Megújult intézmények sora

Írta:  2016.03.30.

Huszonöt intézmény újult meg pályázati támogatással az előző uniós ciklusban a XVIII. kerületben. A fejlesztések sorát a Kassa Utcai Általános Iskola épületenergetikai korszerűsítése zárta, ebből az alkalomból ünnepséget tartottak március 3-án.

A Kassa utcai iskolaépületben 1952 februárjában indult az oktatás. Az elkészült egyemeletes iskola a 16 tanteremmel azonban hamar kicsinek bizonyult, ezért 1958-ban második emelettel és tornateremmel bővítették. Az akkor a legkorszerűbbnek számító tágas, világos, nagy ablakos tantermekben csaknem 800 gyermeknek jutott hely.

Az épület energetikai szempontból már nem felelt meg az igényeknek, ezért felújításra szorult. A beruházás keretében Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata megközelítőleg 210 millió forintot fordított komplex épületenergetikai fejlesztésre, melyhez elengedhetetlen volt a közel 180 millió forintos európai uniós támogatás.

A beruházás tartalmazta a homlokzat hőszigetelését, a napelemes, napkollektoros rendszer kiépítését, a nyílászárók cseréjét, a fűtési rendszer korszerűsítését, valamint a világításrendszer energiatakarékossá alakítását. Kucsák László, Pestszentlőrinc-Pestszentimre országgyűlési képviselője így fogalmazott az átadási ünnepségen: „Akinek gyermeke van, tudja, mennyire fontos a mindennapi környezet hatása, az iskola szerepe, hiszen gyermekeink ott töltik idejük nagy részét, így nagyban meghatározza az életüket, a jó érzésüket, a hétköznapokhoz fűződő viszonyukat. Az átadás pillanatában minden emberben csupán egy gondolat fogalmazódik meg: megérte az áldozatos munka, melynek során nemcsak az épület kapott új köntöst, hanem az iskolába járó gyerekek és pedagógusok élete is megváltozott a felújításnak köszönhetően.”

Ughy Attila, a XVIII. kerület polgármestere gyermekként maga is a Kassa Utcai Általános Iskolába járt nyolc évig, sőt a hivatalból hazafelé tartva mind a mai napig egykori iskolája előtt halad el.

„Amikor sok év elteltével egy magamfajta öreg diák belép abba az intézménybe, ahol a tudás első morzsáit szedte fel, a nosztalgia mellett a kíváncsiság lesz úrrá rajta. Vajon mindabból, amit e falak között élt meg egykor, mi az, ami előnyére vált, mennyi tudományt szívott magába, mennyi bölcs tanáccsal gazdagodott?

A Kassa iskola egykori diákjaként mondhatom, hogy felnőttként értettem meg és kamatoztathatom annak a gazdagságnak az értékét, amit e falak között, az iskolapadban sajátítottam el” - mondta Ughy Attila, majd arról beszélt, hogy az EU-s pályázatoknak köszönhetően számos pestszentlőrinci és pestszentimrei bölcsőde, óvoda és iskola újulhatott meg az elmúlt években.

„A korszerűsítéssel az intézmények fenntartási költségei jelentős mértékben csökkennek, az energiafelhasználás optimalizálódik, és az ezáltal nyert megtakarítás egyéb területekre csoportosítható át, ezzel is biztosítva a folyamatos fejlődést” - tette hozzá. A polgármester köszönetet mondott az iskola pedagógusainak, amiért a felújítás alatt fokozottabban figyeltek a gyerekekre, és gondoskodtak arról, hogy zökkenőmentes legyen a tanítás. Megköszönte a szülők és a gyerekek türelmét, fegyelmét, együttműködését. Végezetül mindenkinek gratulált, aki részt vett a teljes pályázati ciklus projektjeinek megvalósításában.

„Naponta látom a hivatal munkatársainak erőfeszítéseit. Minden egyes megvalósult projekt eredményességében fontos a pályázati anyagot elkészítők gyorsasága, rugalmassága és pontossága, nélkülözhetetlen a jogi, közbeszerzési, műszaki és hatósági szakemberek, valamint a kivitelezők hozzáértése és összehangolt munkája.” Horváth Gábor, a Kassa utcai iskola igazgatója köszöntőjében így fogalmazott: „Egy iskola arculatához nemcsak a pedagógus munkája és a diákok szorgalma tartozik hozzá, hanem az épület külseje is. Különösen akkor, ha az nemcsak esztétikailag vonzó, hanem energiatakarékos is. A nevelőmunkának nagyon fontos része a környezettudatos nevelés, és erre egyre nagyobb hangsúlyt kell helyezni változó világunkban.”

A kerület vezetése és az országgyűlési képviselő mindig is kiemelt figyelmet fordított a környezettudatos megoldások alkalmazására, a fejlesztések fenntarthatóságára. A közös munka eredményeként az elmúlt pályázati ciklusban az Európai Unió támogatásával, a Környezet és energia operatív program (KEOP) és a Közép-magyarországi operatív program (KMOP) keretében közel 5 milliárd forint értékű fejlesztést lehetett végrehajtani, amiből az önkormányzati önrész 700 millió forint volt.

Megvalósult a Havanna lakótelep úgynevezett integrált szociális városrehabilitációja, amely magában foglalta a lakótelepen működő Kondor Béla Közösségi Ház korszerűsítését is, de ebbe a sorba tartozott Pestszentimre városközpont és a Pestszentimrei Közösségi Ház (PIK) megújítása is. Ez a közösségi ház nemcsak modernebb lett, hanem másfélszeresére is bővült.

Huszonöt intézmény (bölcsőde, óvoda, iskola) újult meg pályázati támogatással.

Pályázati támogatással bővült továbbá egy bölcsőde és egy óvoda, valamint Iciri-piciri néven egy új bölcsőde is megnyitotta a kapuit Lőrincen.

Ezek között találhatók olyanok, amelyekben homlokzati hőszigetelés, nyílászárócsere, fűtés- és világítás-korszerűsítés valósult meg, vannak olyanok, ahová csak napelemeket, napkollektorokat telepítettek, de a legtöbb beruházás mindkét fejlesztési típust tartalmazza.

Természetesen ezzel a pályázati ciklussal nem zárult le Pestszentlőrinc-Pestszentimre fejlesztése. Amennyiben lehetőség nyílik rá, az aktuális európai uniós tervezési időszakban az önkormányzat újabb források elnyerésére pályázik, mert még bőven vannak elképzelések, hogy még szebbé, élhetőbbé váljon a kerület.