Elemek szűrése dátum szerint: kedd, 08 szeptember 2015

A szervezet célja a siket és nagyothalló emberek társadalmi beilleszkedésének elősegítése, ennek érdekében pedig jelnyelvi tolmácsszolgálat működtetése.

Kategória: Civil szervezetek

Célja: az ifjúság megsegítése, összefogás megteremtése, életminőségük javítása, biztos fejlődésük előmozdítása sikeres jövőjük alakítása érdekében.

Tevékenysége: sportrendezvények szervezése, sporttevékenységek, szakkörök támogatása, közösségteremtés, érdekvédelem, kapcsolattartás önkormányzatokkal, más szervezetekkel, karitatív programok és jótékonysági rendezvények szervezése, felvilágosító proigramok szervezése, információk átadása állás lehetőségekről, drogprevenció.

Kategória: Civil szervezetek

Az egyesület célja magyar református népünk szellemi hagyományainak ápolása. A múlt örökségének feltárása és közzététele, lelki hagyományaink külföldi megismertetése. Ennek érdekében társaságunk előadássorozatokat, könyvbemutatókat rendez, tudományos folyóiratot jelentet meg, könyveket ad ki. Minden lehetőséget megragad arra, hogy a múlt értékeivel gazdagítsa jelenünk sivár szellemi életét. 

Kategória: Civil szervezetek

Az alapítvány céljai a következők:

 1. Az iskola tanítói, tanárai szakmai továbbképzésének, továbbfejlődésének támogatása.
 2. Az iskola kiemelkedő tanulmányi eredményű, példás magatartású és szorgalmú tanulóinak támogatása, jutalmazása.
 3. A szociálisan hátrányos helyzetben lévő gyerekek támogatása.
 4. Az iskola anyagi, tárgyi feltételeinek fejlesztése, az oktatási körülmények javítása, elsősorban:
  • nyelvi laboratórium kialakítása
  • könyvtári állomány fejlesztése
  • idegennyelvi hanganyag, kiadványok beszerzése.
 5. Az egészséges életmód, diáksport és a tehetséges sportolók támogatása.
 6. Oktatási, nevelési kísérletek segítése.
 7. Az iskolai táborok támogatása.
Kategória: Civil szervezetek

Az alapítvány célja:

Hozzájárulni a Kastélydombi Általános Iskola működési feltételeihez, anyagi fedezetének biztosításához.
A tanulók tudásának, az okatás technikai feltételei fejlsztéséhez szükséges, illetve az azt elősegítő eszközök(pl.:számítógépek, írásvetítők, audió-vizuális eszközök és egyéb műszerek, berendezések, stb.) beszerzése és átadása az oktatás céljára.
Meglévő oktatási eszközök javítása, karbantartása.
Az átlagosnál jobb tanulmányi eredményt elérő tanulók, és az iskolai munka fejlesztését elősegítő pedagógusok és egyéb dolgozók tárgy- és pénzjutalomban részesítése.
Minden olyan egyéb tevékenység, amely az iskola fejlesztését, működési feltételeinek javítását érdemben és ténylegesen elősegíti.

Kategória: Civil szervezetek

Az alapítvány célja a Bókay Iskola pedagógiai tevékenységének minden területen történő segítése, így az iskolán belüli pedagógiai kezdeményezések, a tehetséges, de hátrányos körülmények között élő tanulók támogatása, nyelvoktatás kedvezőbb feltételeinek megteremtése, komplex, művészeti irányú fejlesztés, a környezetismereti nevelés megerősítése. 

Kategória: Civil szervezetek

Az egyesület célja, hogy egy szakemberekből álló hálózat kiépítésével lehetőséget termtsen a szegénység és a kirekesztettség leküzdésében. Tevékenysége: szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek és ifjúságvédelem, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, emberi és állampolgári jogok védelme, magyarországi  nemzeti és etnikai kisebbségekkel valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység.

Kategória: Civil szervezetek

Szervezet céljai:
Hagyományok ápolása, kulturális örökség védelme, ifjúság nevelése, kapcsolatok ápolása.

Tevékenysége:
Néptánc és népzene kerületi-térségi oktatásának segítése, a népi hagyományok ápolása, hagyományőrző és más kulturális rendezvények szervezésében közreműködés, ennek szervezése. Kapcsolat felvétele a kerület, a térség, a vidék hasonló csoportjaival, a határon túli magyar tánccsoportokkal. Részvétel a szüreti fesztiválokon, Mihály-napon. disznótoros fesztiválokon, hagyományőrző programok stb. A szenior korosztálytesti-mentális egészségének megőrzése érdekében kifejtett tevékenység, a Tébláb Szülők Csoportja (TSZCS) tánccsoportjának rendszerese próbáinak tartása, a fellépések, a jelmezek szervezése, előállítása. Edzőtáborok szervezése, tánctanítás, népi kézműves foglalkozások tartása, lebonyolítása, a Húsvéti locsolóbál és Mártin-napi Civil Mustra megszervezésével, lebonyolításával. A kerület képviselete elsősorban a határon túli magyarság néptáncos programjain. Kapcsolódás a kerület - az egyesület profiljába illeszkedő - pályázataihoz.

Kategória: Civil szervezetek

Szabadidő minőségi eltöltése. Egészséges életmódra nevelés, szépérzék fejlesztés, tehetséggondozás.

Kategória: Civil szervezetek

A klub célja a nyugdíjasok számára különböző szabadidős tevékenységek (kártya-kör, sakk-kör, kirándulások, asztalitenisz) szervezése.

Kategória: Civil szervezetek

Hír naptár

« Szeptember 2015 »
H K Sze Cs P Szo V
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Csatlakozz közösségünkhöz