MeghívópdfMH0225.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0225_tffb_AN.pdf 

JegyzőkönyvpdfJK0225_tffb.pdf

 

Napirendi pontok:

 1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

KT-39pdfKT-39.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

KT-39kieg1pdfKT-39kieg1.pdf

 

2. Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

KT-10pdfKT-10.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 KT-10kieg1pdfKT-10kieg1.pdf

 

3. Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-18pdfKT-18.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

4. Döntés településrendezési eszközök módosításának kezdeményezéséről

KT-27pdfKT-27.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: Aczél Város Bt., Urbanitás Kft.

 

5. Döntés pályázattal kapcsolatban

KT-34pdfKT-34.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

6. Környezetvédelmi munkaterv

KT-31pdfKT-31.pdf

Előterjesztő: Kassai Dániel környezetvédelmi tanácsnok

 

7. 2019-2023. évi Települési Környezetvédelmi Program elfogadása

KT-29pdfKT-29.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

8. Bp. XVIII. Ker. Nefelejcs u. 89/a. számú ingatlan előtti jogtalan közterület-használat megszüntetésére hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása

KT-32/Z         Zárt ülés!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

9. A Zaj- és Környezetvédelmi Munkacsoport tagjainak megválasztása

KT-30/Z         Zárt ülés!

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

10. Egyebek

 

MeghívópdfMH0227.pdf

Képviselő-testületpdfHK0227_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0227_KT.pdf

 

Napirendi pontok: 

1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

 (39.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-39.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

Kt-39kieg1pdfKT-39kieg1.pdf

 

2. Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

(10.) rendkívüli eljárással!pdfKT-10.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

Kt-10kieg1pdfKT-10kieg1.pdf

Kt-10kieg2pdfKT-10kieg2.pdf

Kt-10kieg3pdfKT-10kieg3.pdf

Kt-10kieg4pdfKT-10kieg4.pdf

Kt-10kieg5pdfKT-10kieg5.pdf

Kt-10kieg6pdfKT-10kieg6.pdf

 

3. Rendeletalkotás a 2020. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről

(19.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-19.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

4. Rendeletalkotás a Közszolgálati Tisztviselők Napja munkaszüneti nappá nyilvánításáról

(9.)      rendkívüli eljárással!pdfKT-9.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

5. Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

(40.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-40.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

6. Rendeletalkotás a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 22/2013.(VII.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

(37.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-37.pdfrelease notes

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

7. Rendeletalkotás a kerületi egyházak, felekezetek, vallási közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 56/2004. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

(14.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-14.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

 

8. Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról

(23.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-23.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

9. Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

(24.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-24.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

10. Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

(18.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-18.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

KT-18kieg1pdfKT-18kieg1.pdf

 

11.Kerületi állatvédelmi járőrszolgálat kialakítása

(26.)pdfKT-26.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

12, Döntés településrendezési eszközök módosításának kezdeményezéséről

(27.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-27.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: Aczél Város Bt., Urbanitás Kft.

 

13. Államháztartáson kívüli forrás átvétele

(41.)    rendkívüli eljárással! pdfKT-41.pdf          

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Kt-41kieg1pdfKT-41kieg1.pdf

 

14. Döntés pályázattal kapcsolatban

(34.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-34.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Kt-34kieg1pdfKT-34kieg1.pdf

 

15. Döntés üzlethelyiség térítésmentes használatba adásáról a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet részére

(13.)    rendkívüli eljárással! pdfKT-13.pdf         

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

16. Döntés a Szervét Mihály téren található 151159/48 hrsz.-ú ingatlan T-101119 sz. változási vázrajz szerinti 420 m2 nagyságú részének térítésmentes tulajdonba adásáról

(33.)    rendkívüli eljárással! pdfKT-33.pdf          

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

17. Döntés a Budapest XVIII. kerület 156108 és 156110 helyrajzi számú ingatlanok belterületbe vonásához kapcsolódó költségek viseléséről

(25.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-25.pdf            

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

18. Az ifjúságpolitikai tanácsnok 2020. évi munkaterve

(42.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-42.pdf

Előterjesztő: Nagy Károly ifjúságpolitikai tanácsnok

 

19. Környezetvédelmi munkaterv

(31.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-31.pdf

Előterjesztő: Kassai Dániel környezetvédelmi tanácsnok

 

20. Köznevelési szerződés kötése a Csodálatos Gyermekvilág - Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekeiért Alapítvánnyal és a Fecskefészek - Schwalbennest Oktatási Alapítvánnyal

(21.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-21.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: Tóthné Kővári Csilla kuratóriumi elnök, és Kékesi Szilvia kuratórium titkára, Lelkes Gábor kuratóriumi elnök

 

21. A Pestszentlőrinci Zenevár Óvoda Alapító Okiratának módosítása

(22.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-22.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 KT-22kieg1pdfKT-22kieg1.pdf

 

22. Általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezése

(8.) rendkívüli eljárással!pdfKT-8.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívott: Bak Ferenc igazgató (Külső-Pesti Tankerületi Központ)

 

23. Egyházi köznevelési intézmények támogatási szerződései

(12.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-12.pdf

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívottak: Vicziánné Salla Ildikó, Magyarné Teliska Gyöngyi, Lukács Mária, Kuti Margit, Gazdig Róbert

 

24. 2019-2023 évi Települési Környezetvédelmi Program elfogadása

(29.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-29.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

25. Intézményi tanács, iskolaszék delegáltjai

(17.)    rendkívüli eljárással!pdfKT-17.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

26. A Pestszentimrei Közösségi Ház beolvadása a Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményeibe

(28/Z.) Zárt ülés!       rendkívüli eljárással!  (A Képviselő-testület a napirendet nyílt ülésen tárgyalta.)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: Máthé Zsuzsanna, Lipcseyné Horváth Ágnes, Madarassy Csaba

KTZ-28pdfKTZ-28.pdf

 

27. Tulajdonosi döntés Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kapcsolatban

(35/Z.) Zárt ülés!       rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

28. Döntés a Budapest XVIII. kerület 155607/1 hrsz. ingatlan 632/1182-ed tulajdonrészének megvásárlásával kapcsolatosan

(38/Z.) Zárt ülés!      rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

29. Budapest XVIII. kerület Nefelejcs u. 89/a. számú ingatlan előtti jogtalan közterület-használat megszüntetésére hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása

(32/Z.) Zárt ülés!       rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

30. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Kft-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések

(36/Z.) Zárt ülés!       rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

31. Az Önkormányzat, a Hivatal és a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. között megkötött Vagyonhasználati Szerződés módosítása  

(16/Z.) Zárt ülés!       rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

32. A Zaj- és Környezetvédelmi Munkacsoport tagjainak megválasztása

(30/Z.) Zárt ülés!       rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

33. Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása

(15/Z.) Zárt ülés!       rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

34. Interpellációk

 

35. Kérdések

 

36. Tájékoztatók, bejelentések

-  Taj01: Tájékoztató az "Év körzeti megbízottja" cím felterjesztése kapcsán tett    intézkedésekről

(Taj01: 20/Z)   Zárt ülés!

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

- Taj02: Tájékoztatás a 2019. évben elidegenítésre került ingatlanokról

(Taj02: 11.)pdfTaj02-11.pdf

 Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

Sürgősségi előterjesztés:

 

S1. A Pestszentimrei Vackor Óvoda Alapító Okiratának módosítása

(S1-43.) pdfS1-43.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről

 

KT-10pdfKT-10.pdf

MeghívópdfMH0130rk.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0130rk_KT.pdf 

JegyzőkönyvpdfJK0130rk_KT.pdf

 

Napirendi pontok:

1.Döntés az építéshatósági feladatok átadásához kapcsolódóan a Budapest Főváros Kormányhivatalával megkötendő megállapodásról (1.)pdfKT-1.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

2. Döntés pályázattal kapcsolatban (2.)pdfKT-2.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

3. Döntések meghozatala a Rodinggal kötött testvérvárosi együttműködés alapján (3.)pdfKT-3.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

4. Döntés Zala Tibor hagyatékának átvételéről (4.)pdfKT-4.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: dr. Heilauf Zsuzsanna

 

5. MLSZ pályákkal kapcsolatos döntések meghozatala (5.)pdfKT-5.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

6. Döntés H2020 Programon való részvételről (6.)pdfKT-6.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

7. Tájékoztatók, bejelentések

 

 

SÜRGŐSSÉGI ELŐTERJESZTÉS:

S1.) Nyilatkozat kiadása a Teniszport.hu Sportegyesület részére a 1183 Budapest, Thököly út 5. (hrsz.: 155447/21) szám alatti ingatlanon lévő teniszpályák és a hozzájuk kapcsolódó infrastruktúra további fejlesztéséhez (7) pdfS1_KT-7.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

 

MeghívópdfMH0129_tffb.pdf

Határozat-kivonapdfHK0129_tffb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0129rk_tffb.pdf

 

Napirendi pontok: 

 

1.Döntés Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér közúti elérhetőségének javítása című megvalósíthatósági tanulmányterv tartalmáról

 

TFFB-02pdfTF-02.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

Meghívottak: Somodi László, Szabó Levente KKBK Zrt.; Nyúl Zoltán, Bodó Imre, Kéki Róbert NIF Zrt.; Bede Áron FŐMTERV, Badalay Endre TRENECON Kft.

 

2. Egyebek

 

 

Tulajdonosi Bizottság 2020. január 20-i (hétfő) 15.30 órakor kezdődő rendkívüli ülése

 

Meghívó pdfMH20200120rk_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK20200120rk_TUL_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV20200120rk_TUL.pdf

 

Napirendi pontok: 

1.) Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló Tul-1

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

pdfTul-1.pdf

  

 

2.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás cseréje tárgyában Tul-2/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

3.) Egyebek

 

 

 

 

 

 

 

 

MeghívópdfMH0122rk.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0122rk.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0122rk_tffb.pdf

 

Napirendi pontok: 

1. Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló

TFFB-01 pdfTF-01.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

2. Egyebek

MeghívópdfMH1212_Kt.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1212_adatoknelkuli.pdf

JegyzőkönyvpdfJK1212_KT.pdf

 

Napirendi pontok: 

1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról

 (136.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-136.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 KT-136kieg1pdfKT-136kieg1.pdf

 KT-136kieg2pdfKT-136kieg2.pdf

 KT-136kieg2pdfKT-136kieg3.pdf

 

2. Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

(125.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-125.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

3. Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

(140.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-140.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

4. Rendeletalkotás településrendezési feladat megvalósítása érdekében

(127.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-127.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

5. Döntés településrendezési eszközök módosításának kezdeményezéséről

(126.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-126.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: Aczél Város Bt, Urbanitás Kft.

 

6. Döntés Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 felülvizsgálatáról

(131.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-131.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

7. Adományozási megállapodás megkötése az FKI-val

(134.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-134.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívottak: Dr. Bakos Gyula tű. ezredes, tűzoltósági főtanácsos, Dél-pesti Katasztrófa-védelmi Kirendeltség megbízott vezetője, Tordai László tű. őrnagy, XIX. Ker. HTP parancsnok

 

8. Kerületi közbiztonsági szervezet kialakításának vizsgálata

(133.)pdfKT-133.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

9. Döntés klímavészhelyzet kihirdetéséről

(143.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-143.pdf

Előterjesztők: Somody László Zoltán alpolgármester, Petrovai László alpolgármester, Banga Zoltán képviselő

 

10. Az egyszer használatos műanyagok használatának felülvizsgálata

(129.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-129.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

11.A Képviselő-testület 2020. I. féléves munkaterve

(137.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-137.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

12.Döntés pályázattal kapcsolatosan

(138.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-138.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

KT-138kieg1pdfKT-138kieg1.pdf

 

13. A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. alapszabályának módosítása

(141.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-141.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

14. Az Önkormányzat és a Projekt18 Beruházó és Szolgáltató Kft. közötti Haszonbérleti szerződés és mellékletének módosítása

(128.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-128.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

15. A Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciójának felülvizsgálata

(124.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-124.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívottak: Bálint Ramóna, Timárné Penczi Ildikó, dr. Barnáné Matazsdi Edit, Madarassy Judit, Marton Attiláné intézményvezetők

 

16. A Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ Szakmai Programjának módosítása

(132.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-132.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívott: Madarassy Judit intézményvezető

 

17. Döntés a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatellátás tárgyában

(130.)  rendkívüli eljárással!pdfKT-130.pdf

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívott: Bálint Ramóna intézményvezető

 

18.Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása

(123/Z.)           Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

19. A 2020. évi helyi kitüntetési javaslatok

(144/Z.)           Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

20. Döntés Közalapítványokkal kapcsolatban

(142/Z.)           Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: kuratóriumi elnökök

 

21. A Havanna lakótelepen található önkormányzati tulajdonú 151126/47 hrsz.-ú telekingatlanon ideiglenes építési engedéllyel épült szolgáltatóházzal kapcsolatos döntéshozatal

(139/Z.)           Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

22. XVIII. Kerületi Értéktár Bizottság új elnök választása, valamint szervezeti és működési szabályzatának (SZMSZ) módosítása

(135/Z.)           Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Somody László Zoltán alpolgármester

Meghívottak: Tóth Kálmán elnök, Kardos Gábor tag, dr. Heilauf Zsuzsanna tag, Pándy Tamás tag, Frank Gabriella

KTZ-135 

 

23. Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

(122.) rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Ronyecz Róbert jegyző

 

24. Interpellációk

 

25. Kérdések

 

26. Tájékoztatók, bejelentések

 

Sürgősségi előterjesztések:

 

S1. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések

KTZ-145        Zárt ülés!

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

S2. A 1188 Bp., Nagykőrösi út 55-57. szám alatti ingatlanon (142837 hrsz.) lévő rekortán pálya befedéséről és használatáról szóló döntés

KT-146pdfS2-KT-146.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

S3. Döntés a Pestszentlőrinci Pitypang Óvoda vezetői megbizatásáról

KTZ-147           Zárt ülés!

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

S4. Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei vezetőjének ideiglenes megbízása

KTZ-148           Zárt ülés!

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

S5. „Havanna Heti Vásár közösségi célú megújítása” építés Beruházási Alapokmányának elfogadása

KT-149pdfS5-KT-149.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

 

 

 

 

 

 

MeghívópdfMH1210_tffb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK1210_tffb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK1210_tffb.pdf

 

Napirendi pontok:

1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2020. évi átmeneti gazdálkodásáról

 

KT-136pdfKT-136.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

Kt-136kieg1pdfKT-136kieg1.pdf

 

2. Rendeletalkotás a településrendezési feladat megvalósítása érdekében

KT-127pdfKT-127.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 

3. Döntés településrendezési eszközök módosításának kezdeményezéséről

KT-126pdfKT-126.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: Aczél Város Bt, Urbanitás Kft.

 

4. Döntés Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 felülvizsgálatáról

KT-131pdfKT-131.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

5.Döntés klímavészhelyzet kihirdetéséről

KT-143pdfKT-143.pdf

Előterjesztő: Somody László Zoltán alpolgármester, Petrovai László alpolgármester, Banga Zoltán képviselő

 

6. Az egyszer használatos műanyagok használatának felülvizsgálata

KT-129pdfKT-129.pdf

Előterjesztő: Petrovai László alpolgármester

 

7. A Képviselő-testület 2020. évi I. féléves munkaterve

KT-137pdfKT-137.pdf

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

8. Döntés pályázattal kapcsolatosan

KT-138pdfKT-138.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

9. Budapest XVIII. kerület Csontváry Kosztka Tivadar u. 2. (Baross u. – Margó Tivadar u. körforgalomnál) címen található szelektív hulladékgyűjtő sziget megszüntetése

TFFB-32pdfTF-32.pdf

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

10. Egyebek