Elemek szűrése dátum szerint: csütörtök, 01 december 2016

Kutyás adventi ünnepséget tartottak a Lakatos lakótelepen. A rendezvény egy induló kampány részeként jött létre, melynek fő célja a kutyások és a nem kutyások közti barátság megteremtése.

Kategória: Webhíradó18

Civil Börze Clubot tartott a Clubnetcet Internetes Ismeretterjesztő Egyesület a Kondor Béla Közösségi Házban. Csaknem 5 éve szinte minden hónapban megrendezik a csere-bere piacot.

Kategória: Webhíradó18

MeghívópdfMH1208_TFFB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1208_tffb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK1208_tffb.pdf

 

Napirendi pontok:

1, Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-235pdfKT-235.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

235kieg1pdfKT-235kieg1.pdf

 

2, Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi átmeneti gazdálkodásról

KT-236pdfKT-236.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

236kieg1pdfKT-236kieg1.pdf

 

3, Rendeletalkotás Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-230pdfKT-230.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

230kieg1pdfKT-230kieg1.pdf

4, Rendeletalkotás a talajterhelési díjról szóló 17/2012. (V.04.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-247pdfKT-247.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5, A Képviselő-testület 2017. évi I. féléves munkaterve

KT-238pdfKT-238.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6, Döntés a Vilmos Endre Sportcentrum fejlesztésére vonatkozó koncepcióterv elfogadásáról

TFFB-44pdfTF-44.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

7, Egyebek

 

Kategória: December

A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2016. december 6-i ülése

 

Meghívó

pdfMH1206_PVO.pdf

 

Határozatkivonat

pdfHKV1206_PVO.pdf

 

Jegyzőkönyv

pdfJKV1206_PVO.pdf 

 

Napirendi pontok:

1.) A köznevelés rendszerének változásaival összefüggő döntések meghozatala. KT-246
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-246.pdf

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01) önkormányzati rendelet módosításáról. KT-235
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-235.pdf

pdfKT-235kieg1.pdf

 

3.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi átmeneti gazdálkodásról. KT-236
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-236.pdf

pdfKT-236kieg1.pdf

 

4.) Rendeletalkotás a talajterhelési díjról szóló 17/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról. KT-247
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-247.pdf

5.) A Képviselő-testület 2017. I. féléves munkaterve. KT-238
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-238.pdf

6.) Térítésmentes létesítményhasználat biztosítása az általános iskolák számára a kötelező úszásoktatás lebonyolításához. KT-240
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-240.pdf

7.) Egyebek

 

Kategória: December

Tulajdonosi Bizottság 2016. december 6-i (kedd) 15.30 órakor kezdődő ülése

Meghívó pdfMH1206_TUL.pdf

 Határozat-kivonat pdfHK1206_TUL_AN.pdf

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Jegyzőkönyv pdfJKV1206_TUL.pdf

 

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

1.) A köznevelés rendszerének változásaival összefüggő döntések meghozatala Kt-246

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Bak Ferenc, Madarassy Csaba

 pdfKT-246.pdf

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-235

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-235.pdf

 pdfKT-235kieg1.pdf

 

 

3.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi átmeneti gazdálkodásról Kt-236

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-236.pdf

pdfKT-236kieg1.pdf

 

4.) Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint Budapest, XVIII. kerületi Önkormányzat felé lakásügyi hátralékkal rendelkező személyek számára biztosított kedvezményekről és támogatásról szóló 14/2010. (III.19.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről Kt-232

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 pdfKT-232.pdf

 

5.) A Képviselő-testület 2017. évi I. féléves munkaterve Kt-238

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-238.pdf

 

6.) Döntés a Bp. XVIII. kerület 149896 helyrajzi számon nyilvántartott, 1182 Budapest Üllői út 537. szám alatti fszt. 3. számú helyiség és a fszt. 1. számú bérlakás összecsatolásával kapcsolatosan Kt-227

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-227.pdf

 

7.) Pályázat kiírásáról szóló döntés önkormányzati tulajdonú bérlakás költségelven történő bérbeadására Tul-96

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 pdfTUL-96.pdf

 

8.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről Tul-101

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 pdfTUL-101.pdf

 

9.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt-vel kötött feladatellátási szerződés módosítása Kt-248

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-248.pdf 

 

10.) Döntés részletfizetéshez való hozzájárulásról Kt-241/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

11.) Döntés a Budapest, XI. kerület 4260 hrsz-ú, 1117 Budapest, Karinthy Frigyes út 7. szám alatti Társasházban található, 89 m2 alapterületű házmesteri lakással kapcsolatos Társasház Alapító Okirat módosításáról és az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásáról Kt-244/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

12.) Döntés a Budapest, XVIII. ker. Petőfi u. 28. sz. alatti Társasház Alapító Okiratának módosításáról Kt-228/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

13.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás cseréje tárgyában Tul-97/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

14.) Határozott időre (2 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-98/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

15.) Döntés önkormányzati bérlakás megvételére érkezett vételi szándéknyilatkozatról Tul-99/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

16.) Budapest XVIII. kerület Baross utca 5. szám alatti épület tetőterében található műterem megnevezésű nem lakás céljára szolgáló helyiség hasznosítása kiírt pályázat elbírálása Tul-100/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

17.) Döntés önkormányzati bérlakás felújításához igényelt kamatmentes támogatás tárgyában Tul-102/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

18.) Egyebek

Kategória: December

MeghívópdfMH1212_KT.pdf

Határozat-kivonat Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Határozat-kivonatpdfHK-adatoknelkuli.pdf

(adatok nélküli)

 JegyzőkönyvpdfJK1212_KT.pdf

Zárt jegyzőkönyv Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

 

Napirendi pontok:

1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
235. rendkívüli eljárással!pdfKT-235.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: könyvvizsgáló

235kieg1pdfKT-235kieg1.pdf

 

2. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi átmeneti gazdálkodásról
236. rendkívüli eljárással!pdfKT-236.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: könyvvizsgáló

236kieg1pdfKT-236kieg1.pdf

236kieg2pdfKT-236kieg2.pdf

3. Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint Budapest, XVIII. kerületi Önkormányzat felé lakásügyi hátralékkal rendelkező személyek számára biztosított kedvezményekről és támogatásról szóló 14/2010. (III.19.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről
232. rendkívüli eljárással!pdfKT-232.pdf
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

232kieg1pdfKT-232kieg1.pdf

4. Rendeletalkotás Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
230. rendkívüli eljárással!pdfKT-230.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

230kieg1pdfKT-230kieg1.pdf

5. Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
237. rendkívüli eljárással!pdfKT-237.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

237kieg1pdfKT-237kieg1.pdf

237kieg2pdfKT-237kieg2.pdf

6. Rendeletalkotás a talajterhelési díjról szóló 17/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról
247. rendkívüli eljárással!pdfKT-247.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

247kieg1

7. A Képviselő-testület 2017. évi I. féléves munkaterve
238. rendkívüli eljárással!pdfKT-238.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

8. Sportrendezvények 2017
239. rendkívüli eljárással!pdfKT-239.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

9. Térítésmentes létesítményhasználat biztosítása az általános iskolák számára a kötelező úszásoktatás lebonyolításához
240. rendkívüli eljárással!pdfKT-240.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívottak: Bak Ferenc, Banyár László

 

10. Támogatási keretmegállapodás módosítása
231. rendkívüli eljárással!pdfKT-231.pdf
Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester
Meghívott: Bak Ferenc (KLIK Budapesti XVIII. Tankerülete)

231kieg1pdfKT-231kieg1.pdf

 

11. A GESZ alapító okiratának módosítása
242.pdfKT-242.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

12. Döntés a Bp. XVIII. kerület 149896 helyrajzi számon nyilvántartott, 1182 Budapest Üllői út 537. szám alatti fszt. 3. számú helyiség és a fszt. 1. számú bérlakás összecsatolásával kapcsolatosan
227. rendkívüli eljárással!pdfKT-227.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

13. A köznevelés rendszerének változásaival összefüggő döntések meghozatala
246. rendkívüli eljárással!pdfKT-246.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívottak: Bak Ferenc, Madarassy Csaba

 

14. Döntés a TÉR_KÖZ 2016 pályázattal kapcsolatban
243. rendkívüli eljárással!pdfKT-243.pdf
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

15. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt-vel kötött feladatellátási szerződés módosítása
248. rendkívüli eljárással!pdfKT-248.pdf
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

248kieg1pdfKT-248kieg1.pdf

248kieg2pdfKT-248kieg2.pdf

16. Döntés részletfizetéshez való hozzájárulásról
241/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

17. Döntés a Budapest, XI. kerület 4260 hrsz.-ú, 1117 Budapest, Karinthy Frigyes út 7. szám alatti Társasházban található, 89 m2 alapterületű házmesteri lakással kapcsolatos Társasház Alapító Okirat módosításáról és az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlásáról
244/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

18. A 2017. évi helyi kitüntetések adományozása
245/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

245/Zkieg1 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

19. Döntés a Budapest, XVIII. ker. Petőfi u. 28. sz. alatti Társasház Alapító Okiratának módosításáról
228/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

20. Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása
233/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

21. Beszámoló a Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció végrehajtási ütemtervében meghatározott feladatok végrehajtásáról
234. rendkívüli eljárással!pdfKT-234.pdf
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester
Meghívottak: Bálint Ramóna, Tímárné Penczi Ildikó, dr. Barbáné Matazsdi Edit, Madarassy Judit, Marton Attiláné intézményvezetők

 

22. Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról
229. rendkívüli eljárással!pdfKT-229.pdf
Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

23. Interpellációk
- Int-01: Ferencz István képviselő úr interpellációja dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyzőhöz: „Német Nemzetiségi Önkormányzat részére nyújtott önkormányzati támogatás”pdfInt-01.pdf

 Int-01valaszpdfInt-01valasz.pdf

- Int1108: Kőrös Péter interpellációjára válaszpdfInt1108valasz.pdf

24. Kérdések
- Kerd-01: Makai Tibor képviselő kérdése Ughy Attila polgármesterhez: „Postahivatal nem vész el, csak áthelyeződik?”pdfKerd-01.pdf

 Kerd-01valaszpdfKerd-01valasz.pdf

25. Tájékoztatók, bejelentések

-Taj-01: Polgármesteri tájékoztatópdfTaj-01.pdf

 

Bizottsági határozatok gyűjteménye:

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Sürgősségi előterjesztések:

S1. Ingatlanrész használati szerződés aláírása a Budapest Főváros Kormányhivatalával és a Magyar Államkincstárral az Üllői út 443-445. sz. alatti Kormányablak-helyiség egy részére vonatkozóan

249.pdfS1-249.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

S2. Döntés a Budapest, XVIII. kerület, Üllői út melletti 147015, 147016, 147017 helyrajzi számú ingatlanok hasznosításár megkötött bérleti szerződés átruházásáról

250.pdfS2-250.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

S3. Döntés az Almáskertben található magánutak (hrsz.: 145111/429, 145111/440) önkormányzati tulajdonba vételéről

251/Z  Zárt ülés!

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

S4. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Külső-Pesti Tankerületi Központtal kötendő vállalkozási szerződéseinek előzetes jóváhagyása

252.pdfS4-252.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

S5. Javaslat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatának 2017. évben történő ellátásáról

253.pdfS5-253.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Mentés

Kategória: December

A daganatos és a szív- és érrendszeri betegségekre fókuszálva tartottak térítésmentes lakossági szűrővizsgálatot november 26-án a Zsebők Zoltán Szakrendelőben.

Kategória: Közélet

A XVIII. kerületi Kormányhivatal Gyámügyi Osztálya munkájának jelentős részét képezik a gondnokság alá helyezéssel kapcsolatos ügyek.

Kategória: Közélet

Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2016. december 7-én (szerda) 18:00 órakor tartandó ülése

 

Meghívó: pdfMH1207_PEB.pdf

 

Határozat-kivonat: pdfHK1207_PEB.pdf

 

Jegyzőkönyv: pdfJKV1207_PEB.pdf

 

Zárt jegyzőkönyv: Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Napirendi pontok:

 

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 5/2016. (III.01) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-235 pdfKT-235.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 pdfKT-235kieg1.pdf

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi átmeneti gazdálkodásról Kt-236 pdfKT-236.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 pdfKT-236kieg1.pdf

 

3.) Rendeletalkotás a talajterhelési díjról szóló 17/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-247 pdfKT-247.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4.) A Képviselő-testület 2017. I. féléves munkaterve Kt-238 pdfKT-238.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5.) Támogatási keretmegállapodás módosítása Kt-231 pdfKT-231.pdf

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Bak Ferenc (KLIK Budapesti XVIII. Tankerület)

pdfKT-231kieg1.pdf

 

6.) A köznevelés rendszerének változásaival összefüggő döntések meghozatala Kt-246 pdfKT-246.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: Bak Ferenc, Madarassy Csaba

 

7.) Döntés a TÉR_KÖZ 2016 pályázattal kapcsolatban Kt-243 pdfKT-243.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

8.) Javaslat az Önkormányzat 2017. évi belső ellenőrzési tervére Peb-20 pdfPEB-20.pdf

Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

 

9.) Az Önkormányzat 2016. évre vonatkozó közbeszerzési tervének 4. számú módosítása Peb-21 pdfPEB-21.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

10.) Döntés részletfizetéshez való hozzájárulásról Kt-241/z (zárt ülés!)Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

11.) Egyebek

Kategória: December

Napi két rövid időszakaszt leszámítva nem közlekedhet 3,5 tonnánál nehezebb gépjármű a Nagykőrösi úton – tájékoztatta az önkormányzatot a Budapest Közút (BK) Zrt.

Kategória: Közélet

Hír naptár

« Június 2015 »
H K Sze Cs P Szo V
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          

Csatlakozz közösségünkhöz