Elemek szűrése dátum szerint: csütörtök, 08 november 2018

MeghívópdfMH_tffb1113.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1113_tffb_adatoknelkuli.pdf

JegyzőkönyvpdfJK1113_tffb.pdf

 

Napirendi pontok: 

1. Döntés pályázattal kapcsolatban

 

KT-181pdfKT-181.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 2. Budapest XVIII. kerületi ingatlanok belterületbe vonásáról szóló döntés

KT-157, 157/kieg1, 157/kieg2

pdfKT-157.pdf

pdfKT-157kieg1.pdf

pdfKT-157kieg2.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 3. Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló

TFFB-37pdfTF-37.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4. Döntés Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX. 12.) önkormányzati rendeletnek a 107. számú szabályozási tervvel kapcsolatos módosításával összefüggésben lefolytatott partnerségi egyeztetés keretében érkezett vélemény és az arra adott válasz elfogadásáról

TFFB-40pdfTF-40.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5. Budapest XVIII. kerület 154456/2 hrsz.-ú, természetben a Budapest XVIII. kerület Jegenyefasor u. 15/b. sz. alatti közterületen működő hulladékgyűjtő udvar közterület-használati engedélye

TFFB-38pdfTF-38.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

6. "Tarkő utca és környéke belterületi csapadékvíz elvezetés megoldása III. ütem" építés beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-36pdfTF-36.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

7. Budapest XVIII. kerület (151159/39) hrsz.-ú, a Csontváry u. 30-48. sz. épülettel szemben lévő közterület használata

TFFB-39pdfTF-39.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

8. Tájékoztató Pestszentlőrinc-Pestszentimre környezetvédelmi állapotáról

KT-185pdfTaj-01-185.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

9. Egyebek

 

 

Kategória: 2018 november

A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2018. november 13-i (kedd) 9 óra 30 perckor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMH_1113PVO.pdf

Határozat-kivonat pdfHKV1113_PVO.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV1113_PVO.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Döntés pályázattal kapcsolatban. KT-181 pdfKT-181.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

2.) A XVIII. Kerületi Értéktár Bizottság beszámolója. KT-175 pdfKT-175.pdf
Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

3.) Egyebek

 

 

 

Kategória: 2018 november

a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2018. november 14-i (szerda) ülése

 

Meghívó pdfMh20181114_TUK.pdf

Határozat-kivonat pdfHk20181114_TUK.pdf

Jegyzőkönyv pdfJkv20181114_TUK.pdf

 

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 7/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-167. pdfKT-167.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

2.) Rendeletalkotás az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről szóló 37/2011. (XI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-166. pdfKT-166.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

3.) Pestszentlőrinc-Pestszentimre Németszármazású Polgárainak Egyesülete pályázattal kapcsolatos kérelme TÜK-5. pdfTÜK-5.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

 

4.)   Hetednapi Adventista Egyház Pestszentlőrinc „A” Gyülekezetének pályázatokkal kapcsolatos kérelme TÜK-6. pdfTÜK-6.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

 

5.)   Egyebek

 

Kategória: 2018 november

Tulajdonosi Bizottság 2018. november 13-i (kedd) 17.00 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMH1113_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK1113_TUL_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV1113_TUL.pdf

 

 

 

Napirendi pontok:

 

 1.) Döntés pályázattal kapcsolatban Kt-181

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-181.pdf

 

2.) Az Önkormányzat és a Projekt18 Beruházó és Szolgáltató Kft közötti Haszonbérleti szerződés és mellékletének módosítása Kt-168

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-168.pdf

 

3.) A 1188 Bp., Ady E. u. 100. szám alatti ingatlan Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ Pestszentimrei Család- és Gyermekjóléti Szolgálat számára történő térítésmentes használatba adásáról szóló döntés Kt-169

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-169.pdf

 pdfKT-169kieg1.pdf

 

4.) Döntés önkormányzati tulajdonú Budapest, XVIII. kerület 150228/149 helyrajzi számú, telekingatlan értékesítésére vonatkozóan Kt-170

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-170.pdf

 

5.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakások, ingatlanok értékesítésére vonatkozóan Kt-171

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-171.pdf

 

6.) Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet számára történő üzlethelyiség térítésmentes használatba adásáról szóló döntés Kt-172

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-172.pdf

 

7.) „Tarkő utca és környéke belterületi csapadékvíz elvezetés megoldása III. ütem” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-87

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfTul-87.pdf

 

8.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Rákóczi utca 35. fszt. 7. szám alatti lakás értékesítésére vonatkozóan Tul-88

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfTul-88.pdf

 

9.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása a 156022 és 155024 hrsz-ú ingatlanok telekalakítási eljárásának lefolytatásához Tul-89

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-89.pdf

 

10.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása a 140482/4 és 140482/5 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok telekalakítási eljárásának lefolytatásához Tul-93

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-93.pdf

 

11.) Budapest XVIII. kerület Kiss Ernő u. 51. sz. mellett elhelyezkedő 152253 hrsz-ú, 10,0 m2 nagyságú közterület használata Tul-85

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-85.pdf

 

12.) Budapest XVIII. kerület 154456/2 hrsz-ú, természetben a Budapest XVIII. kerület Jegenyefasor u. 15/b. sz. alatti közterületen működő hulladékgyűjtő udvar közterület-használati engedélye Tul-84

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-84.pdf

 

13.) Budapest XVIII. kerület (151159/39) hrsz-ú, a Csontváry u. 30-48. sz. épülettel szemben lévő közterület használata Tul-83

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-83.pdf

 

14.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről Tul-86

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfTul-86.pdf

 

15.) Döntés a Bp. XVIII. kerület 149896 helyrajzi számon nyilvántartott, 1182 Budapest Üllői út 537. szám alatti ingatlan értékesítéséről Kt-182/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

 

16.) Döntés közalapítványokkal kapcsolatban Kt-184/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívottak: kuratóriumi elnökök

 

 

17.) Döntés követelésről lemondásról Kt-180/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 

18.) Budapest, XVIII. kerület 156036/2 hrsz-ú, természetben a 1188 Budapest, Termény utcában található ingatlan kisajátításával kapcsolatos döntéshozatal Tul-82/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

 

19.) Határozott időre (2 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-81/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

20.) Döntés önkormányzati bérlakás megvételére érkezett vételi szándéknyilatkozatokról Tul-90/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

21.) Bérleti jogviszony helyreállítása Tul-92/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

22.) Döntés önkormányzati bérlakások felújításához igényelt kamatmentes támogatások tárgyában Tul-91/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

23.) Határozott időre (5 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-80/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

24.) Döntés részletfizetés engedélyezése tárgyában (köztemetés) Tul-79/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 

25.) Egyebek

 

Kategória: 2018 november

Pestszentlőrinc-Pestszentimre 70 ezres faállományának gondozása sok feladatot ad a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Közterületi kertészeti osztályának.

Kategória: Önkormányzat

A rendőrkapitányságon rendez véradást november 15-én a  Magyar Vöröskereszt.

Kategória: Közélet

Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2018. november 12-én (hétfő) 18:00 órakor  tartandó ülése

 

Meghívó: pdfMH1112_PEB.pdf

 

Határozat-kivonat: pdfHK1112_PEB.pdf

 

Jegyzőkönyv: pdfJKV1112_PEB.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről szóló 37/2011. (XI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-166 pdfKT-166.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

2.) Adományozási megállapodás megkötése az FKI-val Kt-177 pdfKT-177.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Jambrik Rudolf tű.ezredes, főtanácsos, Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, Tordai László tű.őrnagy, XIX. Ker. HTP parancsnoka

 

3.) Adományozási szerződés megkötése a Budapesti Rendőr-főkapitánysággal Kt-178 pdfKT-178.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: dr. Jánosik István c.r. ezredes, mb. kapitányságvezető- BRFK XVIII. Kerületi Rendőrkapitányság

 

4.) Döntés pályázattal kapcsolatban Kt-181 pdfKT-181.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5.) GESZ vezetői pályázatának elbírálása Kt-174 pdfKT-174.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Madarassy Csaba

 

6.) Döntés követelésről lemondásról Kt-180/z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

H-1.) Helyszíni kiosztású anyag:

 

Rendeletalkotás a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 7/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-167 pdfKT-167.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

7.) Egyebek

 

Kategória: 2018 november

MeghívópdfMH1115.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1115_adatoknelkuli.pdf

JegyzőkönyvpdfJK1115_Kt.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1. Rendeletalkotás az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről szóló 37/2011. (XI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról (166.)pdfKT-166.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

2. Rendeletalkotás a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 7/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról (167.)pdfKT-167.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 KT-167kieg1pdfKT167kieg1.pdf

 

3. Adományozási megállapodás megkötése az FKI-val (177.)pdfKT-177.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívottak: Jambrik Rudolf tű. ezredes, főtanácsos, Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, Tordai László tű. őrnagy, XIX. ker. HTP parancsnoka

 

4. Adományozási szerződés megkötése a Budapesti Rendőrfőkapitánysággal (178.)pdfKT-178.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: dr. Jánosik István c. r. ezredes, mb. kapitányságvezető – BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság

 

5. Döntés pályázattal kapcsolatban (181.)pdfKT-181.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6. Budapest XVIII. kerületi ingatlanok belterületbe vonásáról szóló döntés (2018. szeptember 13-i ülésre kiküldött, 289/2018. (IX. 13.) határozattal elnapolt napirend) (157., 157/kieg1, 157/kieg2)

pdfKT-157.pdf

pdfKT-157kieg1.pdf

pdfKT-157kieg2.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

7. Az Önkormányzat és a Projekt18 Beruházó és Szolgáltató Kft. közötti Haszonbérleti szerződés és mellékletének módosítása (168.)pdfKT-168.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

8. Az 1188 Bp., Ady E. u. 100. szám alatti ingatlan Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ Pestszentimrei Család- és Gyermekjóléti Szolgálat számára történő térítésmentes használatba adásáról szóló döntés (169.)pdfKT-169.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

KT-169kieg1pdfKT-169kieg1.pdf

 

9. Döntés önkormányzati tulajdonú Budapest, XVIII. kerület 150228/149 helyrajzi számú, telekingatlan értékesítésére vonatkozóan (170.)pdfKT-170.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

10. Döntés önkormányzati tulajdonú lakások, ingatlanok értékesítésére vonatkozóan (171.)pdfKT-171.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

KT-171kieg1pdfKT-171kieg1.pdf

 

11. Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet számára történő üzlethelyiség térítésmentes használatba adásáról szóló döntés (172.)pdfKT-172.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

12. Lőrinc 2000 Szabadidősport Egyesülettel együttműködési megállapodás megkötése (179.)pdfKT-179.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Hörl Kálmán elnök

 

13. Sportrendezvények 2019. (173.)pdfKT-173.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

14. GESZ vezetői pályázatának elbírálása (174.)pdfKT-174.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Madarassy Csaba

 

15.Döntés a Bp. XVIII. kerület 149896 helyrajzi számon nyilvántartott, 1182 Budapest Üllői út 537. szám alatti ingatlan értékesítéséről (182./Z)

Zárt ülés!  rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

16. Döntés közalapítványokkal kapcsolatban (184./Z)

Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: kuratóriumi elnökök

 

17. Döntés követelésről lemondásról (180/Z.)

Zárt ülés!  rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

18. A XVIII. Kerületi Értéktár Bizottság beszámolója (175.)pdfKT-175.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívottak: Heilauf Zsuzsa, Kardos Gábor, Pándy Tamás

 

19. Beszámoló a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció végrehajtási ütemtevében meghatározott feladatok végrehajtásáról (176.)pdfKT-176.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívottak: Bálint Ramóna, Tímárné Penczi Ildikó, dr. Barnáné Matazsdi Edit, Madarassy Judit, Marton Attiláné intézményvezetők

 

20. Interpellációk

- Int01: Kőrös Péter és Somody László képviselők 2018. szeptember 10-én benyújtott interpellációja Dömötör István alpolgármester felé (Int-01)pdfInt-01.pdf

 

- Int02: Városgazda Nonprofit Zrt. feladat ellátási anomáliái (Int-02)pdfInt-02.pdf

(Kőrös Péter képviselő interpellációja dr. Lévai István Zoltán alpolgármesterhez)

           

- Int03: Fáy utcai fejlesztés sürgősségének oka (Int-03)pdfInt-03.pdf

 (Kőrös Péter képviselő interpellációja Ughy Attila polgármesterhez)

 

21. Kérdések

 

- Kerd01: A Péterhalmi-erdő 100 %-os állami tulajdonból, önkormányzati tulajdonba kérése (Kerd-01)pdfKerd-01.pdf

(Makai Tibor képviselő kérdése)

 

 

22. Tájékoztatók, bejelentések

- Taj01: Tájékoztató Pestszentlőrinc-Pestszentimre környezetvédelmi állapotáról (Taj01-185.)pdfTaj-01-185.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

Kategória: 2018 november