjük, hogy a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló, 4/2014. (III.14.) önkormányzati rendelet 3. § alapján, fogalmazzák meg a kerületi építési szabályzat készítésével kapcsolatos véleményüket és észrevételeiket, amit elektronikus formában a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre juttathatnak el. A vélemények és észrevételek megküldésére 2017. szeptember 14. és szeptember 21. közötti időszakban van mód.

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete Pestszentlőrinc – Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX. 12.) önkormányzati rendeletének módosítását a 24/2017. (XI. 22.) önkormányzati rendelettel elfogadta.
Rendeletpdf>>  
 

Budapest XVIII. kerület 153406 helyrajzi számú területre (Attila utca –Előd utca –Csarnóta utca – Levente utca által határolt terület) vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat

Tisztelt Lakosok!
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata a Budapest XVIII. kerület 153406 helyrajzi számú területre (Attila utca –Előd utca –Csarnóta utca – Levente utca által határolt terület) új kerületi építési szabályzat készítését kezdte meg.

A Budapest XVIII. kerület Attila utca – Előd utca – Csarnóta utca – Levente utca által határolt terület, a 153406 helyrajzi számú telek övezeti besorolása Z-KK-XVIII, vagyis közkert. A jelenlegi övezeti besorolás a terület városszövetben betöltött helyzete és funkciója miatt indokolatlan, ugyanis a körbekerített terület közpark funkciót nem tölt be, a Magyar Katolikus Egyház (a továbbiakban: Katolikus egyház) tulajdonában lévő területen egy templom helyezkedik el. Jelenleg a közpark besorolású területen elhelyezkedő templomnak nincs önálló építési telke, így az épület építésjogi helyzete rendezetlen. A telekre a Katolikus egyház óvodát szeretne létesíteni, ami a jelenlegi övezeti besorolás miatt nem lehetséges. Az óvoda létesítése szükséges és indokolt, kihasználtsága és feltöltése biztosított, mivel a Katolikus egyház több intézményét tervezi összevonni a területre.

Az övezeti besorolás megváltoztatása és a terület rendeltetésének módosítása miatt kerületi építési szabályzat (a továbbiakban: KÉSZ) készítésére van szükség.

Az új tervvel kapcsolatos lakossági véleménynyilvánításra a településrendezési eszköz készítésének véleményezési szakaszában, a partnerségi egyeztetés keretében van lehetőség. A véleményezési dokumentum a www.bp18.hu oldal Hirdetményei között, valamint a polgármesteri hivatal főépítészi csoportjának oldalán, a http://www.bp18.hu/polgarmesteri-hivatal/foepiteszi-csoport címen elérhető.

A KÉSZ készítésével kapcsolatban lakossági fórumot tartunk, melynek időpontja 2017. november 13. (hétfő), 17.00 óra, helyszíne Budapest XVIII. Üllői út 400. I. emelet Aula.

Kérjük, hogy a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló, 4/2014. (III.14.) önkormányzati rendelet 3. § alapján, fogalmazzák meg a kerületi építési szabályzat készítésével kapcsolatos véleményüket és észrevételeiket. A véleményüket, észrevételeiket megtehetik a lakossági fórumon szóban, vagy azt követően 8 napon belül írásban a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre megküldve.
pdfElőzetes tájékoztató

 

Indul a Budapest Dialog projekt!

Az online felületen elérhető Budapest Dialog segítségével a helyi lakosok megoszthatják javaslataikat kerületünk fejlesztésével kapcsolatban.
A portál használatáról bővebben ITT tájékozódhat valamint a www.budapestdialog.hu oldalon.

Dialog Plakat

Újítsuk meg a Pöstyén teret

postyen ter plakat

 

Budapest XVIII. kerület építészeti-műszaki tervtanácsa a következő ülését 2018. január 30-án (kedden), 9.00 órától kezdődően tartja.

Kérjük, hogy a következő ülésre lehetőség szerint január 24-én (szerda) 12 óráig nyújtsák be kérelmüket!

 


Rendelet pdf>>
Adatlap doc>>

 

Településképi bejelentésre, véleményezésre és tervtanácsra hozott tervek átvétele az ÜGYFÉLSZOLGÁLATON történik.

 

 - Partnerségi egyeztetés szabályai - pdfLetöltés

- Parkolási rendelet - docLetöltés

 

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Építészeti-műszaki Tervtanácsa, évente díjazni kívánja az adott évben tervtanácsi és településképi véleményezésre benyújtott tervek közül a legjobbakat. A 2014-ben, 2015-ben és 2016-ban véleményezésre benyújtott és a  főépítészi iroda által kiválasztott tervek közül, a helyi tervtanácsi tagoknak van lehetőségük a szavazásra. Az általuk felállított rangsor alapján, a 2014-es és a 2015-ös tervek közül az első öt helyezett, míg a 2016-os tervek közül az első három helyezett került díjazásra.

 

A díj alapításának célja: A tervtanács a legjobb terveket ki szeretné emelni és elismerni az adott évben, továbbá ösztönzőleg próbál hatni a tervezők és megbízók részére, a magas építészeti színvonalú tervek megalkotására, annak érdekében, hogy a kerületben az épített környezet színvonala emelkedjen. A díjazott tervek jó példaként is szolgálnak a tervezők és megbízók részére, mutatván ezzel a környezetbe való illeszkedés, a használhatóság, az alaprajzi tisztaság követendő változatait.


Legjobb tervek 2014. 

HELYEZÉS TERVEZŐ HELYSZÍN TERV TÁRGYA
1. HALUSKA GÁBOR KUPA UTCA 9.  családi ház terve
2. FÁBIÁN LÁSZLÓ, 
MÁRTON ESZTER
MÉTA UTCA 156140/2 HRSZ újrahasználati központ terve
3. FENYVESI PÉTER ALACSKAI U. 28.  5db kétlakásos családi ház
4. RIMÓCZI IMRE ÜLLŐI ÚT 757.  gyógyszertár bővítése
5. TURJÁN CSABA AMETISZT U. 11-13. 5 lakásos lakópark terve


2014 I. II. helyezet 2014 III. IV. V. helyezet

Legjobb tervek 2015. 

HELYEZÉS TERVEZŐ HELYSZÍN TERV TÁRGYA
1. TÓTH-FARKAS BARNABÁS,
CZENTNER IMRE
HALOMEGYHÁZI ÚT 8. háromlakásos együttes
2. DOBOS BOTOND ALACSKAI ÚT öt darab kétlakásos épület
3. TIMA ZOLTÁN LISZT FERENC NEMZETKÖZI REPÜLŐTÉR 2B terminálból kiinduló móló
4. KRIZSÁN ANDRÁS NEMES UTCA 62. evangélikus templom
5. LEVENTE ÉVA TARKŐ UTCA 40. két-, és egylakásos épület


2015 I.helyezet 2015 II.helyezet 2015 III.helyezet 2015 IV.helyezet

2015 V.helyezet

Legjobb tervek 2016.

HELYEZÉS TERVEZŐ HELYSZÍN TERV TÁRGYA
1. SELÉNYI GYÖRGY DERKOVITS GYULA UTCA 13. LAKÓÉPÜLET ÁTALAKÍTÁS ÉS BŐVÍTÉS
2. KOVÁCS ZOLTÁN NEMES UTCA 17-19. PESTSZENTIMREI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA BŐVÍTÉSE
3. BENÁRD AURÉL, BÓDI GERGELY GERGŐ VARJÚ UTCA 14/B. LAKÓÉPÜLET BŐVÍTÉS

 

2016 I. helyezet

2016. II. helyezet

2016. III. helyezet

 

 

 A 2017-es Nívódíj nyertese a 18. kerületi Kossuth tér átalakítása és az új pavilon épület >>

Hír naptár

« Szeptember 2017 »
H K Sze Cs P Szo V
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30  

Csatlakozz közösségünkhöz