Tisztelt Lakosság!

 

Értesítjük Önöket, hogy a MÁV felújítási munkái miatt Pestszentlőrinc állomás területén, Liget út-Gyöngyvirág út kereszteződésben lévő útátjárót lezárják 2019. október 21-én, hétfőn 07:00 órától 18:00 óráig

 

Köszönjük a megértésüket!

 

Az országos tisztifőorvos szerdán életbe léptette az országos hőségriasztást. A legmagasabb szintű, harmadfokú riasztás szerda 0 órától vasárnap éjfélig van érvényben.

A Nemzeti Népegészségügyi Központ azt javasolta, hogy a legmelegebb órákban, 11 és 15 óra között lehetőleg senki se tartózkodjon a tűző napon, ügyeljünk a fokozott folyadékfogyasztásra, és kerüljük a kávé, az alkohol, a magas koffein- és cukortartalmú üdítők, valamint a zsíros ételek fogyasztását.

Figyelmeztettek továbbá arra, hogy a déli órákban a vízparton pihenők is kerüljék a napozást és ne ugorjanak a vízbe felhevült testtel. védjük a bőrünket naptejjel és világos, jól szellőző bő ruházattal, és még néhány percre se hagyjunk gyermekeket, továbbá házi kisállatokat parkoló autóban.

Felhívták a figyelmet arra is, hogy a tartós hőség az egészséges szervezetnek is extrém igénybevételt jelent, és az autózók koncentrációját is negatívan befolyásolhatja.

 

 

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS!

 

A XVIII. Kerületi Helyi Védelmi Bizottsággal egyeztetve Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata az alábbiakról tájékozatja a lakosságot.

A XIX. kerületben, a Bozsik Stadion rekonstrukciója során II. világháborús robbanószerkezetet találtak. A robbanótest jól körülhatárolt területen, földágyban nyugszik, ami a lakosságra veszélyt nem jelent. A hivatalos szervek megkezdték a bomba hatástalanításának előkészítését, amelyre 2019. április 28-án (vasárnap) kerül sor.

A részletekről személyesen és írásban is tájékoztatni fogjuk az érintett körzetben élő lakosokat.

 

Köszönjük az együttműködést!

 

 

           Hodruszky Csaba                                                                                                       Ughy Attila

                   elnök                                                                                                                 polgármester

Budapest Főváros Kormányhivatal                                                                      Budapest Főváros XVIII. kerület

XVIII. Kerületi Helyi Védelmi Bizottsága                                                   Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata

 

 

FELHÍVÁS

BÍRÓSÁGI ÜLNÖKVÁLASZTÁS 2019.

Érvényes: 2019. március 25. – 2019. április 5.

Magyarország Alaptörvénye Bíróság fejezetének 27. cikk (2) bekezdése értelmében a törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák, azaz ülnökök is részt vesznek az ítélkezésben.

A bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (továbbiakban: Bjt.) 216. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy az ülnökök megbízatása 4 évre szól. A legutóbbi ülnökválasztásra 2015. évben került sor, akiknek a megbízatása ez évben, az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével jár le.

A Magyar Köztársaság Elnöke 95/2019. (III.5.) KE határozatában a bírósági ülnökök választását 2019. március 7. és 2019. április 30. napja közé eső időtartamban tűzte ki.

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata a Budapest XVIII. és XIX. Kerületi Bírósághoz választ fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban ülnököket, az Országos Bírósági Hivatal elnöke 20.SZ/2019.(II.21.) OBHE határozatában megállapított létszám erejéig.

Bírósági ülnök lehet:

A Bjt. 212.§ (1) bekezdésében rögzített általános feltétel szerint ülnöknek az a 30. évét betöltött magyar állampolgár választható meg, aki nem áll cselekvőképességet érintő gondnokság vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

A fiatalkorúak elleni büntetőeljárásban ülnökként a büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (Be.) 680.§ (5) bekezdésében rögzített különös feltétel szerint kizárólag pedagógus, pszichológus és a gyermekvédelmi ellátórendszerben meghatározott, felsőfokú végzettséghez kötött munkakörben dolgozó vagy korábban ilyen munkakörben dolgozó személy vehet részt.

Az ülnök nem lehet tagja pártnak, és politikai tevékenységet nem folytathat.

A jelölt a jelölés elfogadásáról írásban nyilatkozik. A jelöltnek hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal kell igazolnia büntetlen előéletét. Amennyiben ezen igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet.

Az ülnök megbízatása megszűnik a 70. év betöltésével.

 

Jelöltet állíthat:

A fiatalkorúak büntető ügyeiben eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények tantestületei, a nem pedagógus ülnökeit az egyesületek, a foglalkozásuk szerinti érdek-képviseleti szervek, valamint a Be. 680.§ (5) bek. c) pontja szerinti, a jelöltet a család-, gyermek- és ifjúságvédelmi szolgáltatás, gyámügyi igazgatás keretében az ellátottak gyógyítását, ápolását, foglalkoztatását, fejlesztését, ellátását, nevelését, gondozását vagy szociális segítését, a gyermek sorsának rendezését közvetlenül szolgáló, egyetemi vagy főiskolai végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztató vagy korábban foglalkoztató szervezetek jelölik.

Ezúton felhívom a fent leírt feltételeknek megfelelő, kerületünkben működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézményeket, a gyermekvédelmi ellátórendszerben foglalkoztató szervezeteket, érdekképviseleti szerveket, hogy jelöljenek bírósági ülnöknek választható személyeket, akik az ismertetett feltételeknek megfelelnek!

 

A jelöléshez csatolni kell:

  • a jelölt jelölést elfogadó nyilatkozatát, amelynek tartalmaznia kell a Bjt. 214. § (1) bekezdésében felsorolt adatokat,
  • a jelölt bírósági ülnökök részére kiállított hatósági erkölcsi bizonyítványát, mely igazolja, hogy a jelölt büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt,
  • a jelölt megválasztásához szükséges adatokat és tényeket tartalmazó dokumentumokat (pedagógus, pszichológus diploma másolata, a Be. 680.§ (5) bek. c.) pontja szerinti munkáltatói igazolás).

A jelöléshez szükséges nyomtatványok a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal Jogi Irodáján beszerezhetők vagy honlapunkról letölthetők a www.bp18.hu címről. Az ülnökválasztással kapcsolatos egyéb kérdésekben a 061/296-1300 telefonszámon (1220-as mellék) kaphatnak részletes tájékoztatást.

A jelöléseket tartalmazó „Bírósági ülnökké jelölés", továbbá „Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról" nyomtatványokat, valamint a jelölt hatósági erkölcsi bizonyítványát legkésőbb 2019. április 5. napján (péntek) 12.00 óráig lehet leadni a Polgármesteri Hivatal Jogi Irodáján (1184 Budapest, Üllői út 400., 2. emelet 202. szoba).

Budapest, 2019. március 25.

Ughy Attila

polgármester

s.k.

dr. Molnár Ildikó

címzetes főjegyző

s.k.

Letölthető dokumentumok:

- Nyilatkozat fiatalkorúak büntető ügyében ülnökké jelölésről pdfLetöltés

- Nyilatkozat bírósági ülnökké jelölés elfogadásáról pdfLetöltés

- Tájékoztató bírósági ülnökök jogairól és kötelezettségeiről pdfLetöltés

- Hivatalos felhívás pdfLetöltés

 

 

Budapest és agglomerációs térsége fenntartható logisztikai tervének bemutatása – SULPiTER projekt záróesemény a TUD18-ban

SULPiTER RGB

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata és Vecsés Város Önkormányzata szervezésében 2019. március 5-én kedden, a TUD18 Képzéskoordinációs Irodában kerül sor az Európai Unió Interreg Central Europe Programjának támogatásával megvalósuló, SULPITER – „Fenntartható Városi Logisztikai Tervezés” c. projekt zárórendezvényére. A projekt célja a szállítási forgalom, a városi logisztikai szektor hatékonyabb és kevésbé környezetterhelő fejlesztése Budapesten és az agglomerációban. A rendezvény fókuszában a SULPiTER projekt keretében a Mobilissimus Kft. munkatársai által elkészített, Budapest és agglomerációs térsége fenntartható logisztikai tervének bemutatása és megvitatása áll. Az eseményen az Önkormányzat által meghívott szomszédos önkormányzatok és a közszféra további képviselői, a logisztikai szektorban tevékenykedő vállalkozások és szervezetek delegáltjai, továbbá a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéri Régió Gazdaság és Területfejlesztési Klaszter tagjai vesznek majd részt.

Időpont: 2019. március 5., 10:00

Helyszín: Képzéskoordinációs Iroda (TUD18) - 1184 Budapest, Üllői út 317.

VAA 0993 copy

 

 

 

pdf2022. decemberi 2. ELBIR hírlevél

pdf2022. decemberi ELBIR hírlevél

pdf2022. novemberi 2. ELBIR hírlevél

pdf2022.novemberi ELBIR hírlevél

Ne dőljön be a rendőrség nvében küldött fals e-maileknek!

pdf2022. októberi ELBIR hírlevél

pdfAz ORFK ügyeleti főosztály 112-es hírlevele - 2022. évi 3. szám

pdf2022. augusztusi ELBIR hírlevél

Megtévesztő e-mail üzenet terjed az interneten, amely rosszindulatú csatolmányt tartalmaz

pdfTájékoztatás - Európai Vagyonvédelmi Nap 2022

pdf2022. júniusi ELBIR hírlevél

pdfInternet tudatosan - online is biztonságban - Kiber banki adatok

pdf2022. májusi 2. ELBIR hírlevél

pdf2022. májusi ELBIR hírlevél

pdfInternet tudatosan - online is biztonságban - "Gyors és megbízható vezetői engedély"

pdfInternet tudatosan - online is biztonságban - Facebook

pdfInternet tudatosan - online is biztonságban - Adathalász oldal az MKB nevében!

pdfInternet tudatosan - bankkártyahasználat

pdfInternet tudatosan - online is biztonságban - Céges e-mail jelszavak

pdfAZ ORFK RFI ÜGYELETI FŐOSZTÁLY 112-ES HÍRLEVELE - 2022. évi 1. szám

pdf2022.március ELBIR 2. hírlevél

pdf2022. márciusi ELBIR

pdfInternet tudatosan - Veszélyes email melléklet 

pdfInternet tudatosan - Gondolkozzon mielőtt kattint

pdf2022. februári ELBIR

pdfInternet tudatosan - online is biztonságban - Biztonságos mobilalkalmazások

pdf2022. februári ELBIR

pdf2022.február ELBIR - MVM adathalász levél

pdf2022.február ELBIR - Belépés Google vagy Facebook fiókkal más weboldalakra vagy alkalmazásokba

pdf2022.február ELBIR- Az internet virtuális tér...

pdf2022.február ELBIR - Az idősek biztonsága közös felelősségünk  

pdf2022. január ELBIR

pdf2021. decemberi ELBIR 

jpgBiztonságos vásárlás

2021. évi adventi kiberbiztonsági kalendáriumuk december 1-től kezdődően minden nap storyban közzétett kiberbiztonsági tanácsai

pdf2021. novemberi ELBIR

pdfORFK BMO 3. hírlevél 2021. december

pdf2021. novemberi ELBIR I. különszám

pdf2021. októberi ELBÍR III. különszám

2021. októberi ELBÍR II. különszám:
pdfHogyan utazz a kutyával BKK

pdfVeszettségmentesítés
2021. októberi ELBIR I. különszám:
pdfÁllatkínzás

pdf
Csak a rúzs hagyta foltok elfogadhatóak

pdfEltűnt

 2021. októberi ELBIR

pdf2021. szeptemberi ELBIR különszám

pdf2021. szeptemberi ELBIR

2021. augusztusi ELBIR különszám

pdf2021. júliusi ELBIR különszám

pdf2021. július ELBIR

pdfAz ORFK RFI Ügyeleti Főosztály 112-es 2. hírlevéle

pdf2021. júniusi IV. különszám

2021. júniusi III. különszám

pdf2021. júniusi ELBIR II. különszám

pdf2021. júniusi ELBIR I. különszám

pdf2021. júniusi ELBIR

pdf2021. májusi ELBIR IV. különszám

pdf2021. májusi ELBIR III. különszám

pdf2021. májusi ELBIR II. különszám

pdf2021. májusi ELBIR I. különszám

pdf2021. májusi ELBIR különszám

pdf2021. áprilisi ELBIR VI. különszám

2021. áprilisi V. különszáma

pdf2021. áprilisi ELBIR III. különszám

pdf2021. áprilisi ELBIR

pdf2021. áprilisi ELBIR I. különszám

pdfAz ORFK RFI Ügyeleti Főosztály 112-es 1. hírlevéle

Márciusi hírlevelünk II. különszáma, melyet az alábbi linkre kattintva érhetnek el: >>

Internet tudatosan -  a számlacsalások megelőzése  

pdfInternet Tudatosan - grooming szexting

pdf2021. márciusi ELBIR

2021. februári ELBIR különszám VII.

pdf2021. februári ELBIR különszám VI.

pdf2021. februári ELBIR különszám V.

pdf2021. februári ELBIR különszám IV.

pdf2021. februári ELBIR különszám II.

pdf2021. februári ELBIR

pdfBiztonságban a közösségi oldalakon

pdf2021. januári ELBIR különszám II.

pdfA felhasználói fiókok biztonsága

pdf2021. januári ELBIR

pdf112 segélyhívás másképp

pdf2020. decemberi ELBIR különszám IV.

pdf2020. decemberi ELBIR különszám III.

pdf2020. decemberi ELBIR különszám II.

pdf2020. decemberi ELBIR különszám I.

pdfBiztonságos vásárlás

pdf2020. decemberi ELBIR

pdfAz online vásárlás aranyszabályai 

pdf2020. november II. különszám

pdf2020. november I. különszám melléklet

pdfInternet tudatosan, online is biztonságosan

jpgRajzold_le_a_rendőrautót.jpg

jpgTitkos_küldetés_folytatódik_-_játék_2.jpg

jpgTitkos_küldetés_folytatódik_-_játék.jpg

pdfEmlékezés_biztonságban.pdf

pdf2020. októberi ELBIR különszám IV.pdf

pdfPlakát_bűnmegelőzési_tanácsok_Mindenszentek_kapcsán.pdf

jpgOVIS-PLAKÁT-KÉSZ.jpg

jpgMESEÍRÓ.jpg

jpgSZECSO.jpg

pdf2020._októberi_ELBIR.pdf

pdfdigitáliskártevőkésbiztonságimentés.pdf

pdf2020._októberi_ELBIR_különszám.pdf

pdfHírlevél_szeptember.pdf

pdf2020._szeptemberi_ELBIR_különszám.pdf

pdf2020._szeptemberi_ELBIR.pdf

pdfadathalászat.pdf

2020._augusztusi_ELBIR_különszám_II

A RENDŐRSÉG 7 TANÁCSA ZSEBLOPÁS ELLEN

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/vagyonvedelem/a-rendorseg-7-tanacsa-zseblopas-ellen

pdf2020._augusztusi_ELBIR_különszám.pdf

pdf2020._augusztusi_ELBIR.pdf

pdfSzemélyesadatok.pdf

pdf2020. júliusi ELBIR különszám II.pdf

pdf2020. júliusi ELBIR különszám II melléklet zseblopás.pdf

A 2020. ELBIR júliusi különszámában egy, a leginkább a nyári időszakban jellemző bűncselekménytípusra, a besurranásos lopásra hívjuk fel a figyelmet. Az ORFK Kommunikációs Szolgálat által összeállított megelőzési tanácsokat az alábbi linkre kattintva érhetik el:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/bunmegelozes/aktualis/zard-kulcsra-vigyazat-besurrano-tolvajok

pdf2020._júliusi_ELBIR.pdf

pdfSzámítógépvédelme.pdf

pdfKábítószer-ellenes_Világnap_ORFK-BRFK_összevont_hírlevél_2020._júniusi_ELBIR_III._különszám.pdf

pdfKábítószer-ellenes_Világnap_felhívás_2020.pdf

pdf2020. júniusi ELBIR különszám II.pdf

pdf2020._júniusi_ELBIR_különszám.pdf

pdf2020._júniusi_ELBIR.pdf

pdfBiztonságosinternethasználat.pdf

pdf2020._májusi_ELBIR.pdf

pdfSzülőifelügyelet

jpgEgyedül otthon

pdf2020. áprilisi különszám ELBIR

pdf2020. áprilisi ELBIR

pdf2020. márciusi ELBIR különszám II

pdf2020. márciusi ELBIR különszám

pdf2020. márciusi ELBIR

pdf2020. márciusi Gyanús szolgáltatók

pdf2020. márciusi Adathalászinfografika

jpg2020. márciusi TANÁCSOK IDŐSEKNEK

pdfEuro 2020 önkéntes felhívás

jpgWHO információi a gyermekek stresszkezelésével kapcsolatban a koronavírus kapcsán

pdf2020. februári ELBIR

pdf2020. januári ELBIR különszám

pdf2020. januári ELBIR

pdf2019. novemberi ELBIR

pdf2019. októberi ELBIR különszám

pdf2019. októberi ELBIR

pdf2019. szeptemberi ELBIR