2015. évi rendeletek

Írta:  2015.09.12.

1/2015. (II. 10.) rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

2/2015. (II. 10.) rendelet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

3/2015. (II. 10.) rendelet a Képviselő- testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

4/2015.(II. 25.) sz. rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
Letöltés


5/2015. (II. 25.) sz. rendelet a Képviselő- testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Letöltés

 

6/2015. (II. 25.) sz. rendelet a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
Letöltés

 

7/2015. (II.25.) sz. rendelet a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról
Letöltés

 

8/2015. (II.25.) sz. rendelet a helyi kitüntetésekről szóló 30/1995. (X.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Letöltés


9/2015. (II.25.) sz. rendelet az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről és a kártyatermek, valamint a játékkaszinók működési rendjéről szóló 9/2013. (IV. 4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Letöltés


10/2015.(II.25.) sz. rendelet a 2015. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről

Letöltés

 

11/2015. (III.24.) sz. rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

12/2015. (III.19.) sz. rendelet az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjéről és a kártyatermek, valamint a játékkaszinók működési rendjéről szóló 9/2013. (IV.4.) önkormányzati rendelet módosításáról
Letöltés

 

13/2015. (III.24.) sz. rendelet a településképi véleményezési eljárásról

Letöltés


14/2015. (III.24.) sz. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjairól szóló 2/2008. (II. 01.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés


15/2015. (III.24.) sz. rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV. 22.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés


16/2015. (V.27.) sz. rendelet az Önkormányzat 2014. évi zárszámadásáról
Letöltés


17/2015. (V.27.) sz. rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Letöltés


18/2015. (V.27.) sz. rendelet a Budapest XVIII. kerületi Önkormányzat felé lakásügyi hátralékkal rendelkező személyek számára biztosított kedvezményekről és támogatásról szóló 14/2010. (III. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról
Letöltés


19/2015. (V.27.) sz. rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Letöltés


20/2015. (V.27.) sz. rendelet az adóigazgatási feladatot ellátó munkavállalók anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 2/2012. (II. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés


21/2015. (V.27.) sz. rendelet a „Gólyahír" Program bevezetéséről

Letöltés


22/2015. (V.27.) sz. rendelet a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés


23/2015. (VII.10.) sz. rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés


24/2015. (VII.10.) sz. rendelet az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről szóló 37/2011. (XI.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

25/2015. (VII.10.) sz. rendelet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

26/2015. (VIII.05.) sz. rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

27/2015. (X.12.) sz. önkormányzati rendelet a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

28/2015. (X.13.) sz. önkormányzati rendelet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

29/2015. (X.12.) sz. önkormányzati rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

30/2015. (X.12.) sz. önkormányzati rendelet az államháztartáson kívüli szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló egyes önkormányzati rendeletek módosításáról

Letöltés

 

31/2015. (XI.12.) sz. rendelet a helyi kitüntetésekről szóló 30/1995 (X. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról

Letöltés

 

32/2015. (XI. 23.) sz. rendelet a Rezidens támogatás bevezetéséről

 pdf2015R032_rezidens.pdf

 

33/2015. (XI. 23.) rendelet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2015R033_vagyon.pdf

 

34/2015. (XI. 16.) rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2015R034_koltsegvetes.pdf

 

35/2015. (XI. 23.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II. 01.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2015R035_gyermek.pdf

 

36/2015. (XI. 23.) rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 pdf2015R036_szmsz.pdf

 

37/2015. (XI. 23.) rendelet a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2015R037_kozter.pdf

 

 

38/2015. (XI23.) rendelet az egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól, valamint az eseményekhez kapcsolódó többletszolgáltatásokért fizetendő díjak mértékéről szóló 37/2011. (XI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2015R038_anyakonyv.pdf

 

39/2015. (XII.15.) rendelet az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2015R039_ktsgv2015mod.pdf

 

 

40/2015. (XII.17.) sz. rendelet az Önkormányzat 2016. évi átmeneti gazdálkodásáról

 pdf2015R040_2016atmeneti.pdf

 

 

41/2015. (XII. 18.) sz. rendelet a településképi bejelentési eljárásról szóló 72/2012. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2015R041_telepuleskepi_bejelent.pdf

 

42/2015. (XII. 18.) sz. rendelet a Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendelet módosításáról, valamint az állattartás céljára szolgáló épületekre vonatkozó szabályokról szóló 47/2012. (X.15.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről

pdf2015R042_ppvsz.pdf

 

43/2015. (XII. 18.) sz. rendelet a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2015R043_szmsz.pdf

 

44/2015. (XII. 18.) sz. rendelet a nemzetiségi önkormányzatok pályázat útján elnyerhető pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 20/2012. (V. 04.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2015R044_nemzetisegi.pdf

 

45/2015. (XII. 18.) sz. rendelet a talajterhelési díjról szóló 17/2012. (V.4.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2015R045_talajterhelesi.pdf