Kivitelezés (6)

Mi épül telken belül?

A háztartások a „házi bekötővezetékeken” keresztül tudnak majd csatlakozni az épülő szennyvízhálózathoz, amelyet minden ingatlanon a telekhatártól számítva egy méter hosszúságban építenek ki a beruházás keretében.
A bekötővezeték elé kerül egy ún. „tisztítóakna”, amely a későbbiekben a csatorna tisztítását teszi lehetővé.
A kivitelező minden ingatlantulajdonossal személyesen veszi fel a kapcsolatot a bekötővezeték és a tisztítóakna pontos helyének meghatározása érdekében.

Célszerű a bekötővezetéket és a tisztítóaknákat is zöldterületre helyezni, mert így a házi szennyvízhálózat rákötése a tulajdonosok számára kevesebb bontással, és így kisebb költséggel jár majd. Fontos megjegyezni, hogy a bekötővezeték kiépítését követően nincs lehetőség azonnal csatlakozni a szennyvízcsatorna hálózathoz, hiszen a teljes rendszer megbízható működését először ellenőrizni kell.
A Fővárosi Csatornázási Művek minden érintett háztartás számára külön értesítést fog küldeni a rákötések megkezdésének időpontjáról.

11 0

A rákötés menete

1. lépés: terveztetés
Az új rendszerre való rákötéshez mindenekelőtt egy erre jogosult (mérnöki kamarai névjegyzékben szereplő) szakemberrel meg kell terveztetnünk a lakóingatlant a telken belüli tisztítóaknával összekötő házi szennyvízvezetéket.

2. lépés: engedélyeztetés
Az elkészült terveket ezután be kell nyújtanunk a Fővárosi Csatornázási Műveknek engedélyeztetésre.
Ha a benyújtott dokumentáció minden előírásnak megfelel, az FCSM postázza az érintett lakosok részére a szolgáltatói hozzájárulást, illetve a közüzemi szolgáltatási szerződés tervezetét is.
Fontos, hogy a szerződéstervezet mindkét példányát a kézhezvételtől számított 15 napon belül, aláírva juttassuk vissza a szolgáltatónak.
Az engedélyeztetési tervek mellé csatolniuk kell a 60 napnál nem régebbi tulajdoni lapot és a hivatalos helyszínrajzot (a TAKARNET rendszerből lekérhető tulajdoni lap is megfelelő).

Több tulajdonos esetén az összes tulajdonos, illetve a haszonélvezők hozzájárulása szükséges a bekötéshez. Abban az esetben, ha a tulajdoni lapon szereplő tulajdonosok egy része nem érhető el (elhunytak, vagy ismeretlen helyen tartózkodnak) a Fővárosi Csatornázási Műveket keressék meg, ahol egyedileg fogják elbírálni az ilyen ügyeket. Minden ilyen esetben megoldást fognak keresni, hogy ne maradjon senki csatornaszolgáltatás nélkül. Az is gondot okozhat, hogy a vízóra nem a kérelmező nevén van. Ebben az esetben a vízóra átírását a Fővárosi Vízművek Zrt.-nél kell kezdeményezni. Az engedélyeztetés menetének első lépése a szolgáltatói hozzájárulás megkérése (ezzel kell benyújtani a belső vezeték tervét engedélyeztetésre), ezt követően a használatbavételi hozzájárulás beszerzése.

Az FCSM azok részére, akik beadják a terveket engedélyezésre, folyamatosan postázza a rákötéshez szükséges szolgáltatói hozzájárulásokat, illetve két példány közüzemi szolgáltatói szerződést. Amint az érintettek a szükséges dokumentumokat kézhez kapják, kiépíttethetik az ingatlant a telken belüli bekötőcsonkkal összekötő belső vezetéket. A két példány közüzemi szolgáltatói szerződést pedig aláírva, tizenöt napon belül kell visszaküldeni a közműcégnek.

3. lépés: rákötés
Amint kézhez kapjuk a szolgáltatói hozzájárulást, kiépíthetjük a házi hálózatot, és ráköthetünk a közcsatornára.
Miután rákötöttünk, az FCSM használatbavételi hozzájárulását kell kérnünk, amit az erre rendszeresített nyomtatvány kitöltésével tehetünk meg. A szolgáltató ezután kiadja a használatbavételi hozzájárulást, illetve visszaküldi az aláírt szolgáltatási szerződés ügyfélpéldányát, így válik hivatalossá az ingatlan csatlakozása.

Teljes körű helyreállítás a csatorna ellenőrzése után

A csatorna lefektetésével még nem ér véget a munka, hiszen még hátra van a megépült vezetékek minőségének szigorú ellenőrzése.

Amint ez megtörtént, és a szakemberek mindent rendben találtak, a kivitelező elvégzi a végleges helyreállítást, azaz az utcák, a kapubejárók, a zöldterületek eredeti állapot szerinti helyreállítását.

Ez a munkafolyamat – amely szintén forgalomkorlátozásokkal jár majd – megközelítőleg 2-3 hetet vesz igénybe, és ezzel befejeződnek a szennyvízcsatornázás kivitelezési munkái.

Számos lakossági kérdés érkezik azzal kapcsolatban, hogy a csatornaépítést követően nem az eredeti állapotnak megfelelően állítják helyre az utakat.
Ennek oka az, hogy az elkészült vezetéket elsőként a rendszer későbbi üzemeltetője, a Fővárosi Csatornázási Művek szigorú műszaki ellenőrzésnek veti alá, ezzel biztosítva a szennyvízhálózat későbbi üzembiztos működését. Az útburkolat végleges helyreállítása csak akkor következhet, ha a legfeljebb néhány hét alatt lezajló műszaki ellenőrzés megfelelő eredménnyel zárul, és az esetleges javításokra is sor került.

Jobb minőségű utak a csatornázás után

A csatornaépítést követő úthelyreállításokra is az uniós támogatás szabályai vonatkoznak. Ez azt jelenti, hogy a felbontott utak a korábbival azonos technológiával történő helyreállítására van lehetőség.
A csatornázással érintett aszfaltozott utak, utcák a felbontás szélességnek függvényében új aszfaltréteget kapnak.

A szennyvízberuházás keretében arra nincs mód, hogy a földutak aszfaltburkolatot kapjanak, de a jelenlegi rossz minőségű földutakat a felbontást követően új és jó minőségű, stabilizált földútként állítják helyre. A csatorna lefektetését követően – még ha nem is teljesen új, de a jelenleginél jobb minőségű, rendezettebb utakon közlekedhetünk.

FONTOS!!!

A csapadékvíz-elvezetés nem része a szennyvízcsatornázásnak.
A szennyvízcsatornázást és a csapadékvíz-elvezetést ne keverjük össze – műszakilag két teljesen különböző rendszerről van szó.
A jelenlegi uniós fejlesztéssel – az EU vonatkozó szabályai szerint - a szennyvízprobléma megoldására nyílik lehetőség.

Tudni kell azt is, hogy a szennyvízhálózat lefektetésével az összes főbb közmű a föld alá kerül az érintett területeken, ami kiindulópontja és alapja lesz majd a jövőben további fejlesztéseknek, így a csapadékvíz-elvezetésnek is.

Csatornaépítés

A közműfeltárás és közműkiváltás átlagosan körülbelül 1-3 hetet vesz igénybe.
Ezután megkezdődik a szennyvízcsatornázás, azaz az utcai gerincvezeték lefektetése, és a házi bekötőcsatornák kiépítése.

Naponta átlagosan mintegy 15-20 méternyi csatorna épül meg egy-egy utcában, a vezetékek építése az utcahossztól és az adott utcában feltárt közművek állapotától függően néhány héttől akár 1-2 hónapig tart.

Ha befejeződtek a csatornaépítési munkálatok, az útburkolatot ideiglenesen helyreállítják, és időszakosan visszaáll az eredeti forgalmi rend is.

Ellenőrzés

Kamerás vizsgálat és víztartási próba is része az ellenőrzésnek.
A műszaki minősítés során elsőként a geodéziai bemérést végzik el, melynek keretében a csatorna megfelelő földalatti elhelyezkedését vizsgálják (ezek az adatok szükségesek egyébként a telken belüli hálózat megtervezéséhez is).
Ezt követően kerül sor a víztartási próbára, amelynek célja, hogy a csővezetékek, aknák megfelelő tömítettségét ellenőrizzék.
Ehhez a csatornát feltöltik vízzel, és 24 órán keresztül azt vizsgálják, hogy a csőben, illetve az aknában van-e vízveszteség, vagyis nem szivárog-e el a víz.

A víztartási próbát követi a kamerás vizsgálat, amelynek során egy önjáró kamera a csatornaszakaszon belülről végighaladva készít felvételeket a csővezetékről.

A felvételek kiértékelése során a szakemberek meggyőződnek a vezeték folytonosságáról, megfelelő eséséről, valamint arról, hogy nincs-e szivárgás, vagy egyéb műszaki probléma az érintett szakaszon.
Az elkészült csatornaszakaszok szigorú ellenőrzésére azért van szükség, hogy a lakosok hosszú ideig élvezhessék a megbízhatóan működő, korszerű szennyvízelvezető rendszer előnyeit.

Előkészületek: forgalomterelés kialakítása, közműfeltárás

Az állapotfelmérés és bekötőcsatornával kapcsolatos személyes egyeztetések után a kivitelező kihelyezi az utcában a forgalomterelő táblákat, hiszen a csatornaépítés szükségszerűen forgalmi változásokkal, útlezárásokkal jár majd.

Ezután felbontják az útburkolatot, feltárják a földben lévő közműveket, és ahol szükséges, új nyomvonalon lefektetve, kiváltják azokat.

Csatornaépítés előtt: állapotfelmérés és egyeztetés a házi bekötőcsatornáról

A kivitelezés első lépéseként – a munkálatokat megelőzően – a kivitelező értesíti az érintett lakosságot.
Az ingatlantulajdonosok a postaládákba eljuttatott szórólap segítségével az adott utcára vonatkozóan, a munkálatok legfontosabb részleteit tudhatják meg.

Az értesítésben szerepel a kivitelezés várható kezdő- és befejező dátuma, a forgalomkorlátozásokkal kapcsolatos információk és egyéb praktikus tudnivalók is.

A csatornaépítést megelőzően sor kerül az ingatlanok, illetve a közterület és az utca videókamerás és fényképes állapotfelvételére. Erre a későbbi viták elkerülése miatt van szükség, mert így könnyedén megállapítható, hogy a kivitelezés ideje alatt történik-e bármilyen változás az ingatlan állagában.

A kivitelező illetékes munkatársai, akik fényképes és pecséttel ellátott igazolvánnyal rendelkeznek, személyesen felkeresik az ingatlantulajdonosakat, hogy a házi bekötőcsatorna helyéről egyeztessenek.

Az egyeztetések célja, hogy a bekötőcsatorna a tulajdonos számára megfelelő nyomvonalon épüljön meg, amennyiben az műszakilag megoldható.

Általános információk a munkavégzésről

A szennyvízcsatornát hagyományos, ún. „nyílt árkos eljárással” fektetik le.

Az új hálózat részeként főgyűjtő csatorna is épül, amelynek átmérője a megszokottnál jóval nagyobb.
A főgyűjtő csatornának az a feladata, hogy a kisebb utcai mellékcsatornákból összegyűjtse, és továbbítsa a szennyvizet a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepre.
Érdekesség, hogy azokon a területeken, ahol a magas talajvízszint akadályozná a csatornafektetést, először ún. vákuumkutak segítségével csökkentik a vízszintet.

A nagy intenzitású munka, az egyszerre több utcában zajló kivitelezés természetesen a helyi lakosok és a közlekedők részéről fokozott türelmet is igényel majd, hiszen a munkálatok elkerülhetetlen velejárói a kisebb-nagyobb ideiglenes forgalomkorlátozások és terelések.

Egy-egy utcában egyszerre csak egy kb. harminc méteres szakaszt ásnak fel, és zárnak el a forgalom elől, így csupán rövid ideig fordulhat elő, hogy az ingatlanokat nem lehet gépkocsival megközelíteni.

A kivitelezők a közérdekű szolgáltatások (mentő, tűzoltó, rendőrség, szemétszállítás, postai kézbesítés stb.) zavartalanságát is folyamatosan biztosítják a munkálatok során.

Az első lépések

1) Az adott helyszíni munkálatok megkezdése előtt a kivitelező cég állapot felmérést készít a csatornázással érintett területekről.

2) A megvalósítás elkezdését megelőző három munkanappal minden érintett ingatlantulajdonost szórólap útján értesít.

3) Ezt követően a kivitelező cég szakembere személyesen felkeresi az érintetteket, hogy egyeztessenek a csatorna-bekötés helyéről.

12 0

Hír naptár

« Március 2020 »
H K Sze Cs P Szo V
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Csatlakozz közösségünkhöz