IIP - Egyesített Szociális Intézmény

2022.11.04.

Egyesített Szociális Intézmény

székhely: 1181 Bp., Kondor Béla sétány 17.

Személyes gondoskodás keretében biztosított szolgáltatások:

 

 1. Idősek nappali ellátása:

A XVIII. kerület elsősorban idős lakosai részére nyújt szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást, a helyi igényeknek megfelelő közösségi programokat szervez, valamint helyet biztosít a közösségi szervezésű programoknak, csoportoknak.

Az intézmények hétfőtől péntekig 8-16 óráig várják ellátottjaikat és az érdeklődőket egyaránt. Az intézménybe való bejutásban két kisbuszunk is segítséget nyújt.

Idősek nappali ellátása keretében igénybe vehető szolgáltatások:

 • tanácsadás
 • készségfejlesztés
 • háztartási vagy háztartást pótló segítségnyújtás
 • esetkezelés
 • felügyelet
 • gondozás
 • közösségi fejlesztés

Idősek Nappali ellátását a fenntartó ingyenesen biztosítja az ellátást igénybe vevők részére.

 

 1. Demens betegek nappali ellátása:

Az enyhe, illetve középsúlyos demenciával küzdő idősödő emberek részére biztosítunk megfelelő ellátást, ahol kiemelten fontos a biztonságos környezet kialakítása, az életminőség megőrzése, képességek fejlesztése. Ápolási és gondozási tevékenységek mellett sokszínű, speciális programokat biztosítunk.

Az intézmény hétfőtől péntekig7-17 óráig várja az ellátottakat és érdeklődőket egyaránt. A nappali ellátás keretében reggelit és meleg ebédet is biztosítunk.

Az intézménybe való bejutásban két kisbuszunk is segítséget nyújt.

A nappali ellátásért és a szállításért a fenntartó rendeletében foglaltak szerint személyi térítési díjat kell fizetni.

 

 1. Fogyatékkal élők nappali ellátása:

A szolgáltatás személyes gondoskodást, nappali felügyeletet, napi kétszeri étkezést, rendszeres orvosi felügyeletet biztosít, egyéni és csoportos foglalkozások szervezése mellett. Célunk az enyhe és középsúlyos értelmi fogyatékos felnőttek harmonikus életformájának kialakítása, ezáltal a családok tehermentesítése és a társadalmi integrációjuk megvalósítása.

Az intézmény hétfőtől péntekig 7-17 óráig várja ellátottjait és az érdeklődőket egyaránt. Az intézménybe való bejutásban két kisbuszunk is segítséget nyújt.

A foglalkozásokat az ellátottak képességeihez és egészségi állapotához mérten, minél nagyobb aktivitást biztosítva szervezzük: torna, gyógytorna, konditerem használata, asztalitenisz, kerámiázás, kézimunka-szőnyegszövés, közös tánctanulás, éneklés stb.

A nappali ellátásért és a szállításért a fenntartó rendeletében foglaltak szerint személyi térítési díjat kell fizetni.

 

 1. Szociális étkeztetés:

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a napi egyszeri meleg étkezéséről gondoskodunk, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen

 • koruk,
 • egészségi állapotuk,
 • fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy
 • hajléktalanságuk miatt.

Étkeztetés keretében napi egyszeri étkezést biztosítunk, amelyet az EUREST Kft. biztosít. Az ebéd levest és egy főételt tartalmaz, amelyet igénybe lehet venni helyben fogyasztva, elvitellel, vagy házhoz szállítással.

Étkeztetést a hét minden napján igénybe lehet venni, hétfőtől péntekig meleg ebédet tálalunk, ünnepnapokon, heti pihenőnapokon pedig előre elkészített, sokkolt ételt biztosítunk.

Az étkezésért és a szállításért a fenntartó rendeletében foglaltak szerint személyi térítési díjat kell fizetni.

 

 1. Házi segítségnyújtás:

Házi segítségnyújtás keretében otthonukban élő főleg idős emberek részére nyújtunk segítséget, amelyet szakképzett gondozók biztosítanak hétfőtől péntekig 8.30-15.30 óra között.

A házi segítségnyújtás igénybevételét gondozási szükséglet vizsgálat előzi meg, amelyet a vezető gondozó végez.

Házi segítségnyújtás keretében igénybe vehető szociális segítés és személyi gondozás. A gondozási feladatokat és a feladat ellátás időtartamát a megállapodásban rögzítik.

 A szolgáltatás igénybevételéért személyi térítési díjat kell fizetni. A személyi térítési díj megfizetésének alapja a gondozási feladatra fordított idő.

 

 1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás keretében otthonukban élő, egészségi állapotuk, szociális helyzetük miatt rászoruló, egyedülálló idős, vagy mozgásában korlátozott személyeket segítjük egy segélyhívó készülék beszerelésével és 24 órás működtetésével.

A segélyhívó a nap bármely szakaszában felmerülő krízishelyzet, otthoni baleset bekövetkezésekor használható, az ügyeletes gondozó a segélyhívástól számított 30 percen belül a helyszínre érkezve azonnali segítséget nyújt, vagy értesíti az egészségügyi intézményt.

A szolgáltatásért a fenntartó rendeletében foglaltak szerint személyi térítési díjat kell fizetni.

 

 1. Átmeneti Gondozóház:

Azoknak a személyeknek nyújt bentlakási lehetőséget, akik átmenetileg egészségi vagy egyéb okból önmagukat otthonukban ellátni nem képesek és a családi gondoskodást nélkülözik.

Szolgáltatásunk legfeljebb 1 évi időtartamra biztosít teljes körű ellátást. Méltánylást érdemlő esetben, ha az ellátást igénybe vevő családi környezetébe nem helyezhető vissza, az ellátás időtartama további 1 évvel meghosszabbítható, amelynek feltétele a tartós bentlakást biztosító intézmény felé benyújtott kérelem igazolása.

Azoknak a rászorultaknak tudunk biztonsággal teljes körű ellátást nyújtani, akik kórházi ápolást nem igényelnek, ha segítséggel is, de járóképesek, mentális állapotuk lehetővé teszi legalább a minimális együttműködést. Az intézmény 24 órás ellátást biztosít szakképzett gondozók és ápolók segítségével, a hozzátartozók érkezését a látogatási időben várjuk.

A szolgáltatásért a fenntartó rendeletében foglaltak szerint személyi térítési díjat kell fizetni.

 

Elérhetőségek:

 

 1. Idősek nappali ellátását nyújtó intézményeink:
 • Borostyán Nappali Szolgálat: 1188 Bp., Címer utca 88. Tel: 295-3282, E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Egyesített Szociális Intézmény székhely: 1181 Bp., Kondor Béla sétány 17. Tel: 297-3372/297-3373, E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Ezüstfenyő Nappali Szolgálat: 1183 Bp., Gyömrői út 178. Tel: 297-4213, E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Életfa Nappali Szolgálat: 1184 Bp. Lakatos út 9. Tel: 296-0456/296-0457

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 • Napraforgó Nappali Szolgálat: 1183 Bp. Gárdonyi Géza u. 14. Tel: 603-0777, E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Reménység Nappali Szolgálat: 1182 Bp. Fogaras u. 1. Tel: 295-5808, E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 1. Demens betegek nappali ellátása:

            Egyesített Szociális Intézmény székhelye

1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17.Tel: 297-3372/297-3373

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 1. Fogyatékkal élők nappali ellátása: Gyöngyvirág Nappali Szolgálat

1182 Budapest, Marosvásárhely u. 6-8.                    Tel: 292-5303

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 1. Szociális étkeztetést nyújtó intézményeink:
 • Borostyán Nappali Szolgálat: 1188 Bp., Címer utca 88. Tel: 295-3282

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 • Egyesített Szociális Intézmény székhely: 1181 Bp., Kondor Béla sétány 17. Tel: 297-3372/297-3373, E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Ezüstfenyő Nappali Szolgálat: 1183 Bp., Gyömrői út 178. Tel: 297-4213

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 • Életfa Nappali Szolgálat: 1184 Bp. Lakatos út 9. Tel: 296-0456/296-0457

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 • Napraforgó Nappali Szolgálat: 1183 Bp. Gárdonyi Géza u. 14. Tel: 603-0777, E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Reménység Nappali Szolgálat: 1182 Bp. Fogaras u. 1. Tel: 295-5808, E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 1. Házi segítségnyújtást biztosító intézményeink:
 • Borostyán Nappali Szolgálat: 1188 Bp., Címer utca 88. Tel: 295-3282

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 • Egyesített Szociális Intézmény székhely: 1181 Bp., Kondor Béla sétány 17. Tel: 297-3372/297-3373, E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Életfa Nappali Szolgálat: 1184 Bp. Lakatos út 9. Tel: 296-0456/296-0457E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 • Gyöngyvirág Nappali Szolgálat: 1182 Bp. Marosvásárhely u. 6-8. Tel: 297-0057, E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
 1. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás:        

Egyesített Szociális Intézmény székhelye: 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17.                     Tel: 297-3372/297-3373

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 1. Átmeneti Gondozóház:
 • Egyesített Szociális Intézmény székhelye: 1181 Budapest, Kondor Béla sétány 17.                     Tel: 297-3372/297-3373

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

Non-Stop segélyhívó: 06 20/559-9457