Elemek szűrése dátum szerint: szerda, 02 december 2015
2015.12.02.

Síoktatás

Minden szerdán 16.00-tól kezdõ csoport a Bókay-kertben (1184 Budapest, Szélmalom utca 33.)

Időpont: december 2.

Elõzetes regisztráció: +36/30 575-3262

LENDÜLETBE HOZZUK! - Ingyenes sportolási lehetõségek, kerületünk felnõtt lakosai részére  

Kategória: Események

Szerdánként 19.00 20.00 óra között a Kastélydombi uszodában (1188 Budapest, Nemes utca 56-60.)
Idõpont: december 2.

Elõzetes regisztráció: +36/20 23-23-823 (Új belépõknek elõzetes bejelentkezés szükséges!)

LENDÜLETBE HOZZUK! - Ingyenes sportolási lehetõségek, kerületünk felnõtt lakosai részére  

Kategória: Események


Tárgy: Budapest XVIII. kerület Reviczky u. 66.
szám alatti 152081 helyrajzi számú ingatlan.
Új, kétlakásos lakóépület építésére vonatkozó
építési engedély iránti kérelem ügye.

 


HIRDETMÉNY


A Koki Vill Tech Kft (Cégjegyzékszám: Cg. 13-09-12946, Képviselő: Kostyalik Zsolt Károly ügyvezető, 2724 Újlengyel, Kossuth Lajos u. 115. szám) Építtető kérelmére, a Budapest XVIII. kerület Reviczky u. 66. szám alatti, 152081 helyrajzi számú ingatlanon, zártsorú beépítéssel tervezett földszint + 1 emeletes kétlakásos lakóépület építése ügyében a 23/31935-14/2015 számú, 2015. november 30. napján kelt határozattal érdemi döntést hoztam.


Az eljárásban hozott döntésemről, értesítenem kell a szomszédos ingatlannal rendelkezni jogosultakat is.

Tekintettel arra, hogy a szomszédos 1181 Budapest, Madách u. 1. szám alatti 152094 helyrajzi számú ingatlannal rendelkezni jogosult Gruber Gusztáv (utolsó ismert lakcíme: 1183 Budapest, Ipolyság utca 7.) elhunyt, és a hagyatéki eljárás még nem zajlott le, az örökös(ök) /jogutód/ még nem ismert, ezért
hirdetményi úton történő értesítés szükséges.


Felhívom az eljárásban érintett néhai Gruber Gusztáv örökösei figyelmét, hogy a döntést hatóságomnál – a jogosultságuk igazolása mellett – személyesen vagy meghatalmazott útján átvehetik.


Az engedéllyel felmerülő kérdésével telefonon, ügyfélfogadási időben személyesen – a Budapest, XVIII.
ker. Üllői út 400. szám alatti 321. irodában – felkeresni szíveskedjenek.
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 13.30 – 18.00 óráig
Szerda: 8.00 – 17.00 óráig
Péntek: 8.00 – 12.00 óráig.


A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 80.§ (1) bekezdés b) pontja és (2) bekezdése rendelkezései a következők:
80.§ (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, hirdetményi úton történő közlésnek van helye, feltéve,
hogy b) a jogutód nem ismert.
(2) A hirdetménynek tartalmaznia kell

a) a kifüggesztés napját,
b) az eljáró hatóság megnevezését,
c) az ügy számát és tárgyát,
d) az ügyfél nevét és utolsó ismert lakcímét, illetőleg székhelyét, továbbá
e) azt a figyelemfelhívást, hogy a hatóság az ügyben döntést hozott, de annak kézbesítése meghiúsult, ezért az ügyfél vagy meghatalmazottja a döntést a hatóságnál átveheti.”

A Ket. 78.§ (10) bekezdése szerint:


Ket. 78.§ (10) A döntés közlésének napja az a nap, amelyen azt írásban vagy szóban közölték, vagy a (8) bekezdésben meghatározott módon átadták. A hirdetmény útján közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő tizenötödik napon kell közöltnek tekinteni.”

A döntés ellen, annak közléstől számított 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni. A jogorvoslati kérelem előterjesztésére jogosult ügyfél fellebbezését benyújthatja
· postai úton hatóságom címére feladva,
· papír alapon hatóságom ügyfélszolgálatán, integrált ügyfélszolgálaton vagy Építésügyi Szolgáltatási Ponton,
· amennyiben jelen döntés számára elektronikusan került kézbesítésre, úgy elektronikus úton az építésügyi hatósági engedélyezési eljárást támogató elektronikus dokumentációs rendszeren (a továbbiakban ÉTDR) keresztül.
A fellebbezés iratát a Budapest Főváros Kormányhivatala Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatalhoz - 1012. Budapest I. ker. Logodi utca 38-40. szám - kell címezni, de hatóságomnak kell benyújtani.
Az ügyfél a fellebbezését indokolni köteles, a fellebbezésnek a megtámadott döntéssel tartalmilag összefüggőnek kell lennie, és a fellebbezésben csak a döntésből közvetlenül adódó jog- vagy érdeksérelemre lehet hivatkozni.
A fellebbezés illetékköteles, mértéke 30.000 Ft, melyet előzetesen kell megfizetni. Az illetéket az elektronikus úton indított fellebbezés esetén a Budapest XVIII. ker. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat (1184 Budapest Üllői út 400. szám) 10918001-00000002-39950996 számú számlájára kell
megfizetni.
A jogorvoslati kérelem előterjesztésére nyitva álló idő alatt az ügyfél az engedélyezés tárgyát képező építészeti-műszaki dokumentációt az ÉTDR-en keresztül tekintheti meg.Dr. Molnár Ildikó
címzetes főjegyző nevében és megbízásából:
Balogh Sándorné
építéshatósági ügyintéző

Kategória: Hirdetmények

Hír naptár

« Május 2018 »
H K Sze Cs P Szo V
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

Csatlakozz közösségünkhöz