Elemek szűrése dátum szerint: csütörtök, 28 április 2016

Május közepéig csaknem 380 fát ültet a Városgazda a kerületben. A lakosok az Önkormányzatnál pályázhattak a csemetékre.

Kategória: TV18

Meghívó pdfMH0509.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0509.pdf

Jegyzőkönyv pdfJK0509.pdf

 

Napirendi pontok:

1, Rendeletalkotás az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról
KT-82 pdfKt-82.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: könyvvizsgáló

2, Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
KT-99 pdfKt-99.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: könyvvizsgáló

3, Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
KT-92 pdfKt-92.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

4, Rendeletalkotás a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2014. (III.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról
KT-71 pdfKt-71.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

5, Rendeletalkotás változtatási tilalom elrendeléséről a Budapest XVIII. kerület Alacskai út-Ganz Ábrahám utca – Kerékkötő utca – Termény utca – Kerékvágás utca – Szántás utca által határolt területre
KT-70 pdfKt-70.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

6, Rendeletalkotás az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről és a kártyatermek, valamint a játékkaszinók működési rendjéről szóló 9/2013. (IV.04.) önkormányzati rendelet módosításáról
KT-76 pdfKt-76.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

7, Döntés szabályozási terv elkészítéséhez szükséges eljárások megindításáról
KT-77 pdfKt-77.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

8, Adományozási szerződés megkötése a Rákosmenti Mezei Őrszolgálattal
KT-88 pdfKt-88.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Oláh Csaba Rákosmenti Mezei Őrszolgálat Intézményvezetője

9, Döntés a Pestszentimrei termelői piac áthelyezéséről
KT-61 pdfKt-61.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

10, Döntés a „Budapest, XVIII. kerületi Bókay és Dohnányi Iskola, valamint a Napsugár és Micimackó Bölcsőde épületeinek energetikai felújítása” című pályázat benyújtásáról
KT-74 pdfKt-74.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

74kieg1 pdfKt-74kieg1.pdf

11, Döntés a „Gyöngyszem Óvoda fejlesztése” és „Csiga-biga Bölcsőde fejlesztése” című pályázatok benyújtásáról
KT-80 pdfKt-80.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

12, Döntés a „Fáy utca és környékének integrált szociális célú rehabilitációja” című pályázat benyújtásáról
KT-67 pdfKt-67.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

13, Döntés „Délkelet-pesti kerékpárút létesítése Budapesten” című pályázatban való részvételről, mint konzorciumi partner
KT-68 pdfKt-68.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

14, „Városház u. 16. szám alatti polgármesteri hivatali épület elektromos felújítása” építés beruházási alapokmány módosításának elfogadása
KT-75 pdfKt-75.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

15, „Üllői út 317. sz. alatt Képzéskoordinációs Központ kialakításának kivitelezési munkái” építés beruházási alapokmányának elfogadása
KT- 93 pdfKt-93.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

16, Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 2015. évi szakmai és pénzügyi beszámolója
KT-58 pdfKt-58.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István alpolgármester
Meghívott: Oláh Csaba – Rákosmenti Mezei Őrszolgálat vezetője

17, Budapest XVIII. kerület Nefelejcs u. (152178) hrsz. alatti közterületen lévő vendéglátóegység közterület-használata
TFFB-6 pdfTF-6.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István alpolgármester

18, „Tarkő utca és környéke belterületi csapadékvíz elvezetés megoldása” építés beruházási alapokmányának elfogadása
TFFB-7 pdfTF-7.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

19, „Kaszás utca 6/a szám alatti ingatlanon 400 m3 betárazó kapacitású tüzivíztározó műtárgy építése”módosított beruházási alapokmányának elfogadása
TFFB-8 pdfTF-8.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

20, Attila utca 1. melletti szelektív gyűjtő sziget megszüntetése
TFFB-9 pdfTF-9.pdf
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

21, Komposztáló Program 2016.
TFFB-10 pdfTF-10.pdf
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

22, Szelektív gyűjtő sziget megszüntetése
TFFB-11 pdfTF-11.pdf
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

23, „Pestszentimrei Közösségi Ház épületében könyvtár létesítése”
TFFB-12 pdfTF-12.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

24, „Városház u. 16. polgármesteri hivatali épület tetőfelújítása” építés beruházási alapokmányának elfogadása
TFFB-13 pdfTF-13.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

25, „Nemes utca 22. Termelői Piac helyének kialakítása beruházási alapokmányának elfogadása”
TFFB-14 pdfTF-14.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

26, Egyebek

 

Kategória: Május

MeghívópdfMH0512.pdf

Határozat-kivonat

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Határozat-kivonat-ANpdfHK0512_adatoknelkuli.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0512.pdf

Zárt Jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról
82. rendkívüli eljárással!pdfKt-82.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: könyvvizsgáló

 82kieg1pdfKt-82kieg1.pdf

2. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016 (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról 99. rendkívüli eljárással!pdfKt-99.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: könyvvizsgáló

99kieg1pdfKt-99kieg1.pdf

99kieg2pdfKt-99kieg2.pdf

99kieg3pdfKt-99kieg3.pdf

 

3. Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
92. rendkívüli eljárással!pdfKt-92.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4. Rendeletalkotás a helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló 36/1995. (XI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
69. rendkívüli eljárással!pdfKt-69.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5. Rendeletalkotás a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2014. (III.14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról 71. rendkívüli eljárással!pdfKt-71.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6. Rendeletalkotás változtatási tilalom elrendeléséről a Budapest XVIII. kerület Alacskai út – Ganz Ábrahám utca – Kerékkötő utca – Termény utca – Kerékvágás utca – Szántás utca által határolt területre
70. rendkívüli eljárással!pdfKt-70.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 Kt-70kieg1pdfKt-70kieg1.pdf

7. Rendeletalkotás az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről és a kártyatermek, valamint a játékkaszinók működési rendjéről szóló 9/2013. (IV.04.) önkormányzati rendelet módosításáról
76. rendkívüli eljárással!pdfKt-76.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Kt-76kieg1pdfKt-76kieg1.pdf

8. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2016. évi üzleti tervének elfogadása
96. rendkívüli eljárással!pdfKt-96.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívottak: Banyár László vezérigazgató, Péntek Tamás gazdasági igazgató

 96kieg1pdfKt-96kieg1.pdf

96kieg2pdfKt-96kieg2.pdf

9. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2015. évi éves beszámolója, valamint a közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2015. évben kapott kompenzáció felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása
97. rendkívüli eljárással pdfKt-97.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívottak: Jankó Zoltán könyvvizsgáló, Banyár László vezérigazgató, Péntek Tamás gazdasági igazgató

 97kieg1pdfKt-97kieg1.pdf

97kieg2pdfKt-97kieg2.pdf

10. A Sport és Ifjúsági Szálló Nonprofit Kft. „v.a”-nál végelszámoló visszahívása, új végelszámoló megválasztása
84. rendkívüli eljárással!pdfKt-84.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

11. Döntés szabályozási terv elkészítéséhez szükséges eljárások megindításáról
77. rendkívüli eljárással!pdfKt-77.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

12. Együttműködési megállapodással rendelkező civil szervezetek és alapítványok támogatása
86. rendkívüli eljárással!pdfKt-86.pdf
Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

 

13. A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság vezetőjének kinevezése
51.pdfKt-51.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívottak: Minyóczki Árpád r. alezredes-BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság, Bucsek Gábor rendőrfőkapitány, r. vezérőrnagy rendőrségi főtanácsos

 

14. Adományozási szerződés megkötése a Rákosmenti Mezei Őrszolgálattal
88. rendkívüli eljárással!pdfKt-88.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Oláh Csaba Rákosmenti Mezei Őrszolgálat intézményvezetője

 

15. Heim Pál Gyermekkórház szolgálati gépjármű támogatása
85. rendkívüli eljárással!pdfKt-85.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Palócz Norbert Heim Pál Gyermekkórház gazdasági igazgatója

 

16. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. évi beszámolójának, független könyvvizsgálói jelentésének, közhasznúsági mellékletének és üzleti jelentésének elfogadása
73. rendkívüli eljárással!pdfKt-73.pdf
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
Meghívottak: dr. Szebényi Attila ügyvezető - a Kft. jelenlegi igazgatója, dr. Maitz László - a Kft. volt ügyvezető igazgatója, Simon Balázs – a Kft. gazdasági igazgatója

73kieg1pdfKt-73kieg1.pdf

 

17. Együttműködési megállapodás megkötése a MEGGY KERT-TÉSZ Zöldség és Gyümölcstermelő Értékesítő Szövetkezettel 79. rendkívüli eljárással!pdfKt-79.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Bíró Csaba, Szoboszlai Zoltán – MEGGY KERT-TÉSZ Zöldség- és Gyümölcstermelő Értékesítő Szövetkezet képviselői

 

18. A Budapest XVIII. kerület Baross utca 40-42. szám alatti (150447 hrsz.-ú) társasház közös költség ügye
60.pdfKt-60.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

19. Az Önkormányzat és a Projekt18 Kft. közötti haszonbérleti szerződés és mellékletének módosítása
52. rendkívüli eljárással!pdfKt-52.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 52kieg1pdfKt-52kieg1.pdf

52kieg2pdfKt-52kieg2.pdf

20. Döntés a Pestszentimrei termelői piac áthelyezéséről
61. rendkívüli eljárással!pdfKt-61.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

21. Döntés a "Budapest, XVIII. kerületi Bókay és Dohnányi Iskola, valamint a Napsugár és Micimackó Bölcsőde épületeinek energetikai felújítása" című pályázat benyújtásáról
74. rendkívüli eljárással!pdfKt-74.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

74kieg1pdfKt-74kieg1.pdf

 

22. Döntés a "Gyöngyszem Óvoda fejlesztése" és "Csiga-biga Bölcsőde fejlesztése" című pályázatok benyújtásáról
80. rendkívüli eljárással!pdfKt-80.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

23. Döntés a „Fáy utca és környékének integrált szociális célú rehabilitációja” című pályázat benyújtásáról
67. rendkívüli eljárással!pdfKt-67.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

24. Döntés „Délkelet-pesti kerékpárút létesítése Budapesten” című pályázatban való részvételről, mint konzorciumi partner
68. rendkívüli eljárással!pdfKt-68.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

25. A Magyar Labdarúgó Szövetséggel kötött szerződések módosítása
78.pdfKt-78.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

26. Alapítványok nyári életmód tábor pályázatainak értékelése
63. rendkívüli eljárással!pdfKt-63.pdf
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

27. Háziorvosi feladatok ellátására létrejött megbízási szerződés felmondása
53. rendkívüli eljárással!pdfKt-53.pdf
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

28. 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló értékelés
65. rendkívüli eljárással!pdfKt-65.pdf
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

29. Nyári napközis táborral kapcsolatos döntések
87. rendkívüli eljárással!pdfKt-87.pdf
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
Meghívott: Madarassy Judit intézményvezető

 

30. A Városinfó 18 Nonprofit Kft. 2015. évi éves beszámolójának és 2016. évi üzleti tervének elfogadása
94. rendkívüli eljárással!

pdfKt-94_1resz.pdf

pdfKt-94_2resz.pdf

pdfKt-94_3resz.pdf

 


Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester
Meghívott: Ferenczy Balázs ügyvezető, Tarjányi Béláné könyvvizsgáló

 

31. A Városinfó18 Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztása
95. rendkívüli eljárással!pdfKt-95.pdf
Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester
Meghívott: Ferenczy Balázs ügyvezető

 

32. PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatala
89. rendkívüli eljárással!pdfKt-89.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Kovács Milán ügyvezető igazgató

 

33. A Csodálatos Gyermekvilág – Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekeiért Alapítvány köznevelési szerződésének módosítása
64. rendkívüli eljárással!pdfKt-64.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívottak: Tóthné Kővári Csilla - kuratórium elnöke, Kékesi Szilvia - kuratórium titkára

 

34. Térítésmentes létesítményhasználat biztosítása az általános iskolák számára a kötelező úszásoktatás lebonyolításához
100. rendkívüli eljárással!pdfKt-100.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Hományi Tamás Márton KLIK Budapesti XVIII. kerületi tankerülete igazgató, Banyár László vezérigazgató

 

35. „Városház u. 16. szám alatti polgármesteri hivatali épület elektromos felújítása” építés beruházási alapokmány módosításának elfogadása
75. rendkívüli eljárással!pdfKt-75.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

36. „Üllői út 317. sz. alatt Képzéskoordinációs Központ kialakításának kivitelezési munkái” építés Beruházási Alapokmányának elfogadása
93. rendkívüli eljárással!pdfKt-93.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

37. Kiemelt prioritás a Havanna-lakótelep fejlesztése
72.pdfKt-72.pdf
Előterjesztő: Kőrös Péter képviselő

 

38. Lakossági csatorna rákötések támogatása
101.pdfKt-101.pdf
Előterjesztő: Kőrös Péter képviselő

 

39. Csatornahálózat részleges felülvizsgálata
90.pdfKt-90.pdf
Előterjesztő: Petrovai László képviselő

 

40. Javaslat köztársasági elnöki kitüntetés adományozására
98/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

41. Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása
55/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

42. Helyi kitüntetés adományozása
91/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

43. Döntés a Lónyay Menyhért-díj odaítéléséről
66/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

44. Szakmai kitüntetés adományozása
83/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

45. Követelésről lemondás - kamattartozás elengedése
54/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

46. A „Közalapítvány a XVIII. kerület Közbiztonságáért” Közalapítvány beszámolója a 2015. évi működésről
56. rendkívüli eljárással!pdfKt-56.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

47. A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság 2015. évi beszámolója
57. rendkívüli eljárással!pdfKt-57.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Minyóczki Árpád. r. alezredes – BRFK XVIII. kerületi kapitányságvezető

 

48. Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 2015. évi szakmai és pénzügyi beszámolója
58. rendkívüli eljárással!pdfKt-58.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Oláh Csaba - Rákosmenti Mezei Őrszolgálat vezetője

 

49. Beszámoló a Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XIX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi munkájáról
59. rendkívüli eljárással!pdfKt-59.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívottak: Jambrik Rudolf tü. Ezredes – FKI-DPKI Kirendeltségvezető, Tordai László tü. őrnagy – XIX. Kerületi Tűzoltóparancsnokság parancsnoka

 59kieg1pdfKt-59kieg1.pdf

50. Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2015. évről
81. rendkívüli eljárással!pdfKt-81.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

51. Interpellációk
- Int-1: Folyékonyhulladék-leeresztés a Péterhalmi-erdőbenpdfInt-01.pdf
(Petrovai László képviselő interpellációja Ughy Attila polgármesterhez)

Int-01válaszpdfInt-01valasz.pdf

- Int-2: Állatvédelmi járőrszolgálat létrehozásapdfInt-02.pdf
(Petrovai László képviselő interpellációja dr. Lévai István Zoltán alpolgármesterhez)

Int-2válaszpdfInt-02valasz.pdf

- Int-3.: Kerti zöldulladékok összegyűjtésepdfInt-03.pdf
(Petrovai László képviselő interpellációja Dömötör István alpolgármesterhez)

- Int-4.: XVIII. kerületi Német Nemzetiségi Önkormányzat működésének törvényességepdfInt-04.pdf
(Petrovai László képviselő interpellációja dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőhöz)

Int-04válaszpdfInt-04valasz.pdf

- Int-5.: Német Nemzetiségi Önkormányzatnak nyújtott önkormányzati támogatáspdfInt-05.pdf

(Ferencz István képviselő interpellációja Szarvas Attila alpolgármesterhez)

Int-05válaszpdfInt-05valasz.pdf

- Int-6.:Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Polgármesteri Hivatal honlapjapdfInt-06.pdf

(Petrovai László interpellációja dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőhöz)

Int-06válaszpdfInt-06valasz.pdf

- Int-07.: Miért cenzúráz a Városkép újság?pdfInt-07.pdf
(Kőrös Péter képviselő interpellációja Ughy Attila polgármesterhez)

Int-07válaszpdfInt-07valasz.pdf

- Int-08.: Strandlabdarúgó pálya átépítés extrákkal?pdfInt-08.pdf
(Kőrös Péter képviselő interpellációja dr. Lévai István Zoltán alpolgármesterhez)

Int-08válaszpdfInt-08valasz.pdf

 

52. Kérdések

 

53. Tájékoztatók, bejelentések

- Taj-01: Tájékoztató a 2015-ben végzett lakásgazdálkodási tevékenységről
62.pdfTaj-01_62.pdf
Készítette: Dömötör István alpolgármester

 - Taj-02 Tájékoztató a polgármester és a jegyző átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 2015. év III. és IV. negyedévében
103.pdfTaj-02_103.pdf

- Polgármesteri tájékoztató

pdfTaj-03.pdf

Készítette: Ughy Attila polgármester

 

Sürgősségi napirend:

S1-102:

S1. PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi beszámolójának, független könyvvizsgálói jelentésének elfogadása

102.pdfS1-102.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

S1-102kieg1.pdfS1-102kieg1.pdf

 

S2. Döntés gyermekétkeztetés biztosításáról a nyári szünidő alatt a napközis tábor időszakán kívül

104.pdfS2-104.pdf

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

S3. Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása – belterületi utak, járdák felújítása
S3-105.pdfS3-105.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

S4. Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása – Pestszentlőrinci Csemete Óvoda kapacitásbővítése
S4-106.pdfS4-106.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

S5. Pestszentimrei Sportkör 2016/17. évi Tao. pályázatához kapcsolódó döntések
S5-107.pdfS5-107.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

Bizottsági határozatok gyűjteménye:

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

 

Kategória: Május

A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2016. május 3-i (kedd), 18 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó

pdfMH_0503_PVO.pdf

 

Határozat-kivonat

pdfPVO_Hkv_0503.pdf

 

Jegyzőkönyv

pdfPVO_Jkv_0503.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról. KT-82
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: könyvvizsgáló

pdfKt-82.pdf

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016 (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról. KT-99
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: könyvvizsgáló

pdfKt-99.pdf

3.) Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. KT-92
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKt-92.pdf

4.) Rendeletalkotás a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2014. (III. 14.) számú önkormányzati rendelet módosításáról. KT-71
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKt-71.pdf

5.) Rendeletalkotás az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről és a kártyatermek, valamint a játékkaszinók működési rendjéről szóló 9/2013. (IV.04.) önkormányzati rendelet módosításáról. KT-76
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKt-76.pdf

6.) Döntés a Pestszentimrei termelői piac áthelyezéséről. KT-61
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKt-61.pdf

7.) Döntés a "Budapest, XVIII. kerületi Bókay és Dohnányi Iskola, valamint a Napsugár és Micimackó Bölcsőde épületeinek energetikai felújítása" című pályázat benyújtásáról. KT-74
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKt-74.pdf

74kieg1pdfKt-74kieg1.pdf

8.) Döntés a "Gyöngyszem Óvoda fejlesztése" és "Csiga-biga Bölcsőde fejlesztése" című pályázatok benyújtásáról. KT-80
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKt-80.pdf

9.) Döntés a „Délkelet-pesti kerékpárút létesítése Budapesten” című pályázatban való részévételről, mint konzorciumi partner. KT-68
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKt-68.pdf

10.) Térítésmentes létesítményhasználat biztosítása az általános iskolák számára a kötelező úszásoktatás lebonyolításához. KT-100
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKt-100.pdf

11.) A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság 2015. évi beszámolója. KT-57
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Minyóczky Árpád r. alezredes – BRFK XVIII. ker. Kapitányság-vezető

pdfKt-57.pdf

12.) Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 2015. évi szakmai és pénzügyi beszámolója. KT-58
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Oláh Csaba – Rákosmenti Mezei Őrszolgálat vezető

pdfKt-58.pdf

13.) „Nemes utca 22. Termelői Piac helyének kialakítása” beruházási alapokmányának elfogadása. PVÖ-02
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfPVO-02.pdf

14.) „Pestszentimrei Közösségi Ház épületében könyvtár létesítése” építés beruházási alapokmány elfogadása. PVÖ-03
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfPVO-03.pdf

15.) Egyebek

Kategória: Május

Tulajdonosi Bizottság 2016. május 4-i (szerda) 16.00 órakor kezdődő ülése

Meghívó

 pdfMh0504.pdf

 

Határozat-kivonat pdfHk0504_AN.pdf

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Jegyzőkönyv

pdfJkv0504.pdf

 

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásról Kt-82

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKt-82.pdf

 

2.) Rendeletalkotás a 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-99

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKt-99.pdf

 

3.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2016. évi üzleti tervének elfogadása Kt-96

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató, Péntek Tamás gazdasági igazgató

 pdfKt-96.pdf

 

4.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2015. évi éves beszámolója, valamint a közszolgálati tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2015. évben kapott kompenzáció felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása Kt-97

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató, Péntek Tamás gazdasági igazgató, Jankó Zoltán könyvvizsgáló

 pdfKt-97.pdf

 

5.) A Sport és Ifjúsági Szálló Nonprofit Kft. „v.a.”-nál végelszámoló visszahívása, új végelszámoló megválasztása Kt-84

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKt-84.pdf

 

6.) Adományozási szerződés megkötése a Rákosmenti Mezei Őrszolgálattal Kt-88

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Oláh Csaba intézményvezető – Rákosmenti Mezei Őrszolgálat

 pdfKt-88.pdf

 

7.) Heim Pál Gyermekkórház szolgálati gépjármű támogatása Kt-85

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Palócz Norbert gazdasági igazgató – Heim Pál Gyermekkórház

 pdfKt-85.pdf

 

8.) Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. évi beszámolójának, független könyvvizsgálói jelentésének, közhasznúsági mellékletének és üzleti jelentésének elfogadása Kt-73

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila ügyvez. ig., dr. Maitz László korábbi ügyvez. ig., Simon Balázs gazd.ig.

 pdfKt-73.pdf

 

9.) Együttműködési megállapodás megkötése a MEGGY KERT-TÉSZ Zöldség és Gyümölcstermelő Értékesítő Szövetkezettel Kt-79

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Bíró Csaba és  Szoboszlai Zoltán KERT-TÉSZ Zöldség és Gyümölcstermelő Értékesítő Szövetkezet 

 pdfKt-79.pdf

 

10.) Az Önkormányzat és a Projekt18 Kft. közötti haszonbérleti szerződés és mellékletének módosítása Kt-52

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

  pdfKt-52.pdf

 

11.) Döntés a Pestszentimrei termelői piac áthelyezéséről Kt-61

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKt-61.pdf

 

12.) Döntés a „Budapest, XVIII. kerületi Bókay és Dohnányi Iskola, valamint a Napsugár és Micimackó Bölcsőde épületének energetikai felújítása” című pályázat benyújtásáról Kt-74

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKt-74.pdf 

 pdfKt-74kieg1.pdf

 

 

13.) Döntés a „Gyöngyszem Óvoda fejlesztése” és „Csiga-biga Bölcsőde fejlesztése” című pályázatok benyújtásáról Kt-80

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKt-80.pdf

 

14.) Döntés a „Fáy utca és környékének integrált szociális célú rehabilitációja” című pályázat benyújtásáról Kt-67

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKt-67.pdf

 

15.) Döntés „Délkelet-pesti kerékpárút létesítése Budapesten” című pályázatban való részvételről, mint konzorciumi partner Kt-68

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKt-68.pdf

 

16.) A Városinfó 18 Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztása Kt-95

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Ferenczy Balázs ügyvezető

 pdfKt-95.pdf

 

17.) A Városinfó 18 Nonprofit Kft. 2015. évi beszámolójának és 2016. évi üzleti tervének elfogadása Kt-94

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Ferenczy Balázs ügyvezető, Tarjányi Béláné könyvvizsgáló

pdfKt-94_1resz.pdf

pdfKt-94_2resz.pdf

pdfKt-94_3resz.pdf

 

18.) PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatala Kt-89

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kovács Milán, ügyvezető igazgató

 pdfKt-89.pdf

 

19.) „Városház u. 16. szám alatti polgármesteri hivatal épület elektromos felújítása” építés beruházási alapokmány módosításának elfogadása Kt-75

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKt-75.pdf

 

20.) „Üllői út 317. sz. alatt Képzéskoordinációs Központ kialakításának kivitelezési munkái” építés beruházási alapokmányának elfogadása Kt-93

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKt-93.pdf

 

21.) A „Közalapítvány a XVIII. kerület Közbiztonságáért” Közalapítvány beszámolója a 2015. évi működésről Kt-56

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKt-56.pdf

 

22.) A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság 2015. évi beszámolója Kt-57

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Minyóczki Árpád. r. alezredes, kapitányságvezető

 pdfKt-57.pdf

 

23.) Beszámoló a Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XIX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi munkájáról Kt-59

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Jambrik Rudolf tü. ezredes, Tordai László tü. őrnagy

 pdfKt-59.pdf

 

24.) Tájékoztató a 2015-ben végzett lakásgazdálkodási tevékenységről Taj-01 (Kt-62)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 pdfTaj-01_62.pdf

 

25.) Budapest XVIII. kerület Nefelejcs u. (152178) hrsz. alatti közterületen lévő vendéglátóegység közterület-használata Tul-22

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTul-22.pdf

 

26.) A Lőrinci piacon található 155447/3/A/78 hrsz-on nyilvántartott, 17 m2 nagyságú üzlethelyiség határozott időtartamra szóló bérbevételére vonatkozó döntéshozatal Tul-23

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTul-23.pdf

 

27.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Bányai Júlia u. 6/a szám alatti ingatlan megvásárlása tárgyában Tul-24

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTul-24.pdf

 

28.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Forgó u. 41. szám alatti ingatlan értékesítése tárgyában Tul-25

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTul-25.pdf

 

29.) Budapest XVIII. kerület 157418 hrsz-ú, természetben 1185 Budapest, Csap u. 12. szám alatt található, 404 m2-es, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítésére vonatkozó döntéshozatal Tul-26

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTul-26.pdf

 

30.) Budapest XVIII. kerület 145201/83 hrsz-ú, természetben 1188 Budapest, Határ u. 8. szám alatt található, 764 m2 nagyságú, belterületi, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlannal kapcsolatos, az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal Tul-27

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTul-27.pdf

 

31.) „Tarkő utca és környéke belterületi csapadékvíz elvezetés megoldása” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-28

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTul-28.pdf

 

32.) „Kaszás utca 6/a szám alatti ingatlanon 400 m3 betározó kapacitású tüzivíztározó műtárgy építése” módosított beruházási alapokmányának elfogadása Tul-29

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTul-29.pdf

 

33.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakások bérbe adásának jogcíméről Tul-30

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 pdfTul-30.pdf

 

34.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása a 1317/58 helyrajzi számú ingatlan tekintetében természetes fürdőhely üzemeltetése céljából a Tavirózsa Kemping Kft. részére Tul-33

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTul-33.pdf

 pdfTul-33kieg1.pdf

 pdfTul-33kieg2.pdf

 

35.) „Városház u. 16. szám alatti polgármesteri hivatal épület tetőfelújítása” építés beruházási alapokmány módosításának elfogadása Tul-37

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTul-37.pdf

 

36.) „Pestszentimrei Közösségi Ház épületében könyvtár létesítése” építés beruházási alapokmány módosításának elfogadása Tul-38

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTul-38.pdf

 

37.) „Nemes utca 22. Termelői piac helyének kialakítása” beruházási alapokmány módosításának elfogadása Tul-39

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

  pdfTul-39.pdf

 

38.) Követelésről lemondás – kamattartozás elengedése Kt-54/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

39.) Döntés részletfizetés engedélyezése tárgyában Tul-19/Z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

40.) Döntés részletfizetés engedélyezése tárgyában II. Tul-20/Z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

41.) Követelésről lemondás – tartozás elengedése Tul-21/Z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

42.) Döntés önkormányzati bérlakás felújításához igényelt kamatmentes támogatás tárgyában Tul-31/Z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

43.) Jogcím nélküli lakáshasználó részére önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása Tul-32/Z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

44.) Döntés önkormányzati bérlakás megvételére érkezett vételi szándéknyilatkozatokról Tul-34/Z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

45.) Határozott időre (2 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-35/Z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

46.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás cseréje tárgyában Tul-36/Z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

47.) Egyebek

 

 

H1.) PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi beszámolójának, független könyvvizsgálói jelentésének elfogadása Kt-102

pdfS1-102.pdf

 

Kategória: Május

Meghívó

pdfLetöltés

Határozat-kivonat

pdfLetöltés

Jegyzőkönyv

pdfLetöltés

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról KT-82

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfLetöltés

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-99

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfLetöltés

3.) Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-92

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfLetöltés

4.) Rendeletalkotás a helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről szóló 36/1995. (XI.23.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-69

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfLetöltés

5.) Rendeletalkotás a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2014. (III.14.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-71

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfLetöltés

6.) Rendeletalkotás változtatási tilalom elrendeléséről a Budapest XVIII. kerület Alacskai út – Ganz Ábrahám utca – Kerékkötő utca – Termény utca – Kerékvágás utca – Szántás utca által határolt területre KT-70

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfLetöltés

7.) Rendeletalkotás az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről és a kártyatermek, valamint a játékkaszinók működési rendjéről szóló 9/2013. (IV.04.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-76

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfLetöltés

8.) Együttműködési megállapodással rendelkező civil szervezetek és alapítványok támogatása KT-86

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

pdfLetöltés

9.) Budapest XVIII. kerületi civil szervezetek támogatása TÜK-2

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

pdfLetöltés

10.) Budapest XVIII. kerületi egyházak támogatása TÜK-3

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

pdfLetöltés

11.) Javaslat köztársaság elnöki kitüntetés adományozására KT-98Z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

12.) Egyebek

Kategória: Május

Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2016. május 3-án (kedden) 16 órakor tartandó ülése

Meghívó

 pdfMH0503.pdf

Határozat-kivonatpdfHK-0503.pdf

JegyzőkönyvpdfJkv-0503.pdf

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Napirendi pontok:

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról Kt-82pdfKt-82.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016 (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-99pdfKt-99.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

3./ Döntés a „Budapest, XVIII. kerületi Bókay és Dohnányi Iskola, valamint a Napsugár és Micimackó Bölcsőde épületeinek energetikai felújítása” című pályázat benyújtásáról Kt-74pdfKt-74.pdf

+kieg.1.pdfKt-74kieg1.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4./ Döntés a „Gyöngyszem Óvoda fejlesztése” és „Csiga-biga Bölcsőde fejlesztése” című pályázatok benyújtásáról Kt-80pdfKt-80.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5./ PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelősségű Társasággal kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatala Kt-89pdfKt-89.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kovács Milán – a Kft. ügyvezető igazgatója

 

6./ A Csodálatos Gyermekvilág – Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekeiért Alapítvány köznevelési szerződésének módosítása Kt-64pdfKt-64.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Tóthné Kővári Csilla, Kékesi Szilvia

 

7./ Térítésmentes létesítményhasználat biztosítása az általános iskolák számára a kötelező úszásoktatás lebonyolításához Kt-100pdfKt-100.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívottak: Hományi Tamás Márton, Banyár László

 

8./ Közművelődési intézmények 2016. évi munkaterve OKSIB-18pdfOKSIB-18.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Ódor Katalin, Császár Bíró Lilla

 

9./ Közművelődési intézmények 2015. évi szakmai beszámolói OKSIB-20pdfOKSIB-20.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Ódor Katalin, Császár Bíró Lilla

 

10./ Beszámoló egyes közművelődési megállapodások 2015. évi teljesítéséről és programtervéről

OKSIB-7pdfOKSIB-7.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Tunyogi István, Sóron Ildikó régió igazgató

 

11./ A Tébláb Táncművészeti Alapítvány 2015. évi támogatásának elszámolása OKSIB-8pdfOKSIB-8.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Vörös Árpád

 

12./ Kolibri Táncegyesület és Endresz Zsuzsanna/PL Dance Studio tánccsoport támogatása OKSIB-9pdfOKSIB-9.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Róthné Major Klára, Endresz Zsuzsanna

 

13./ Mártírok napi ünnepi szónok kijelölése OKSIB-10pdfOKSIB-10.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

14./ Botafogó Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület 2015. évi támogatásának elszámolása OKSIB-12pdfOKSIB-12.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

15./ KLIK által fenntartott intézmények átszervezésének véleményezése OKSIB-13pdfOKSIB-13.pdf

+ Kieg. 1.pdfOKSIB-13_kieg1.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Hományi Tamás Márton (KLIK Budapesti XVIII. Tankerülete)

 

16./ Szántai Luca egyéni sportolói támogatási kérelme OKSIB-17pdfOKSIB-17.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Szántai Luca, Petrényi Andrea

 

17./ Egyéni sportolói támogatási kérelem OKSIB-14pdfOKSIB-14.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Babályné Zsolnai Adrienn

 

18./ Beszámoló az 1908 SZAC KSE 2015. évi támogatásának felhasználásáról OKSIB-15pdfOKSIB-15.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Istenes László elnök, Pintér Béla tiszteletbeli elnök

 

19./ Beszámoló az I. C. Tatami Sportegyesület 2015. évi támogatásának felhasználásáról OKSIB-19pdfOKSIB-19.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Geburth Ágnes elnök

 

20./ Beszámoló a Pestszentlőrinc-Kassa Sportegyesület 2015. évi támogatásának felhasználásáról OKSIB-16pdfOKSIB-16.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Juhász József elnök

 

21./ Javaslat a kerületi sportegyesületek és iskolai diáksportkörök támogatására kiírt pályázatok elbírálásához OKSIB-21/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

22./ Döntés a Lónyai Menyhért-díj odaítéléséről Ktz-66 (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

23./ Szakmai kitüntetés adományozása Ktz-83 (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

 

24./ KLIK által fenntartott intézményeket érintő intézményvezetői pályázatok véleményezése OKSIB-11/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Hományi Tamás Márton (KLIK Budapesti XVIII. Tankerülete), Kerekes Elek, Láda Erika, Hutai László, Horváth Gábor, Bogárné Kováts Judit, Somogyvári Beatrix

 

25./ Egyebek

 

H-1 PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi beszámolójának, független könyvvizsgálói jelentésének elfogadása Kt-102pdfS1-102.pdf

Kategória: Május

Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2016. május 5-i ülése

 

Meghívó:pdfmh0505.pdf

 

Határozat-kivonat:pdfHk0505.pdf

 

Jegyzőkönyv:pdfJk0505.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról Kt-82pdfKt-82.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016 (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-99pdfKt-99.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

3.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2016. évi üzleti tervének elfogadása Kt-96pdfKt-96.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Banyár László, Péntek Tamás

 

4.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2015 évi éves beszámolójának, valamint a közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2015. évben kapott kompenzáció felhasználásáról szóló beszámolójának elfogadása Kt-97pdfKt-97.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott:  Jankó Zoltán könyvvizsgáló, Banyár László vezérigazgató, Péntek Tamás, gazdasági igazgató

 

5.) A Sport és Ifjúsági Szálló Nonprofit Kft. „v.a”-nál végelszámoló visszahívása, új végelszámoló megválasztása Kt-84pdfKt-84.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

6.) Adományozási szerződés megkötése a Rákosmenti Mezei Őrszolgálattal Kt-88pdfKt-88.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Oláh Csaba intézményvezető - Rákosmenti Mezei Őrszolgálat

 

7.) Rákosmenti Mezei Őrszolgálat 2015. évi szakmai és pénzügyi beszámolója Kt-58pdfKt-58.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Oláh Csaba intézményvezető - Rákosmenti Mezei Őrszolgálat

 

8.) Heim Pál Gyermekkórház szolgálati gépjármű támogatása Kt-85pdfKt-85.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Palócz Norbert gazdasági igazgató - Heim Pál Gyermekkórház

 

9.) Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. évi beszámolójának, független könyvvizsgálói jelentésének, közhasznúsági mellékletének és üzleti jelentésének elfogadása Kt-73pdfKt-73.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila - a Kft. jelenlegi ügyvezető igazgatója, dr. Maitz László - a Kft. volt ügyvezető igazgatója, Simon Balázs - a Kft. gazdasági igazgatója

 

10.) Együttműködési megállapodás megkötése a MEGGY KERT-TÉSZ Zöldség és Gyümölcstermelő Értékesítő Szövetkezettel Kt-79pdfKt-79.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Bíró Csaba, Szoboszlai Zoltán - MEGGY KERT-TÉSZ Zöldség- és Gyümölcstermelői Értékesítő Szövetkezet

 

11.)Döntés a "Budapest, XVIII. kerületi Bókay és Dohnányi Iskola, valamint a Napsugár és Micimackó Bölcsőde épületeinek energetikai felújítása" című pályázat benyújtásáról Kt-74pdfKt-74.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Kieg 1.pdfKt-74kieg1.pdf

 

12.) Döntés a "Gyöngyszem Óvoda fejlesztése" és "Csiga-biga Bölcsőde fejlesztése" című pályázatok benyújtásáról Kt-80pdfKt-80.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

13.) Döntés a „Fáy utca és környékének integrált szociális célú rehabilitációja” című pályázat benyújtásáról Kt-67pdfKt-67.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

14.) Döntés a „Délkelet-pesti kerékpárút létesítése Budapesten” című pályázatban való részévételről, mint konzorciumi partner Kt-68pdfKt-68.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

15.) Nyári napközis táborral kapcsolatos döntések Kt-87pdfKt-87.pdf

Előterjesztő: Dömötör Istváv alpolgármester

Meghívott: Madarassy Judit

 

16.) A Városinfó 18 Nonprofit Kft. 2015. évi éves beszámolójának és 2016. évi üzleti tervének elfogadása

KT-94 Kt-94_1resz.pdf

pdfKt-94_2resz.pdf

pdfKt-94_3resz.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Ferenczy Balázs ügyvezető, Tarjányi Béláné könyvvizsgáló

 

17.) Városinfó18 Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztása KT-95pdfKt-95.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Ferenczy Balázs

 

18.) PLER Kézilabdasport Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatala KT-89pdfKt-89.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kovács Milán

 

19.) A „Közalapítvány a XVIII. kerület Közbiztonságáért” Közalapítvány beszámolója a 2015. évi működésről Kt-56pdfKt-56.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

20.) „Beszámoló a Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség XIX. Kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2015. évi munkájáról Kt-59pdfKt-59.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Jambrik Rudolf tü. ezredes, Tordai László tü. őrnagy

 

21.) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentés a 2015. évről Kt-81pdfKt-81.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

22.) Félúton Alapítvány beszámolója a 2015. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról Peb-8pdfPeb-8.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: Kovács Csaba, az Alapítvány kuratóriumának titkára

 

23.) Tiszta Forrás Alapítvány beszámolója a 2015. évi önkormányzati támogatás felhasználásáról Peb-9pdfPeb-9.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: Batizné Liebszter Mária a Tiszta Forrás Alapítvány XVIII. kerületi intézményvezetője

 

24.) Döntés "Szemléletformáló programok" elnevezésű pályázaton való részvételről Peb-10pdfPeb-10.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

25.) Egyebek

 

H-1.) PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. évi beszámolójának, független könyvvizsgálói jelentésének elfogadása Kt-102pdfKt-102.pdf

Kategória: Május

Népjóléti Bizottság 2016. május 9-én (hétfőn) 17.30 órakor tartandó ülése

 Meghívó pdfMH0509.pdf

 

Határozat-kivonatpdfHK_0509_an.pdf

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

JegyzőkönyvpdfJkv_0509.pdf

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Napirendi pontok:

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról Kt-82pdfKt-82.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016 (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-99pdfKt-99.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

3./ Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-92pdfKt-92.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4./ Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2015. évi beszámolójának, független könyvvizsgálói jelentésének, közhasznúsági mellékletének és üzleti jelentésének elfogadása Kt-73pdfKt-73.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívottak: dr. Szebényi Attila, dr. Maitz László, Simon Balázs

 

5./ Alapítványok nyári életmód tábor pályázatainak értékelése Kt-63pdfKt-63.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

6./ Háziorvosi feladatok ellátására létrejött megbízási szerződés felmondása Kt-53pdfKt-53.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

7./ 2015. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló értékelés Kt-65pdfKt-65.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

8./ Nyári napközis táborral kapcsolatos döntések Kt-87pdfKt-87.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: Madarassy Judit intézményvezető

 

9./ 2016. évi nyári életmód tábor pályázatok értékelése NB-24

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

pdfNB-24.pdf

 

10./ A Félúton Alapítvány beszámolója a 2015. évi szakmai munkáról NB-18

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: Kovács Csaba, az Alapítvány kuratóriumának titkára

pdfNB-18.pdf

 

11./ A Tiszta Forrás Alapítvány beszámolója a 2015. évi szakmai munkáról NB-19

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: Batizné Liebszeter Mária, a Tiszta Forrás Alapítvány XVIII. kerületi intézményvezetője

 pdfNB-19.pdf

 

12./ Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről NB-25

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 pdfNB-25.pdf

 

13./ Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása Ktz-55 (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

14./ Helyi kitüntetés adományozása Ktz-91 (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

15./ Szükséghelyzetben lévők krízislakás iránti kérelmeinek elbírálása NB-28/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

16./ Lakásépítési helyi támogatással kapcsolatos kérelem elbírálása NB-26/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

17./ Határozott időre (1 év) bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása NB-23/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

18./ Határozott időre (5 év) bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása NB-29/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

19./ Bérleti jogviszony helyreállítása NB-20/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

20./ Jogcím nélküli lakáshasználó részére önkormányzati tulajdonú lakások bérbeadása NB-32/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

21./ Bérleti jog felmondása (szociális lakbért nem fizetők esetében) NB-27/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

22./ Döntés önkormányzat tulajdonában lévő szociális bérlakás helyett cserelakás biztosításáról NB-30/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

23./ Szükséghelyzet alapján bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása NB-31/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

24./ Szolgálati lakás bérbeadásáról szóló 105/2016. (II. 22.) számú NB-határozat hatályon kívül helyezése és új határozat meghozatala NB-21/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

+ Kieg. 1.

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

25./ Tájékoztató a 2015-ben végzett lakásgazdálkodási tevékenységről Kt-62pdfTaj-01_62.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

26./ Tájékoztató méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről Táj. 01/22/Z (zárt ülés!)

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

27./ Egyebek

 

Kategória: Május

Élelmiszercsomagot kaptak a 65 éven felüliek.

Kategória: Önkormányzat

Csatlakozz közösségünkhöz