Elemek szűrése dátum szerint: csütörtök, 27 augusztus 2015

A Segítő Kezek az Idősek Otthoni Biztonságáért elnevezésű országos mintaprogramhoz való csatlakozás kapcsán Kucsák László, Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre alpolgármestere, országgyűlési képviselő és Jeneiné dr. Rubovszky Csilla idősügyi miniszteri biztos sajtótájékoztatót tartott 2014. január 23-án 11 órakor a XVIII. kerületi Somogyi László Szociális Szolgáltató intézményében.

pdfLetöltés

Kategória: Sajtó

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc–Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete a mai napon rendkívüli eljárással tárgyalta a helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) Önkormányzati rendelet módosítását, valamint döntött a települési önkormányzatok 2014. évi adósságkonszolidációjában történő részvételről. A városvezetés a kormányzati szándékkal egyező módon készítette elő a lakosság számára kedvező hatással bíró döntéseket.

docLetöltés

Kategória: Sajtó

A közösségekben rejlő erőt mutatja az a XVIII. kerületi sikertörténet, amelynek eredményeként egy hajléktalan férfi jutott fedélhez. Negyven kerületi lakos fogott össze a húsz éve utcán élő férfi megsegítéséért.

pdfLetöltés

Kategória: Sajtó

Izgalmas időszakhoz érkeztünk, jövő héten hétfőn, december 9-én indul az Év Példaképe közönségszavazás. A közönségszavazáson derül ki, hogy az 50 fiatal vállalkozó közül ki lesz az Év Példaképe.

pdfLetöltés

Kategória: Sajtó

Megkezdődött a Napsugár Óvoda bővítése projekt a XVIII. kerületben. A beruházás keretében Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc- Pestszentimre Önkormányzata mintegy 210 millió forintot fordít az óvoda új telephelyének átalakítására, felújítására és felszerelésére, amelyből közel 199 millió forint az uniós forrás.

pdfLetöltés

Kategória: Sajtó

A Magyarországon élő koptok segítése. A keresztény tanítások terjesztése kopt ortodox gondolkodás szerint az igaz keresztény hitnek megfelelően. Összekötni a Magyarországi Kopt Ortodox Egyházat az anyaországi egyházzal. Befogadni, segíteni mindenkit, aki szeretne csatlakozni a kopt ortodox egyházhoz. Tanárok kiválasztása és alkalmazása hittan órák tartására a kopt ortodox keresztényi eszmék tanítása és terjesztése céljából a kopt ortodox egyház tagjainak gyermekei számára általános iskolákban fakultatív módon.

Kategória: Egyházak

Istentiszteletek: vasárnaponként és ünnepnapokon 11:00 órától. A lekészi hivatal fogadóórái, valamint a hittanórák minden vasátnap 10 órától vannak.     

A pestszentlőrinci unitárius gyülekezet története   1920 után, a trianoni békeszerződést követően menekültek érkeztek Pestszentlőrincre, akiket a Népjóléti Minisztérium egy kőfallal körül vett lőszergyár helyén telepített le.
Az unitárius és nem unitárius menekültek a Felvidékről, Délvidékről, Erdélyből érkeztek. A közös sors összekapcsolta őket és a lakók szorgalma, összefogása kedves kisvárost varázsolt az egykori gyártelepből, amely „állami telep” néven maradt fenn 1977-ig.
1928-ban új, fiatal erdélyi hitoktató, Pethő István került Budapestre. Mint lelkész összefogta a kis létszámú gyülekezetet. Egy kultúrházzá előléptetett barakk nedves termébe jártak a hívek istentiszteletre. De a vágy egyre nagyobb volt egy templom után, az építéshez azonban nem volt meg a fedezet: 19.000 pengő költségelőirányzatból alig 1.800 pengő állott rendelkezésükre.  
A belügyminisztérium átengedett egy 10´10 méteres barakképületet templomépítés céljára. A terveket Máthé Géza építészmérnök díjtalanul készítette el, a többi munkát pedig elvégezte a gyülekezet. Az egyik szomszédos gyár területén megvettek egy összedőlt műhely épületét, majd közös munkával kitermelték a téglát és hozzáfogtak az építkezéshez.  
1935. október 3-án került sor az alapkőletételre, majd 1936. június 17-én felszentelték a teljesen kész templomot és a hozzáépített gyülekezeti termet.   A harang később került a toronyba. Amikor ugyanis Pethő István két gyermeke tífuszt kapott a háborút követően, a lelkész fogadalmat tett, hogy a fiúk felgyógyulása után összegyűjti a haranghoz szükséges összeget.  
1979-ben a régi kertes házakból álló telepet lebontották és helyette tízemeletes házakat építettek. Az itt élő családokat – köztük az unitáriusokat – is elköltöztették Budapest más kerületeibe. A gyülekezet létszáma hirtelen negyedére csökkent.   Ma mintegy 130 család tartozik gyülekezetünkhöz, akiknek gyakran 1-2 órát kell utazniuk templomunkig.

Számtalan programmal próbáljuk tartani a kapcsolatot régi híveinkkel, illetve megismertetni gyülekezetünket és vallásunkat még többekkel.   A vasárnapi 11 órás istentiszteleti alkalmakon kívül gyülekezeti napokat is rendezünk szeretetvendégséggel, amelyekre mindig vendéget is hívunk. Így járt nálunk Csukás István író, Avar István színész, Lőrincz L. László író, Dr. Zétényi Zsolt jogász. Van, amikor gyülekezeti tagjaink tartanak beszámolót egy témáról, hogy jobban megismerhessük közösségünk tagjait. A templom mellett található kert kirakodóvásárok, flekkensütések színhelye.   Minden hónapban egyszer gyermek-istentiszteletet tartunk, amelyet a hagyományos unitárius liturgia szerint vezetünk, ám a prédikációt bábjátékkal, vetítéssel, szerepjátékkal tesszük érthetőbbé gyermekeinknek. Játszóházat, kirándulásokat és táborokat is szervezünk számukra.  
A kerület életébe is próbálunk bekapcsolódni. Rendszeres résztvevői vagyunk a Havanna lakótelepi napok rendezvényén, ahol koncertekkel, kiállításokkal próbáljuk megismertetni közösségünket, hitünket, Erdélyt a lakótelepen élőkkel.   Szociális munkát is végzünk: ruhát, játékokat, könyveket gyűjtünk, és eljuttatjuk őket a rászoruló családoknak. Gyülekezetünk nagycsaládosait, időseit is segítjük. Jó a kapcsolatunk a kerületi szociális intézményekkel is.  
2004-ben immár második alkalommal hívjuk találkozóra Erdély valamely településéről elszármazott híveinket. Hitünk, vallásunk gyökereihez való ragaszkodás hívja életre e találkozókat, amellyel ápolni, és élővé szeretnénk tenni a szülőföldhöz, egyházhoz való tartozást. Szeretnénk megismertetni magunkat azokkal a híveinkkel is, akik közösséget, barátokat keresnek.

2012. április 11.

Kategória: Egyházak

Az egyház célja a protestáns keresztyén értékek ápolása, továbbadása, minden korosztály lelki, erkölcsi nevelése, erősítése.

Rendszeres alkalmak:Istentisztelet: vasárnaponként 8 órától a pestszentimrei református templomban (Nemes és Rákóczi út sarkán), vasárnaponként 10 órától a pestszentlőrinci evangélikus templomban.

A hónap 1. vasárnapján úrvacsorai istentisztelet van. A 2. vagy 3. vasárnapon az adott hónapban születetteket köszöntjük a családi istentiszteleten. Évente 7 alkalommal áldás istentiszteletet tartunk, amikor személyes áldást kérhetünk.

Gyermekeknek külön foglalkozások vannak az istentisztelet ideje alatt Imrén és Lőrincen is.
Tere-Tori: terefere és torna asszonyoknak hétfőnként 17.15-től (a nyári szünet előtti utolsó alkalom: jún. 21.)

Felnőtt katekézis: Kötetlen beszélgetés Istenről és emberről, vallásról és világról, testről és lélekről... és mindenről, ami nemcsak érdekes, de fontos is. Az alkalmakat minden érdklődővel egyénileg megbeszélt idpontban tartják a lelkészek. Időpont-egyeztetés: Györi Gábor +3620-824-2410, Korányi András +3620-824-6410.

Baba-Mama Klub: kéthetente szerdán 10 órától – a nyári szünet előtti utolsó alkalom a családi délután, melyre ezúttal az édesapákat is várjuk jún. 12-én!
Bibliaóra: szerdánként 14 órától Pestszentimrén (Nagykőrösi út 45/a; a nyári szünet előtti utolsó alkalom: jún. 23.), csütörtökönként 14.30 órától Pestszentlőrincen.

Lőrinci Grádicsok: énekkari próba keddenként 19 órától (nyári szünet)

Gyülekezeti hittan: általános iskolás gyermekeknek szombatonként 9 órától a gyülekezeti teremben

Konfirmációi tanfolyam: 12–14 éves gyermekek felkészítése a konfirmációra péntekenként 16 órától (nyári szünet)

TEVE: ifjúsági óra tizenéveseknek péntekenként 17 órától 

LEVI: fiatal felnőttek köre szombatonként 18 órától

Egyéb alkalmak:Iskolai hitoktatás: a kerület három iskolájában tartunk evangélikus hittant (Piros, Szent Lőrinc, Brassó)

Bibliaiskola: Három éve elindított bibliaiskolánk egyfajta szabadegyetemként működik. Résztvevői lehetnek fiatalok, felnőttek, idősek, mindenféle teológiai előképzettség nélkül. A részvételnek csak egy feltétele van: a Biblia világa iránti kitartó érdeklődés. Alkalmainkat 2011 januárjától kéthetente szombati napon tartjuk 16 órától 17.30-ig. Időpontok: január 15., január 29., február 12., február 26.

Lőrinci Érdeklődők Teaháza (LÉT): közismert vendégek előadása félévente két alkalommal

Öreg-ifi: az 1940–50-es években működő lőrinci evangélikus ifjúság tagjainak félévenkénti találkozója

Templomszentelési évfordulók: július elején és ádvent 3. vasárnapján (december 18. táján) Az alkalmak helyszíne: Kossuth tér 3. 

A lelkészi hivatal fogadóórái: csütörtökönként 17–18 óra között, illetve megbeszélés szerint. 

Kérjük, további információkért látogasson el rendszeresen frissülő honlapunkra! 

Kategória: Egyházak

Az istentiszteletek időpontja: szerdán 18:00 órakor bibliaóra, vasárnap 9:00 csoportos imaóra, 10:00 órától és 17:00 órától istentisztelet.

Minden hónap második vasárnapján 3-10 éves gyermekek számára játszóház 15:30-18:00 óráig Mosolyország néven. Hittanóra vasárnap 9:00-10:00 óráig.

A lelkészi hivatal fogadóórái: szerdán: 19:00-20:00 óra, illetve vasárnap 11:00-12:00 óra között. 

Gyülekezeti alkalmaink nyitottak! Mindenkit szeretettel várunk!

Kategória: Egyházak

Az istentiszteletek időpontja: vasárnap: 10:00 órától az újonnan épült templomban. Gyermek istentisztelet a felnőtt istentisztelet alatt. 

Bibliaóra: pénteken 9.00 és 18.00 órakor.
Baba-mama kör:
minden héten, kedden 9.00-11.00 között.
Minden hónap harmadik vasárnapján, délután 17.00 órától asszonyóra. További alkalmak a honlapon.

A hittanórák időpontjai: hétfőn 13:15-től a Brassó Utcai Általános Iskolában,
keddden 14:00 órától a Gulner Utcai Általános Iskolában, 16:00 órától a Pitagórasz Általános Iskolában.

Gyülekezeti hitoktatás: csütörtökön 17:00 órától. Konfirmáció-előkészítő: vasárnap 14:00 órától.

A lelkészi hivatal fogadóórái: hétfő, szerda és péntek 8-12 óra, kedd és csütörtök 17-19 óra (egyéb időpontok telefonos egyeztetés által)

Kategória: Egyházak

Hír naptár

« Február 2020 »
H K Sze Cs P Szo V
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29  

Csatlakozz közösségünkhöz