Elemek szűrése dátum szerint: csütörtök, 07 június 2018

A Határtalanul programnak köszönhetően Székelyföldön jártak a Kastélydombi iskola hetedikesei.

Kategória: Civil

Egy nappal az alsó tagozatosok után, június 6-án, a kerület legtehetségesebb felső tagozatosai is bemutatkozhattak az Aranygálán.

Kategória: Kultúra

MeghívópdfMH0619_KT.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0619_KT_adatoknelkuli.pdf 

JegyzőkönyvpdfJK0619_KT.pdf

 

Napirendi pontok: 

1. Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV.22.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról (110.)pdfKT-110.pdf

 

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

2. Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II. 01.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról (111.)pdfKT-111.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

3. Döntés a településkép védelméről szóló 22/2017. (IX.12.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról (101.)pdfKT-101.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4. A Képviselő-testület 2018. II. féléves munkaterve (118.)pdfKT-118.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5. Döntés a Budapest XVIII. kerület Vasút u. 51-54. számú ingatlanokat érintő településrendezési szerződés megkötéséről (117.)pdfKT-117.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

KT-117kieg1pdfKT-117kieg1.pdf

 

6. „Havanna Piac közösségi célú megújítása I. ütem” építés Beruházási Alapokmányának elfogadása (107.)pdfKT-107.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

7. Döntés nemzetközi pályázattal kapcsolatosan (105.)pdfKT-105.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

8. Döntés hazai pályázatokkal kapcsolatosan (102.)pdfKT-102.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

KT102kieg1pdfKT-102kieg1.pdf 

 

9. A 2016-2021. közötti időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata (109.)pdfKT-109.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztők: Szarvas Attila alpolgármester, Dömötör István alpolgármester

 

10.Együttműködési megállapodás megkötése Budapest XVIII. kerület vallási szervezeteivel (119.)pdfKT-119.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

 

11. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit  Közhasznú Kft. Közszolgáltatási Szerződése módosítása (108)pdfKT-108.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató

 

12. Szociális Szolgálatok Szakmai Programjának elfogadása (97.)pdfKT-97_eloterjesztes.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

1. mellékletpdfKT-97_1melleklet.pdf

2. mellékletpdfKT-97_2melleklet.pdf

3. mellékletpdfKT-97-3melleklet.pdf

 

13. Budapest Főváros XVIII. kerület Gazdasági Ellátó Szolgálat vezetői megbízásának pályáztatása (113.)pdfKT-113.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

14. Döntés a Budapest XVIII. kerület Nefelejcs utca 25. sz. ingatlanon található Telekom torony területén DIGI Kft. Bázisállomás elhelyezése tárgyában (103/Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 103/Zkieg1

 

15. A Gyöngyvirág Szociális Szolgálat és a Somogyi László Szociális Szolgálat intézményvezetői (magasabb vezető) pályázatainak elbírálása (114/Z)       

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívottak: Timárné Penczi Ildikó, Bálint Ramóna

 

16. Tomory Lajos Múzeum intézményvezetői pályázat elbírálása (104/Z)   

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Heilauf Zsuzsanna pályázó

 

17. Döntés a Lónyay Menyhért díj odaítéléséről (112/Z)    

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

18. Beszámoló az önkormányzati adóhatóság 2017. évi adóztatási feladatainak végrehajtásáról (106.)pdfKT-106.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

19. Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról (115.)

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

20. Közoktatásért Közalapítvány 2017. évi beszámolója (116.)pdfKT-116.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Mezeiné Bakóczay Hedvig

 

21. Interpellációk

 

22. Kérdések

 

23. Tájékoztatók, bejelentések

 

 

Sürgősségi napirendek:

S1. Döntés a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Budapest Főváros XVIII. kerület közigazgatási területén lévő területére vonatkozó Kerületi Építési Szabályzat elkészítéséről (120.)pdfS1-120.pdf

                                 

S2. Döntés Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12. önkormányzati rendeletnek a 107. számú szabályozási tervvel kapcsolatos felülvizsgálatáról (121.)pdfS2-121.pdf

 

S3. Döntés az Önkormányzat és az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési szervek számlavezetéséről (122/Z

Zárt ülés!

 

S4. Rendeletalkotás a helyi kitüntetésekről szóló 30/1995. (X.12.) önkormányzati rendelet módosításáról (123.)pdfS4-123.pdf

 

S5. A PLER Kézilabdasport Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések meghozatala (124/Z)

Zárt ülés!

 

 

Kategória: 2018 június

Azok az alsó tagozatosok mutatkoztak be a Rózsában rendezett aranygálán, akik valamely területen kiemelkedő tehetségnek számítanak.

Kategória: Kultúra

 

Tulajdonosi Bizottság 2018. június 14-i (csütörtök) 16.00 órakor kezdődő ülése

Meghívó: pdfMH0614_TUL.pdf

Határozat-kivonat: pdfHK0614_TUL_AN.pdf

Jegyzőkönyv: pdfJKV0614_TUL.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) A Képviselő-testület 2018. II. féléves munkaterve Kt-118

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-118.pdf

 

 

2.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Vasút u. 51-54. számú ingatlanokat érintő településrendezési szerződés megkötéséről Kt-117

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-117.pdf

 pdfKT-117kieg1.pdf

 

3.) „Havanna Piac közösségi célú megújítása I. ütem” építés Beruházási Alapokmányának elfogadása Kt-107

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-107.pdf

 

 

4.) Döntés nemzetközi pályázattal kapcsolatosan Kt-105

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-105.pdf

 

 

5.) Döntés hazai pályázatokkal kapcsolatosan Kt-102

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-102.pdf

 

 

6.) „Herrich-Kiss villa felújítási, átalakítási munkái III. ütem (veranda)” Beruházási alapokmányának elfogadása Tul-58

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: dr. Heilauf Zsuzsanna

pdfTul-58.pdf

 

 

7.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről Tul-57

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfTul-57.pdf

pdfTul-57kieg1.pdf 

 

8.) Tulajdonosi hozzájárulás módosítása a 2017/18. évi Tao. pályázat keretében megvalósuló, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon végzendő korszerűsítési, felújítási munkákhoz Tul-53

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kissné Baumann Gizella, Városgazda Utánpótlás Akadémia szakmai igazgató

pdfTul-53.pdf

 

 

9.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása Budapest, XVIII. kerület 157733 hrsz-ú, természetben 1183 Budapest, Krasznahorka u. 19-21. szám alatt található ingatlan telekalakítási eljárásának lefolytatásához Tul-52

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-52.pdf

 

 

10.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása az Aprók Falva Óvoda által használt önkormányzati ingatlanok telekalakítási eljárásának lefolytatásához Tul-44

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-44.pdf

 

11.) Döntés a Budapest, XVIII. kerület 150987 hrsz-ú, természetben a 1181 Budapest, Batthyány u. 33/b. szám alatt található közös tulajdonban álló ingatlan használatára vonatkozó megállapodás megkötéséről Tul-43

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-43.pdf

 

 

12.) „Nemzeti Szabadidős- Egészség Sportpark Program a Lakatos lakótelep Brenner János parkban a 152646/6 hrsz. területen” futókör építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-51

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfTul-51.pdf

 

 

13.) Tulajdonosi hozzájárulás iránti kérelem a Ferihegyi repülőtérre vezető gyorsforgalmi út fejlesztésének I. üteméhez Tul-54

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-54.pdf

 

14.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Nefelejcs utca 25. sz. ingatlanon található Telekom torony területén DIGI Kft. bázisállomás elhelyezése tárgyában Kt-103/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

15.) Döntés a 150858/0/A/4 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1181 Budapest, Üllői út 405. fsz. 4. szám alatt található üzlethelyiség értékesítéséről Tul-55/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

16.) Budapest, XVIII. kerület 145201/83 hrsz-ú, természetben 1188 Budapest, Határ u. 8. szám alatt található ingatlannal kapcsolatosan az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal, ill. hozzájárulás használati megállapodás megkötéséhez Tul-47/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

17.) Határozott időre (2 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-45/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

18.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás helyett csere bérlakás biztosítása tárgyában Tul-46/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

19.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakásra vonatkozó bérleti jog és ingatlan tulajdonjogának cseréje tárgyában Tul-50/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

20.) Döntés önkormányzati bérlakás megvételére érkezett vételi szándéknyilatkozatokról Tul-56/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

21.) Jogcím nélküli lakáshasználó részére önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása Tul-49/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

22.) Bérleti jog felmondása (költségalapú lakbért nem fizetők esetében) Tul-48/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

23.) Egyebek

 

Kategória: 2018 június

A Népjóléti Bizottság 2018. június 13-án (szerdán) 18 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH0613NB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0613_NB_ZART_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0613_NB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV.22.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról KT-110pdfKT-110.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

2./ Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II.01.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról KT-111pdfKT-111.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

3./ A Képviselő-testület 2018. II. féléves munkaterve KT-118pdfKT-118.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

4./ A 2016-2021. közötti időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata

KT-109pdfKT-109.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester, Dömötör István alpolgármester

5./ Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Közszolgáltatási Szerződése módosítása KT-108pdfKT-108.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató

6./ Szociális Szolgálatok Szakmai Programjának elfogadása KT-97pdfKT-97_eloterjesztes.pdf

pdfKT-97_1melleklet.pdf   pdfKT-97_2melleklet.pdf pdfKT-97-3melleklet.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

7./ Budapest Főváros XVIII. kerület Gazdasági Ellátó Szolgálat vezetői megbízásának pályáztatása

KT-113pdfKT-113.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

8./ Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről NB-29pdfNB-29.pdf + pdfKieg.1

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

9./ Az Egyesített Bölcsődék tagintézményeinek 2018/2019. nevelési évre vonatkozó munkaterve

NB-28pdfNB-28.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

10./ A Gyöngyvirág Szociális Szolgálat és a Somogyi László Szociális Szolgálat intézményvezetői (magasabb vezető) pályázatainak elbírálása KTZ-114 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: Timárné Penczi Ildikó, Bálint Ramóna

11./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása (1 év)

NB-30/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

12./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása (5 év)

NB-33/Z  (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

13./ Szükséghelyzet alapján bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása

NB-34/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

14./ Szolgálati lakás bérbeadása NB-31/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

15./ Lakáshasználati díj mértékének megállapítása NB-32/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

16./ Bérleti jog felmondása (szociális lakbért nem fizetők esetében) NB-38/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

17./ Bérleti jogviszony helyreállítása NB-37/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

18./ Hozzájárulás Dr. Kecskés Bence gyermek fogorvosként történő foglalkoztatásához NB-36/Z

(zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Kecskés Bence

19./ Hozzájárulás Dr. Istvanca Carolina felnőtt háziorvosként történő foglalkoztatásához NB-35/Z

(zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Istvanca Carolina

20./ Szükséghelyzetben lévők krízislakás iránti kérelmeinek elbírálása (a 2018. május 23-áról elnapolt napirend folytatása)

NB-26/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

21./ Tájékoztató méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről NB-27/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

22./ Egyebek

 

Kategória: 2018 június

Kinek jut eszébe a reptérre menet, hogy milyen lehet Ferihegy természetes élővilága? Zbronkó Tamás fotográfusnak például.

Kategória: Kultúra

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2018. június 18-án (hétfőn) 9 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH0618_OKSIB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0618_OKSIB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0618_OKSIB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ A Képviselő-testület 2018. II. féléves munkaterve KT-118pdfKT-118.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

2./ Budapest Főváros XVIII. kerület Gazdasági Ellátó Szolgálat vezetői megbízásának pályáztatása KT-113pdfKT-113.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

3./ Közoktatásért Közalapítvány 2017. évi beszámolója KT-116pdfKT-116.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Mezeiné Bakóczay Hedvig

4./ Sportegyesületi támogatási kérelem OKSIB-16pdfOKSIB-16.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Szőcs Attila elnök

5./ Egyéni sportolói támogatási kérelmek OKSIB-17pdfOKSIB-17.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Szántai Luca, Tóth Noa Beatrix, Tóth Lea Beatrix, Pap Dorottya Ilona, Domonkos Ádám, Molnár Farkas Márk, Burger Kitty Ildikó

6./ Augusztus 20-i ünnepi szónok kijelölése OKSIB-14pdfOKSIB-14.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

7./ Közművelődési intézmények 2017. évi szakmai beszámolói OKSIB-15pdfOKSIB-15.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Ódor Katalin, Heilauf Zsuzsa, Varga Ferenc

8./ Beszámoló az 1908 SZAC KSE 2017. évi támogatásának felhasználásáról OKSIB-19pdfOKSIB-19.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Istenes László

9./ Beszámoló a Pestszentimrei Sportkör 2017. évi támogatásának felhasználásáról OKSIB-20pdfOKSIB-20.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Egry Zoltán elnök

10./ Beszámoló a Malév SC 2017. évi támogatásának felhasználásáról OKSIB-18pdfOKSIB-18.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kovács Mihály ügyvezető, Domokos Ádám elnök

11./ Beszámoló a Pestszentlőrinc-Kassa Sportegyesület 2017. évi támogatásának felhasználásáról OKSIB-21pdfOKSIB-21.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Juhász József elnök

12./ Tomory Lajos Múzeum intézményvezetői pályázat elbírálása KTZ-104 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Heilauf Zsuzsanna pályázó

13./ Döntés a Lónyay Menyhért-díj odaítéléséről KTZ-112 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 14./ Egyebek

 

Kategória: 2018 június

A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2018. június 12-i (kedd) 17 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMH0612_PVO.pdf

Határozatkivonat

Jegyzőkönyv pdfJKV0612_PVO.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) A Képviselő-testület 2018. II. féléves munkaterve. KT-118 pdfKT-118.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester 

 

2.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Vasút u. 51-54. számú ingatlanokat érintő településrendezési szerződés megkötéséről. KT-117 pdfKT-117.pdf

Kieg.: pdfKT-117kieg1.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

3.) Beszámoló az önkormányzati adóhatóság 2017. évi adóztatási feladatainak végrehajtásáról. KT-106 pdfKT-106.pdf

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

4.) Egyebek

 

Kategória: 2018 június

Hatalmas mennyiségű és rendkívül sokféle veszélyes hulladékot vittek a gyűjtőhelyekre a kerületben élők a június 2-án megrendezett gyűjtőnapon.

Kategória: Önkormányzat