Elemek szűrése dátum szerint: péntek, 18 szeptember 2015

Pályázati felhívás - Polgármesteri Hivatal Díszterem (1182 Budapest, Városház utca 16.) közösségi színtér 2015. évben történő használatával kapcsolatban (2015, 2014., 2013.)

2015.

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Közművelődési, Sport- .és. Ifjúsági Bizottsága pályázati felhívást tesz közzé a Díszterem 2015. évi igénybevételére. A kerületi Önkormányzat lehetőséget kíván biztosítani intézmények" társadalmi szervezetek, közösségek és magánszemélyek számára kulturális rendezvények (könyvbemutatók, kisebb szakmai konferenciák. Ismeretterjesztő zenei előadások, kisebb zenei versenyek, gálák, irodalmi estek, kamaraműsorok, felolvasóestek, irodalmi és más művészeti találkozók, DVD installációk bemutatói, filmvetítés projektorral) megtartására. A Díszterem igénybevételének célja, a település művészeti-, szellemi értékeinek, hagyományainak bemutatása, valamint az egyetemes művészeti és szellemi értékek közvetítése.
A rendezvényeket a kezdeményezőknek kell létrehoznia, az Önkormányzat a helyszínt térítésmentesen biztosítja a pályázó részére, minden egyéb, a megvalósítással összefüggő feladat ellátása és felmerülő költség megfizetése a pályázó kötelezettsége, együttműködési megállapodás alapján. A pályázatokat az erre a célra rendszeresített nyomtatványok felhasználásával 1 példányban kell benyújtani, és annak tartalmaznia kell a pályázó adatai mellett, a rendezvény célját és témáját, és annak tervezett időpontját.

A pályázók lehetséges köre: intézmények, társadalmi szervezetek, közösségek, magánszemélyek.

Beérkezési határidő: 2014. november 3. (hétfő) 16.00 óra

A beérkezési határidő után benyújtott pályázatokat nem tudjuk elfogadni. A pályázati borítékon szerepeltetni kell "Díszterem 2015. pályázat". A pályázatokat a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének Oktatási, Közművelődési, Sport- és Ifjúsági Bizottsága a 2014. decemberi ülésén bírálja el, a döntéshozó határozatát nem indokolja és azzal szemben további jogorvoslatnak helye nincs.

A pályázatok beérkezésének módja:

• Személyes beadás esetén: Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszent1őrinc-Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, 1184 Budapest, Ü1lői út 400., II. emelet 209-es szoba
• Postai úton: Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc - Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, 1184 Budapest, Üllői út 400., Gémesi A. Tünde közművelődési referens részére.
• Elektronikus úton: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címre.

Információ és pályázati űrlap beszerezhető: Gémesi A. Tünde közművelődési referensnél (telefon: 296-1478, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ';document.getElementById('cloak23f41f97ca40f99f11adf6374c4e2c28').innerHTML += ''+addy_text23f41f97ca40f99f11adf6374c4e2c28+'<\/a>'; ;

pdfLetöltés - Pályázat

docLetöltés - Adatlap


2014.

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének
Oktatási, Közművelődési, Sport- .és. Ifjúsági Bizottsága pályázati felhívást tesz közzé a
Díszterem 2014. évi igénybevételére.

Beérkezési határidő: 2013. november 20. (szerda) 14.00 óra

docLetöltés - Pályázati adatlap


2013.

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testületének
Oktatási, Közművelődési, Sport- .és. Ifjúsági Bizottsága pályázati felhívást tesz közzé a
Díszterem 2013. évi igénybevételére.
(Beérkezési határidő: 2012. november 7. (szerda) 14.00 óra)

docLetöltés - Pályázat felhívás

docLetöltés - Pályázati adatlap

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

„Nyári életmód tábor”

szervezésére

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Képviselő-testülete Népjóléti Bizottsága 136/2015. (III.16.) számú NB határozatával pályázatot hirdet ”Nyári életmód tábor” szervezésére.

A pályázat célja: a kerületben élő, illetve tanuló 5-14 éves korú gyermekek egészségmegőrző, egészségfejlesztő és betegségmegelőző tevékenységének – a test és a szellem fejlődéséhez szükséges táplálkozás-, tisztálkodás-, mozgáskultúra életmód mintáinak bemutatása, átadása- személyre szóló fejlesztése, különös tekintettel a túlsúlyos, az anyagcsere-, légúti-asztmás vagy egyéb más betegségben szenvedő gyermekekre.

A pályázaton részt vehetnek: Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre területén működő óvodák, általános iskolák, iskola-egészségügyi ellátásban részt vevő egészségügyi szolgáltatók; a XVIII. kerületben tevékenykedő és a 2011. évi CLXXV. törvény hatálya alá tartozó civil szervezetek.

A részletes pályázati felhívás, a pályázati űrlapok letölthetők az Önkormányzat honlapjáról: www.bp18.hu „Nyári életmód tábor” cím alatt. Információt kérhető a 296-1357-es telefonszámon, vagy a Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen.

A pályázatok benyújtási határideje: 2015. április 10. (péntek) 12 óra.

Az elbírálás határideje: 2015. június 1.

A pályázat eredményéről, az elnyert támogatási összegről az érintettek írásos értesítést kapnak.

docxLetöltés

Pályázati felhívás - Önerő támogatás a „Társasházak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatása” című, ZFR-TH/15 kódszámú pályázathoz

pdfLetöltés - Pályázat

docLetöltés - Jelentkezési lap

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

BUDAPEST FŐVÁROS XVIII. KERÜLET

PESTSZENTLŐRINC-PESTSZENTIMRE ÖNKORMÁNYZATA

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT HIRDET

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselőtestületének

Népjóléti Bizottsága

140/2015. (III.16.) számú NB határozatával 2015.03.16. napján

úgy döntött, hogy az alábbi bérlakásokat szociális alapon kívánja bérbe adni:

132 0

A pályázatok benyújtásának határideje, módja: 2015.04.26., vasárnap éjfél, Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Humánszolgáltatási Iroda, 233. számú irodájában (1184 Budapest, Üllői út 400.), ügyfélfogadási időben (hétfő: 13.30-18.00, szerda: 8.00-17.00, péntek: 8.00-12.00) személyesen, vagy postai úton.

A pályázat benyújtása: A Pályázóknak a pályázati ajánlatot az „Adatlap a szociális bérlakáspályázat benyújtásához” című nyomtatványon személyesen, vagy postai úton kell megtenniük.

Nyomtatványok igényelhetők a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáin (1184 Budapest, Üllői út 400., 1188 Budapest, Ady Endre u. 100.) ügyfélfogadási időben (hétfő: 10.00-18.00, kedd: 8.00-16.00, szerda: 8.00-18.00, csütörtök: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00), valamint a Humánszolgáltatási Iroda 233-es számú irodájában (Tel: 296-1390), ügyfélfogadási időben. 

A lakáspályázaton csak azon pályázók vehetnek részt, akik esetében az együttköltözök egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg 82.650- Ft-ot. 

A pályázatok elbírálása: A pályázatok elbírálása a Népjóléti Bizottság hatáskörébe tartozik, mely határozatával megpályázható lakásonként rangsort állapít meg. A rangsor elején az a Pályázó áll, aki a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló, 19/2011. (V.31.) számú önkormányzati rendelet 2. számú mellékletében meghatározott pontrendszer alapján a legtöbb pontot kapta. 

A pályázati felhívás megtalálható az önkormányzati kábeltelevízió (TV18) hirdetései között, a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáin, valamint a Városgazda XVIII. kerület Nonprofi Zrt. (1181 Budapest, Kondor Béla sétány 16.) ügyfélfogadásra szolgáló helyiségeiben, illetve hirdetőtábláin.

A pályázati kiírás, valamint a pályázati adatlap letölthető a www.bp18.hu internetes oldalról is.

pdfLetöltés

pdfLetöltés

pdfLetöltés

pdfLetöltés

pdfLetöltés

2016.

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata (1184 Budapest, Üllői út 400.) a Tulajdonosi Bizottsága 407/2016. (XII.06.) sz. határozata alapján
NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT HIRDET
az alábbi, Önkormányzat tulajdonát képező lakások költségelven történő bérbeadására (A pályázat benyújtásának határideje: 2017. február14. 9.00 óra)

pdfLetöltés - Felhívás
pdfLetöltés - Pályázati dokumentáció
pdfLetöltés - Melléklet
pdfLetöltés - Nyitlakozatok


2015.

Önkormányzat tulajdonát képező lakások költségelven történő bérbeadására

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata (1184. Bp., Üllői út 400.) a Tulajdonosi Bizottsága 198/2015 (V.19.) sz. határozata alapján

NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT HIRDET

az alábbi, Önkormányzat tulajdonát képező lakások költségelven történő bérbeadására

Letöltés - Felhívás

Letöltés - Pályázati dokumentáció

Letöltés - Jelentkezési lap

Letöltés - Nyilatkozatok


2014.

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata (1184. Bp., Üllői út 400.) a Tulajdonosi Bizottság 268/2014. (VI.24.) sz. határozata alapján
NYILVÁNOS PÁLYÁZATOT HIRDET
az alábbi, Önkormányzat tulajdonát képező lakások költségelven történő bérbeadására

SSZ

CÍM

Szoba szám

komfortfokozat

m2

Bérleti díj Ft/m2/hó

Megtekintés

1

Csontváry K. T. u. 6. 3/8

1 +2fél

összkomfortos

59

525

2014. 07. 15. 9-10 óra között

2

Csontváry K. T. u. 21. 4/21

2 + fél

összkomfortos

71

525

2014. 07. 15. 10-11 óra között

3

Csontváry K. T. u. 30. 1/3

2 + fél

összkomfortos

71

525

2014. 07. 15. 11-12 óra között

4

Endrődi u. 2/b 2/3

1

összkomfortos

40

525

2014. 07. 17. 9-10 óra között

5

Havanna u. 9. 6/33

2+ fél

összkomfortos

71

525

2014. 07. 18. 9-10 óra között

6

Havanna u. 41. 5/17

2 +fél

összkomfortos

60

525

2014. 07. 18. 10-11 óra között

A pályázatok benyújtásának határideje, helye:

2014. augusztus 26. (kedd) 9.00 óra

Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 1184 Budapest Üllői út 400. III. emelet 305. szoba

A pályázat nyelve:
magyar

A pályázat benyújtása:

A pályázatot zárt borítékban „Költségelvű bérlakás” jeligével kell személyesen benyújtani. A lezárt, sértetlen borítékon a címzésen és a jeligén kívül más nem szerepelhet. Kiíró lezáratlan, vagy sérült borítékot nem vesz át, minden, az ajánlattételi határidőn túl benyújtott pályázatot érvénytelennek nyilvánít.

A pályázatok bontása:

2014. augusztus 26. (kedd) 9.30 órakor

1184 Budapest, Üllői út 400. I. emelet 119. tanácsteremben.

A pályázatokat tartalmazó zárt borítékok felbontását a Vagyon- és Lakásgazdálkodási Iroda végzi a pályázati felhívásban megjelölt időpontban.

A pályázatok elbírálása:
A pályázatok elbírálásáról a Tulajdonosi Bizottság dönt. A pályázat eredményéről a pályázók írásos értesítést kapnak.

Pályázati dokumentáció:
A felhívás megjelenik a Városkép című helyi lapban, megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján, a pályázattal megbízott ügyfélfogadására szolgáló helyiségében és a www.bp18.hu internetes oldalon. A dokumentáció átvehető Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján, s letölthető a www.bp18.hu internetes oldalról.

A Kiíró jogosult a pályázati felhívását az ajánlattételi határidő előtt módosítani, vagy visszavonni a pályázati felhívás közzétételével megegyező módon.

Fontosabb dokumentumok:

Letöltés - Pályázati dokumentáció

Letöltés - Nyilatkozatok

Letöltés - Mellékletek


2013.

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata (1184. Bp., Üllői út 400.) a Tulajdonosi Bizottsága 332/2012. (XI.14.) sz. Tul sz. határozata alapján nyilvános pályázatot hirdet alábbi, Önkormányzat tulajdonát képező lakások költségelven történő bérbeadására. (A pályázat benyújtásának határideje: 2013. január 8. (kedd) 9.00 óra)

Letöltés - Felhívás

Letöltés - Pályázati dokumentáció

Letöltés - Jelentkezési lap

Letöltés - Jövedelem igazolás

Letöltés - Nyilatkozatok

Letöltés - Nyilatkozat 2.

Letöltés - Nyilatkozat 3.

Letöltés - Nyilatkozat 4.


2012.

Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata (1184 Budapest, Üllői út 400.) a Tulajdonosi Bizottsága 114/2012 (V. 23) sz. határozatai alapján nyilvános pályázatot hirdet az alábbi, Önkormányzat tulajdonát képező per, teher és igénymentes lakás költségelven történő bérbeadására.

(A pályázatok benyújtásának határideje, helye: 2012. július 2.)

Letöltés - Pályázat

Letöltés - Pályázati dokumentáció

Letöltés - Jelentkezési lap

Budapest Fővaros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat

Nyilvános pályázatot hirdet

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselőtestületének Népjóléti Bizottsága 164/2014. (III.17.) számú NB határozatával 2014.03.17. napján úgy döntött, hogy az alábbi bérlakásokat szociális alapon kívánja bérbe adni:

pdfLetöltés - Szociális lakáspályázat kiírás és adtalap

A pályázatok benyújtásának határideje, helye: 2014.04.25. péntek, 12:00 óra., Budapest, XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Polgármesteri Hivatal, Humánszolgáltatási Iroda, 233. számú irodájában (1184 Budapest, Üllői út 400.), ügyfélfogadási időben (hétfő: 13.30-18.00, szerda: 8.00-16.00, péntek: 8.00-12.00).

Hír naptár

« Május 2020 »
H K Sze Cs P Szo V
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Csatlakozz közösségünkhöz