Elemek szűrése dátum szerint: szerda, 08 november 2017

Tulajdonosi Bizottság 2017. november 13-i (hétfő) 18.30 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMH1113_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK1113_TUL_AN.pdf 

 Jegyzőkönyv pdfJKV1113_TUL.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-199

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-199.pdf

 

2.) Adományozási megállapodás megkötése az FKI-val Kt-184

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-184.pdf

 

3.) Döntés Nemzeti Ovi-Sport Programon való önkormányzati részvételről Kt-185

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-185.pdf

 

4.) Döntés a „Fáy utca és környékének integrált szociális célú rehabilitációja” című pályázattal kapcsolatban Kt-201

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-201.pdf

 

5.) Döntés Használati megállapodás aláírásáról a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft-vel Kt-202

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-202.pdf

 

6.) A Magyar Kézilabda Szövetséghez beadott pályázatokhoz kapcsolódó döntés meghozatala Kt-186

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-186.pdf

Kieg.1pdfKT-186kieg1.pdf

7.) Az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyon térítésmentes átadásával kapcsolatos 283/2017. (IX.12) számú határozat módosítása Kt-187

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-187.pdf

 

8.) A Budapest XVIII. kerület Nemes utca 16. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás gázdíjának elszámolása Kt-203

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-203.pdf

 

9.) Döntés a Pestszentimrei Sportkörrel kötött Együttműködési szerződés módosításáról Kt-188

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-188.pdf

 

10.) Budapest Főváros Önkormányzatával kötendő megállapodás jóváhagyása a Budapest XVIII. kerület 151126/56 és 151126/57 helyrajzi számú ingatlanokon tervezett beruházáshoz kapcsolódóan Kt-204

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-204.pdf

 

11.) „Kondor Béla sétány környezetrendezése I. ütem (HRSZ.: 151126/56 és 151126/57)„ módosított Beruházási alapokmányának elfogadása Tul-107

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfTUL-107.pdf

 

12.) „Haladás-Balassa utca – Üllői út park környezetrendezés I. ütem kivitelezési munkái” módosított építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-111

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfTUL-111.pdf

 

13.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Szélső utca 55. szám alatti ingatlan értékesítése tárgyában Tul-101

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTUL-101.pdf

 

14.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről Tul-110

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfTUL-110.pdf

 

15.) Budapest, XVIII. kerület 145973 hrsz-ú, természetben 1182 Budapest, Üllői út 807. szám alatt található, 142.643 m2 nagyságú, kivett udvar és bázisállomással kapcsolatos, az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal Kt-205/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

 

16.) Döntés a Budapest, XVIII. ker. Üllői út 641. sz. alatti Társasház Alapító Okiratának módosításáról Kt-190/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

 

17.) Döntés a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség telephelyhasználati engedély iránti kérelme, illetve felhalmozott gázszámláinak részletfizetésére vonatkozó kérelme ügyében Kt-206/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

 

18.) Döntés önkormányzati tulajdonú ingatlan értékesítésére vonatkozóan Kt-191/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

19.) Döntés Bérleti szerződés felmondásáról Tul-100/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

 

20.) Határozott időre (5 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-109/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

21.) Határozott időre (2 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-104/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

22.) Bérleti jog felmondása (költségalapú lakbért nem fizetők esetében) Tul-103/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

23.) Döntés önkormányzati bérlakások felújításához igényelt kamatmentes támogatások tárgyában Tul-108/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

24.) Döntés önkormányzati bérlakás megvételére érkezett vételi szándéknyilatkozatokról Tul-102/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

25.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások cseréje tárgyában Tul-99/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

26.) Döntés követelés mérsékléséről, valamint részletfizetés engedélyezéséről Tul-105/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 

27.) Döntés részletfizetés engedélyezéséről Tul-98/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 

28.) Döntés követelésről lemondásról Tul-106/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 

29.) Egyebek

Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet számára történő üzlethelyiség térítésmentes használatba a dásáról szóló döntés H-1-S1-207pdfS1-207.pdf

Kategória: 2017november

Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2017. november 15-én (szerda) 18:00 órakor tartandó ülése

 

Meghívó: pdfMH1115_PEB.pdf

 

Határozat-kivonat: pdfHK1115_PEB.pdf

 

Jegyzőkönyv: pdfJKV1115_PEB.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) Rendeletalkotás a helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáróll Kt-182 pdfKT-182.pdf pdfKT-182kieg1.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

2.) A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása 2018. január 1. és 2018. december 31. között Kt-183 pdfKT-183.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Minyóczky Árpád kapitányságvezető – BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság

 

3.) Adományozási megállapodás megkötése az FKI-val Kt-184 pdfKT-184.pdf

Előterjesztő dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Jambrik Rudolf tű.ezredes, főtanácsos, Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője,  Tordai László tű.őrnagy XIX.ker. HTP parancsnoka

 

4.) Döntés Nemzeti Ovi-Sport Programon való önkormányzati részvételről Kt-185 pdfKT-185.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

5.) Döntés a "Fáy utca és környékének integrált szociális célú rehabilitációja" című pályázattal kapcsolatban Kt-201 pdfKT-201.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

6.) Tájékoztatás a 2017. május és október között lezárt belső ellenőrzési vizsgálatokról Peb-13 pdfPEB-13.pdf

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

7.) Döntés a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség telephelyhasználati engedély iránti kérelme, illetve a felhalmozott gázszámláinak részletfizetésére vonatkozó kérelme ügyében Ktz-206/z (zárt ülés!)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

8.) Egyebek

Kategória: 2017november

A Testületi, Ügyviteli és Koordinációs Bizottság 2017. november 14-i (OKSIB) együttes rendkívüli ülése

Meghívó pdfMH1114_TUK_OKSIB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1114_TUK_OKSIB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV1114_TUK_OKSIB.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Döntés a nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 20/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet alapján benyújtott támogatás módosítási kérelmekről TÜK-8

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

pdfTUK-8.pdf

 

2.) Egyebek

Kategória: 2017november

MeghívópdfMH1116_KT.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1116_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJK1116_KT.pdf

 

Napirendi pontok: 

1. Rendeletalkotás az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 59/2005. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

(196.) pdfKT-196.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 196kieg1pdfKT-196kieg1.pdf

 

2. Rendeletalkotás Pestszentlőrinc - Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról (a Csévéző utca - Bélatelepi út fejlesztésével érintett terület vonatkozásában) (181.)pdfKT-181.pdf         

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

3. Rendeletalkotás a helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) számú önkormányzati rendelet módosításáról  (182.)pdfKT-182.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

182kieg1pdfKT-182kieg1.pdf 

 182kieg2pdfKT-182kieg2.pdf

 

4. Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII. 1.) rendelet módosításáról

(199.)pdfKT-199.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

5. A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása 2018. január 1. és 2018. december 31. között  (183.)pdfKT-183.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Minyóczki Árpád kapitányságvezető-BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság

KT-183kieg1pdfKT-183kieg1.pdf

 

6. Adományozási megállapodás megkötése az FKI-val (184.)pdfKT-184.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Jambrik Rudolf tű. ezredes, főtanácsos, Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, Tordai László tű. őrnagy, XIX. ker. HTP parancsnoka

 

7.  Jobbágyi-Homolya Jenőné eltemettetése (200.)pdfKT-200.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

8. Döntés Nemzeti Ovi-Sport Programon való önkormányzati részvételről (185.)pdfKT-185.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

9. Döntés a "Fáy utca és környékének integrált szociális célú rehabilitációja" című pályázattal kapcsolatban  (201.)pdfKT-201.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

KT-201kieg1pdfKT-201kieg1.pdf

 

10. Döntés Használati megállapodás aláírásáról a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-vel

 (202.)pdfKT-202.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 202kieg1pdfKT-202kieg1.pdf

 

11. A Magyar Kézilabda Szövetséghez beadott pályázatokhoz kapcsolódó döntés meghozatala (186.)pdfKT-186.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kissné Baumann Gizella

 186kieg1pdfKT-186kieg1.pdf

 

12. Az Önkormányzat tulajdonában lévő víziközmű vagyon térítésmentes átadásával kapcsolatos 283/2017. (IX.12) számú határozat módosítása  (187.)pdfKT-187.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

13. A Budapest XVIII. Kerület Nemes utca 16. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás gázdíjának elszámolása  (203.)pdfKT-203.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

14. Döntés a Pestszentimrei Sportkörrel kötött Együttműködési szerződés módosításáról (188.)pdfKT-188.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

15. Budapest Főváros Önkormányzatával kötendő megállapodás jóváhagyása a Budapest XVIII. Kerület 151126/56 és 151126/57 helyrajzi számú ingatlanokon tervezett beruházáshoz kapcsolódóan (204.)pdfKT-204.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

16. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Közszolgáltatási Szerződése módosítása (189.)pdfKT-189.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató

 

17. TAO támogatások átláthatóvá tétele (198.)pdfKT-198.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter önkormányzati képviselő

 

18. Budapest, XVIII. Kerület 145973 hrsz.-ú, természetben 1182 Budapest, Üllői út 807. szám alatt található, 142.643 m2 nagyságú, kivett udvar és bázisállomással kapcsolatos, az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal (205./Z) Zárt ülés!

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

(A napirendet a Képviselő-testület a 310/2017. (XI.16.) sz. határozata szerint nyílt ülésen tárgyalta.) 

205pdfKT-205.pdf

205kieg1pdfKT-205kieg1.pdf

 

19. Döntés a Budapest, XVIII. Ker. Üllői út 641. sz. alatti Társasház Alapító Okiratának módosításáról (190./Z)  Zárt ülés!

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

20.Döntés a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség közüzemi díjhátralékának részletfizetéséhez történő hozzájárulásról  (206./Z)  Zárt ülés! 

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

21. Döntés önkormányzati tulajdonú lakások, ingatlan értékesítésére vonatkozóan (191/Z)  Zárt ülés!

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

22. Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása  (193/Z)       Zárt ülés!

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

23. A XVIII. Kerületi Értéktár Bizottság beszámolója (195.)pdfKT-195.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívottak: Heilauf Zsuzsa, Kardos Gábor, Pándy Tamás

 

24. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Idősekért, Fiatalokért Közalapítvány 2016. évi    beszámolója  (192.)pdfKT-192.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

25. Interpellációk

    Int-01: Kormányzati egyeztetés a közterületi reklámhordozókról (Kőrös Péter interpellációja dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőhöz)pdfInt-01.pdf

 

-         Int-02:  Régi-új dohánybolt a Gloriett lakótelepen (Fehér Gábor interpellációja dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőhöz)pdfInt-02.pdf

   Int-02valaszpdfInt-02valasz.pdf

 

26. Kérdések

 

27. Tájékoztatók, bejelentések

-          Taj01: Tájékoztató alapítványok által szervezett 2017. évi nyári életmód táborokról  (194. )pdfKT-194.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

-          Taj02: Tájékoztató Pestszentlőrinc-Pestszentimre környezetvédelmi állapotáról (197.)pdfTaj02-197.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester 

 

Sürgősségi napirend:

S1-207: Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet számára történő üzlethelyiség térítésmentes használatba adásáról döntéspdfS1-207.pdf

Kategória: 2017november

A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2017. november 15-i (szerda) ülése

 

Meghívó

 pdfMH_1115_PVÖ.pdf

Határozat-kivonat

pdfHKV1115_PVO.pdf

Jegyzőkönyv

 pdfJKV1115_JKV.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás a helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról. KT-182

pdfKT-182.pdf

2.) A XVIII. Kerületi Értéktár Bizottság beszámolója. KT-195

Meghívottak: Heilauf Zsuzsanna, Kardos Gábor

pdfKT-195.pdf

3.) Egyebek

 

További napirendi pontok:

H1.) A Budapest XVIII. Kerület Nemes utca 16. szám alatti önkormányzati tulajdonú lakás gázdíjának elszámolása. KT-203

pdfKT-203.pdf

H2.) Döntés a Pestszentimrei Sportkörrel kötött Együttműködési szerződés módosításáról. KT-188

pdfKT-188.pdf

H3.) Döntés a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség közüzemi díjhátralékának részletfizetéséhez történő hozzájárulásról. Zárt ülés!  KTZ-206/Z

 

Kategória: 2017november

MeghívópdfMH1113_tffb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1102rk_tffb.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV1102rk_tffb.pdf

 

Napirendi pontok:

1, Rendeletalkotás Pestszentlőrinc - Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról (a Csévéző utca - Bélatelepi út fejlesztésével érintett terület vonatkozásában)

KT-181   pdfKT-181.pdf       

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

2, Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII. 1.) rendelet módosításáról

KT-199pdfKT-199.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

3, Döntés Nemzeti Ovi-Sport Programon való önkormányzati részvételről

KT-185pdfKT-185.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

4, Döntés a "Fáy utca és környékének integrált szociális célú rehabilitációja" című pályázattal kapcsolatban

KT-201pdfKT-201.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

5, Döntés Budapest XVIII. kerület, Alacskai út (gyáli Határ út) – Boronás utca – Kerékvágás utca – Aratás utca által határolt területre készülő Kerületi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv partnerségi egyeztetése keretében érkezett vélemények és az azokra adott tervezői válaszok elfogadásáról (72/B. számú szabályozási terv)

TFFB-43pdfTF-43.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6, „Kondor Béla sétány környezetrendezése I. ütem (HRSZ.: 151126/56 és 151126/57)” módosított Beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-44pdfTF-44.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

7, „Haladás-Balassa utca – Üllői út park környezetrendezés I. ütem kivitelezési munkái” módosított építés beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-45pdfTF-45.pdf

 Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

8,  Tájékoztató Pestszentlőrinc-Pestszentimre környezetvédelmi állapotáról

Taj02-197pdfTaj02-197.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

9, Egyebek

 

 

Kategória: 2017november

A Testületi, Ügyviteli és Koordinációs Bizottság 2017. november 14-i ülése

Meghívó pdfMH1114_TUK.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1114_TUK.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV1114_TUK.pdf

Napirendi pontok:

1.)Rendeletalkotás Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról (a Csévéző utca – Bélatelepi út fejlesztésével érintett terület vonatkozásában) KT-181.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-181.pdf

2.)Rendeletalkotás a helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-182.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-182.pdf

3.)Rendeletalkotás az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 59/2005. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-196.

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-196.pdf

4.)Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-199.

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-199.pdf

5.)Egyebek

Kategória: 2017november

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2017. november 14-én (kedden) 17 órakor a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottsággal tartandó rendkívüli együttes ülése

MeghívópdfMH1114egyuttTUK.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1114_OKSIBegyuttTUK.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV1114_OKSIBegyuttTUK.pdf

Napirendi pontok:

1./ Döntés a nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 20/2012. (V.04.) önkormányzati rendelet alapján benyújtott támogatás módosítási kérelmekről OKSIB-33pdfOKSIB-33.pdf

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

Meghívottak: : Nazarján Hamlet elnök – Örmény Nemzetiségi Önkormányzat

                         Medve Lászlóné elnök – Ruszin Nemzetiség Önkormányzat

2./ Egyebek

Kategória: 2017november

Az Oktatási, Közművelődési, Sport és Ifjúsági Bizottság 2017. november 14-én (kedden) 16 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH1114.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1114_OKSIB.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV1114_OKSIB.pdf

Napirendi pontok:

1./ Döntés a Nemzeti Ovi-Sport Programon való önkormányzati részvételről KT-185pdfKT-185.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

2./ A Magyar Kézilabda Szövetséghez beadott pályázathoz kapcsolódó döntés meghozatala KT-186pdfKT-186.pdf

Kieg.1pdfKT-186kieg1.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kissné Baumann Gizella

 

3./ A XVIII. Kerületi Értéktár Bizottság beszámolója KT-195pdfKT-195.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Heilauf Zsuzsa, Kardos Gábor, Pándy Tamás

4./ Pályázati felhívás közösségi színtér igénybevételére OKSIB-30pdfOKSIB-30.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

5./ Egyéni sportolói támogatási kérelmek OKSIB-27pdfOKSIB-27.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Szántai Luca, Dudás Éva

6./ Kerületi Diáksport 2017/2018-as versenynaptára OKSIB-28pdfOKSIB-28.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Tasnádi András

7./ Beszámoló az 1908 SZAC KSE 2016. évi támogatásának felhasználásáról OKSIB-32pdfOKSIB-32.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Istenes László

8./ Beszámoló az I. C. Tatami Sportegyesület 2016. évi támogatásának felhasználásáról OKSIB-26pdfOKSIB-26.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Geburth Ágnes

9./ Beszámoló a Pestszentimrei Sportkör 2016. évi támogatásának felhasználásáról OKSIB-31pdfOKSIB-31.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Egry Zoltán elnök

10./Döntés a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség közüzemi díjhátralékának részletfizetéséhez történő hozzájárulásról KTZ-206 /zárt ülés!/

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

11./ Külső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott intézményeket érintő intézményvezetői megbízás véleményezése OKSIB-29/Z (zárt ülés!)                              

(A 3. sz. melléklet a helyszínen kerül kiosztásra.)

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Bak Ferenc igazgató (Külső-Pesti Tankerületi Központ igazgatója)

 

12./ Egyebek

 

 

1./ Döntés a Nemzeti Ovi-Sport Programon való önkormányzati részvételről KT-185

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

2./ A Magyar Kézilabda Szövetséghez beadott pályázathoz kapcsolódó döntés meghozatala KT-186

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Kissné Baumann Gizella

 

3./ A XVIII. Kerületi Értéktár Bizottság beszámolója KT-195

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Heilauf Zsuzsa, Kardos Gábor, Pándy Tamás

4./ Pályázati felhívás közösségi színtér igénybevételére OKSIB-30

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

5./ Egyéni sportolói támogatási kérelmek OKSIB-27

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Szántai Luca, Dudás Éva

6./ Kerületi Diáksport 2017/2018-as versenynaptára OKSIB-28

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Tasnádi András

7./ Beszámoló az 1908 SZAC KSE 2016. évi támogatásának felhasználásáról OKSIB-32

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Istenes László

8./ Beszámoló az I. C. Tatami Sportegyesület 2016. évi támogatásának felhasználásáról OKSIB-26

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Geburth Ágnes

9./ Beszámoló a Pestszentimrei Sportkör 2016. évi támogatásának felhasználásáról OKSIB-31

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Egry Zoltán elnök

10./Döntés a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség közüzemi díjhátralékának részletfizetéséhez történő hozzájárulásról KTZ-206 /zárt ülés!/

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

11./ Külső-Pesti Tankerületi Központ által fenntartott intézményeket érintő intézményvezetői megbízás véleményezése OKSIB-29/Z (zárt ülés!)                               (A 3. sz. melléklet a helyszínen kerül kiosztásra.)

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Bak Ferenc igazgató (Külső-Pesti Tankerületi Központ igazgatója)

 

12./ Egyebek

 

Kategória: 2017november

A Népjóléti Bizottság 2017. november 13-án (hétfőn) 17.30 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH1113.pdf

Határozat-kivonatpdfHK20171113_NB_ZART_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV20171113_NB.pdf

Napirendi pontok:

1./ Rendeletalkotás az egészségügyi alapellátásról és körzeteinek kialakításáról szóló 59/2005. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-196pdfKT-196.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

2./ Döntés Használati megállapodás aláírásáról a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgálató Nonprofit Közhasznú Kft.-vel KT-202pdfKT-202.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

3./ Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Közszolgáltatási Szerződése módosítása KT-189pdfKT-189.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató

 

4./ Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Idősekért, Fiatalokért Közalapítvány 2016. évi beszámolója

KT-192pdfKT-192.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

5./ Tájékoztató alapítványok által szervezett 2017. évi nyári életmód táborokról KT-194pdfKT-194.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

6./ Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről NB-75pdfNB-75.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

7./ Szociális Szolgálatok 2017. évi téli zárva tartási rendje NB-80pdfNB-80.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

8./ Az Egyesített Bölcsődék tagintézményeinek 2018. évi zárva tartási rendje NB-76pdfNB-76.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

9./ A Humanitas Háziorvosi Szövetkezet Megbízási Szerződés megszűnése NB-72pdfNB-72.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Gábor Zsuzsanna

 

10./ Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása KT-193/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

11./ Hozzájárulás dr. Kaszó Krisztián gyermek fogorvosként történő foglalkoztatásához NB-77/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

12./ Szükséghelyzetben lévők krízislakás iránti kérelmeinek elbírálása NB-70/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

13./ Jogcím nélküli lakáshasználó részére önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása NB-71/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

14./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása – 1 év NB-69/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

15./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása (5 év) NB-78/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

16./ Szükséghelyzet alapján bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása NB-67/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

17./ Bérleti jog felmondása (szociális lakbért nem fizetők esetében) NB-66/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

18./ Bérleti jogviszony helyreállítása NB-74/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

19./ Szolgálati lakás bérbeadása NB-73/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

20./ Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakások cseréje tárgyában NB-68/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

21./ Tájékoztató méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről

NB-79/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

22./ Egyebek

Kategória: 2017november