1995. évi rendeletek

Írta:  2021.12.13.

1995. évi kihirdetett rendeletek

(A jelenleg hatályos egységes szerkezetbe foglalt rendeletek a szövegre kattintva érhetőek el)

 

 

1/1995. (I.24.) rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről, valamint a külső bizottsági tagok tiszteletdíjáról

pdf1995R001.pdf

 

2/1995.(I.26.) rendelet a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek munka- és pihenőidejéről, illetményrendszeréről és juttatásairól szóló 14/1992.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1995R002.pdf

 

3/1995.(I.26.) rendelet a Képviselő-testület bizottságaira történő hatáskör átruházásokról

pdf1995R003.pdf

 

4/1995. (II.16.) rendelet az önkormányzati értékesítésű, illetve tartós használatba adott építési telkek beépítési kötelezettségének meghosszabbításával, az elidegenítési tilalom alóli felmentési kérelem elbírálásával és a beépítettség tényének megállapításával kapcsolatos eljárásról

pdf1995R004.pdf

 

5/1995. (II.23.) rendelet a helyi önkormányzat 1995. évi költségvetéséről

pdf1995R005.pdf

 

6/1995. (III.23.) rendelet Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról

pdf1995R006.pdf

 

7/1995. (III.23.) rendelet az önkormányzati bölcsődében bevezetendő gondozási díjról szóló 16/1992. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1995R007.pdf

 

8/1995. (III.23.) rendelet a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátásokért fizetendő térítési díjak megállapításáról

pdf1995R008.pdf

 

9/1995. (III.30.) rendelet a lakások és helyiségek bérletéről szóló 3/1994.(III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1995R009.pdf

 

10/1995. (IV.27.) rendelet a Lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 15/1994.(VI.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1995R010.pdf

 

11/1995. (IV.27.) rendelet a helyi támogatásról

pdf1995R011.pdf

 

12/1995. (IV.27.) rendelet a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek munka- és pihenőidejéről, illetményrendszeréről és juttatásairól 14/1992.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1995R012.pdf

 

13/1995. (V.18.) rendelet az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, juttatásáról, költségtérítéséről, valamint a bizottsági tagok tiszteletdíjárról szóló 1/1995. (I.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1995R013.pdf

 

14/1995. (V.18.) rendelet a pénzbeni és természetbeni szociális juttatásokról

pdf1995R014.pdf

 

15/1995. (V.18.) rendelet a munkanélküliek jövedelempótló támogatásáról és TB igazolvánnyal történő ellátásáról

pdf1995R015.pdf

 

16/1995. (V.18.) rendelet az ápolási díjról

pdf1995R016.pdf

 

17/1995. (V.18.) rendelet a családok, egyedül élők lakásfenntartásának pénzbeni és természetbeni támogatásáról

pdf1995R017.pdf

 

18/1995. (V.18.) rendelet a közgyógyellátási igazolványok méltányosságból történő megállapításáról

pdf1995R018.pdf

 

19/1995. (V.25.) rendelet a helyi önkormányzat 1994. évi zárszámadásáról

pdf1995R019.pdf

 

20/1995. (VI.29.) rendelet a helyi adók bevezetéséről

pdf1995R020.pdf

 

21/1995. (VI. 29.) rendelet az Önkormányzat törzsvagyonának korlátozottan forgalomképes tárgyairól szóló 27/1993. (XII. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1995R021.pdf

 

22/1995. (VI.29.) rendelet az Önkormányzat által fenntartott vásárcsarnokokról, piacokról és vásárokról

pdf1995R022.pdf

 

23/1995. (VIII.31.) rendelet a lakások és helyiségek bérletéről szóló 3/1994.(III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1995R023.pdf

 

24/1995. (VIII.31.) rendelet a közhasznú munkáról

pdf1995R024.pdf

 

25/1995. (VIII.31.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról

pdf1995R025.pdf

 

26/1995. (IX.21.) rendelet munkanélküliek jövedelempótló támogatásáról és TB-igazolvánnyal történő ellátásáról szóló 15/1995. (V.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1995R026.pdf

 

27/1995. (IX.21.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 6/1995. (III.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1995R027.pdf

 

28/1995. (IX.21.) rendelet a Budapest, XVIII. ker. Gyömrői út 79. sz. 152654 hrsz. ingatlan (a Budapesti Kőolajipari Gépgyár Rt. 2. sz. telephelye) R-35868 számú Részletes Rendezési Tervéről

pdf1995R028.pdf

 

29/1995. (X.12.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 25/1995.(VIII.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1995R029.pdf

 

30/1995. (X.12.) rendelet a helyi kitüntetésekről

pdf1995R030.pdf

 

31/1995.(X.12.) rendelet a helyi támogatásról szóló 11/1995. (X.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1995R031.pdf

 

32/1995.(X.12.) rendelet az egyszeri differenciált mértékű szociális célú hozzájárulás odaítélésével kapcsolatos hatáskör átruházásáról

pdf1995R032.pdf

 

33/1995. (X.19.) rendelet a helyi önkormányzat 1995. évi költségvetésének módosításáról

pdf1995R033.pdf

 

34/1995. (X.19.) rendelet a lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 15/1994. (VI.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1995R034.pdf

 

35/1995. (XI.02.) rendelet a lakások és helyiségekről bérletéről szóló 3/1994. (III.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1995R035.pdf

 

36/1995.(XI.23.) rendelet a helyi önkormányzati jelképek és a település neve használatának rendjéről

pdf1995R036.pdf

 

37/l995. (XI.23.) rendelet a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról

pdf1995R037.pdf

 

38/1995.(XI.23.) rendelet a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek munka- és pihenőidejéről, illetményrendszeréről és juttatásairól szóló 14/1992. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1995R038.pdf

 

39/1995. (XI.23.) rendelet a Dohnányi Ernő Zeneiskola tanulóinak térítési díj fizetéséről szóló24/1994. (X.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1995R039.pdf

 

40/1995. (XII.14.) rendelet az Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbéréről

pdf1995R040.pdf

 

41/1995. (XII.14.) rendelet a családok, egyedül élők lakásfenntartásának pénzbeni és természetbeni támogatásáról szóló 17/1995. (V.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1995R041.pdf

 

42/1995. (XII.14.) rendelet a pénzbeni és természetbeni szociális juttatásokról szóló 14/1995. (V.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf1995R042.pdf

 

43/1995. XII.14.) rendelet az 1996. évi átmeneti gazdálkodásról

pdf1995R043.pdf