Meghívó pdfMH20230523_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK20230523_TUL_AN.pdf

Jegyzőkönyv

 

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-91

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Javasolt meghívott: könyvvizsgáló

pdfKT-91.pdf

 

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról Kt-118

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Javasolt meghívott: könyvvizsgáló

 pdfKT-118.pdf

 

 

3.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 30/2022. (XII.06.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-119

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Javasolt meghívott: könyvvizsgáló

 pdfKT-119.pdf

 

 

4.) A „Napsugár Bölcsőde energetikai korszerűsítése” építés beruházási alapokmányának elfogadása Kt-122

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-122.pdf 

 

 

5.) A „Pitypang Óvoda energetikai korszerűsítése” beruházási alapokmányának elfogadása Kt-116

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Javasolt meghívott: Bacsik György, a Városrehabilitáció18 Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

 pdfKT-116.pdf

 

 

6.) A „Kondor Béla sétány környezetrendezése” tárgyú Beruházási alapokmány elfogadása Kt-117

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Javasolt meghívott: Bacsik György, a Városrehabilitáció18 Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

pdfKT-117.pdf 

 

 

7.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, 149920 helyrajzi számú, természetben az Üllői út 517. szám alatti 5., 6. és 9. számú irodahelyiségek térítésmentes használatba adásáról Kt-115

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 pdfKT-115.pdf

 

 

8.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Üllői út 521. szám alatti, 149914 helyrajzi szám alatt nyilvántartott, kivett lakóház, udvar, üzem megnevezésű 975 m2 alapterületű ingatlan hasznosításáról Kt-97

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-97.pdf 

 

 

9.) Döntés a 111/2023. (III.31.) számú képviselő-testületi határozat módosításáról Kt-95

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-95.pdf 

 

 

10.) A Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata, a Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal és a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. között megkötött Vagyonhasználati szerződés módosítása Kt-98

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 pdfKT-98.pdf

 

 

11.) Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2022. évi beszámolójának és kiegészítő mellékletének, üzleti jelentésének, független könyvvizsgálói jelentésének, közhasznúsági mellékletének elfogadása Kt-121

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 pdfKT-121.pdf

 

 

12.) A PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évi éves beszámolójának elfogadása Kt-101

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

 pdfKT-101.pdf

 

 

13.) Döntés a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2022. évi beszámolójának elfogadásáról      Kt-129

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 pdfKT-129.pdf

 

 

14.) A Városrehabilitáció18 Nonprofit Zrt. közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2022. évben kapott támogatás felhasználásáról szóló beszámolójának és elszámolásának elfogadása Kt-130

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Javasolt meghívott: Bacsik György, a Városrehabilitáció18 Nonprofit Zrt. vezérigazgatója

 pdfKT-130.pdf

 

 

15.) Döntés pályázat kiírásáról a Budapest XVIII. kerület, Baross utca 5. szám alatti épület (HRSZ: 150836) tetőterében található 88 m2 nagyságú helyiség hasznosítása céljából Tul-14

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfTUL-14.pdf

 

 

16.) Döntés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról az ELMŰ Hálózati Kft. részére a Budapest XVIII. kerület Bocskai utca 64/B. és a Bocskai utca 90/B. szám alatti ingatlanok előtti közterületen lévő villanyoszlopok és légvezeték hálózat cseréje érdekében Tul-15

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfTUL-15.pdf

 

17.) Döntés tulajdonosi hozzájárulás megadásáról az ELMŰ Hálózati Kft. részére a Budapest XVIII. kerület, Béla utca 9. szám alatti 152629 helyrajzi számú ingatlan villamosenergia-ellátása érdekében földkábeles csatlakozóvezeték létesítésére Tul-16

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 pdfTUL-16.pdf

 

 

18.) Döntés az 1183 Budapest, XVIII. kerület 152656/3 helyrajzi számú, természetben a Gyömrői út mentén fekvő, 8718 m2 nagyságú közterület 5000 m2 nagyságú területrészének használatáról Kt-99/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

19.) Döntés a Budapest XVIIII. kerület, Riesz Frigyes utca és a Cziffra György utca sarkán található (150259/33) helyrajzi számú közterület használatára vonatkozó hatósági szerződés megkötéséről a Vantage Towers Zrt.-vel Kt-113/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

20.) Javaslat közterület-használati engedély kiadására a Budapest XVIII. kerület (151126/59) hrsz-ú, természetben a Budapest XVIII. kerület Havanna utca 2-4. szám előtti közterületen elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő sziget további működtetése érdekében Tul-13/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

21.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések Kt-128/z (zárt ülés) Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

22.) Döntés pályázat kiírásáról az 1188 Budapest, XVIII. kerület 141980/2 helyrajzi számú, természetben a Szélső utca 54-56. szám alatti ingatlan területrészének hasznosítása céljából   Kt-114/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

23.) Döntés a Budapest, XVIII. kerület 154436 helyrajzi szám.-ú, természetben 1183 Budapest, Gyömrői út 105. szám alatt található ingatlan értékesítése tárgyában Kt-86/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

24.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Lakatos út 13. földszint 6. szám alatti, 152172/2 helyrajzi számú ingatlanban található 164 m2 alapterületű üzlethelyiség használatára vonatkozóan Kt-103/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

25.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Üllői út melletti 147015, 147016, 147017 helyrajzi számú ingatlanok hasznosítására vonatkozóan Tul-17/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

26.) Döntés részletfizetés engedélyezéséről I. Tul-9/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

27.) Döntés részletfizetés engedélyezéséről II. Tul-10/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

28.) Döntés részletfizetés engedélyezéséről III. Tul-11/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

29.) Döntés részletfizetés engedélyezéséről IV. Tul-12/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

30.) Egyebek

 

 

 

 

 

 

Meghívó pdfMH0427rk.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0427rk_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0427rk.pdf

 

 

Napirendi pontok:

 

1.) Rendeletalkotás a települési adókról szóló 26/2022. (XI. 03.) önkormányzati rendelet módosításáról

(KT-73)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-73.pdf

 

 

 

2.) Döntés Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata 2022. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés jóváhagyásáról

(KT-67)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: Tóth Anna Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője, Marton Attiláné EBI intézményvezetője

pdfKT-67.pdf

 

 

 

3.) Döntés önkormányzati nyári napközis tábor megszervezéséről

(KT-68)

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Tóth Anna intézményvezető, Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ

pdfKT-68.pdf

 

 

 

4.)  Döntés a Budapest XVIII. kerület, Krepuska Géza sétány mentén található 145201/19 helyrajzi számú ingatlan beépítésével kapcsolatban

(KT-69)

Előterjesztő: Ferencz István képviselő, tanácsnok

pdfKT-69.pdf

 KT-69kieg1 - módosító javaslatpdfKT-69kieg1.pdf

 

 

5.) Döntés pályázat kiírásáról az 1184 Budapest, Lakatos út 30. szám alatti 232 m2 alapterületű főzőkonyha hasznosítása céljából

(KT-74)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-74.pdf

 

 

 

6.) Döntés a közétkeztetési szolgáltatók áremelési kérelmével kapcsolatban

(KT-79)

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-79.pdf

 

 

 

7.) Képviselő-testületi döntés meghozatala a Budapest XVIII. kerület Alacska lakótelepen, a Krepuska Géza sétány-Bükk utca- Nyárfás sor által határolt területen levő fővárosi önkormányzati tulajdonú beépítetlen terület zöldfelületként történő megőrzése érdekében az SzMSz 19.§ c. pontja alapján

(KT-75)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán önkormányzati képviselő

pdfKT-75.pdf

 

 

 

8.) Együttműködési megállapodással rendelkező civil szervezetek és alapítványok támogatása

(KT-78)

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

pdfKT-78.pdf

 

 

 

9.) Javaslat az egyes gazdasági, vagyongazdálkodási és postaügyet érintő törvények módosításáról szóló törvénytervezethez

(KT-72)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-72.pdf

 

 

 

10.) Eseti bizottság kijelölése a Tomory Lajos Múzeum intézményvezetői pályázatának véleményezésére

(KT-80)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-80.pdf

 

 

 

11.) Előzetes szándéknyilatkozat ingatlan bérbeadásával kapcsolatban

(KT-77/Z) Zárt ülés! Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

 

 

 

12.) Bírósági ülnökök megválasztása

(KT-81/Z) Zárt ülés! Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: Trappné dr. Kiszeli Rita, a Budapesti XVIII. és XIX. Kerületi Bíróság elnöke, Bálint Ramóna, Cseri-Rajkai Szandra, Tóth Anna, Lakatosné Garadnay Erzsébet

 

 

 

13.) Javaslat krízisszállóban történő elhelyezésre

(KT-76/Z) Zárt ülés! Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán önkormányzati képviselő, Kádár Tibor önkormányzati képviselő

 

 

 

14.) Tájékoztatók, bejelentések

 

 

 

Sürgősségi előterjesztés:

S1.) Rendeletalkotás változtatási tilalom elrendeléséről

(KT-85)

Előterjesztő: Banga Zoltán és Nagy Károly önkormányzati képviselők

pdfS1_KT-85.pdf

 

 

 

 

 

 

Meghívó pdfMH20230417rk_ESzB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK20230417rk_ESzB.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV20230417rk_ESzB.pdf

Napirendi pontok:

1./ Döntés az Egyesített Szociális Intézmény szakmai programjának, valamint szervezeti és működési szabályzatának módosítása jóváhagyásáról ESzB-6

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: Bálint Ramóna Egyesített Szociális Intézmény intézményvezetője

pdfESzB-6.pdf

 

 

2./ Hozzájárulás Dr. Marácziné Dr. Varga Enikő felnőtt fogorvosként történő foglalkoztatásához ESzB-7/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: dr. Marácziné dr. Varga Enikő

 

 

3./ Döntés háziorvosi praxisokkal kapcsolatban ESzB-8/Z (zárt ülés az Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján)

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila

 

 

4./ Egyebek

 

 

 

 

A Kúria Önkormányzati Tanácsának Köf.5.002/2023/5. számú határozata a települési adókról szóló 26/2022. (XI.03) önkormányzati rendelettel kapcsolatban

(A határozat az alábbi dokumentumra kattintva megtekinthető)

 

pdfA_Kúria_Önkormányzati_Tanácsának_Köf.5.002_2023_5._számú_határozata.pdf

 

2023. évi kihirdetett rendeletek

(A jelenleg hatályos egységes szerkezetbe foglalt rendeletek a szövegre kattintva érhetőek el)

 

 

 

 

 

1/2023. (II.13.) rendelet a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 25/2020. (VII.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2023R001_lakásrendelet.pdf


 

 

2/2023. (III.02.) rendelet az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2023R002_2022ktsgvetés_mód.pdf

 

 

 

3/2023. (III.02.) rendelet az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 30/2022. (XII.06.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2023R003_2023ktsgvetés_mód.pdf 

 

 

4/2023. (II.27.) rendelet az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2023R004_vagyonrendelet.pdf

 

 

 

5/2023. (II.27.) rendelet a lakáscélú támogatásokról

pdf2023R005_lakáscélú_támogatás.pdf

 

 

 

6/2023. (III.31.) rendelet  a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2023R006_térítési_díj_felnőtt.pdf

 

 

 

7/2023. (III.31.) rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2023R007_térítési_díj_gyermek.pdf

 

 

8/2023. (V.03.) rendelet a települési adókról szóló 26/2022. (XI.03.) önkormányzati rendelete módosításáról

pdf2023R008_települési_adó.pdf

 

 

9/2023. (V.30.) rendelet a helyi kitüntetésekről szóló 30/1995. (X.12.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2023R009_kitüntetési.pdf

 

 

 

 

 

10/2023. (V.30.) rendelet az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

pdf2023R010_2022költségvetés.pdf

 

 

 

 

 

11/2023. (V.30.) rendelet az Önkormányzat 2022. évi zárszámadásáról

pdf2023R011_zárszámadás2022évről.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

13/2023. (VI.05.) rendelet  a pénzbeli és természetbeni szociális támogatásokról szóló 7/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2023R013_Pénzbeli.pdf

 

 

 

14/2023. (VI.05.) rendelet  a zaj elleni védelem helyi szabályairól

 pdf2023R014_zajrendelet_2023július5től.pdf

 

 

15/2023. (VI.05.) rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 22/2013. (VII.05.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2023R015_közösségi_együttélés_2023július5től.pdf

 

 

16/2023. (VI.05.) rendelet  a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról

 pdf2023R016_SZMSZ.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meghívó pdfMH20230216_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK20230216_TUL_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV20230216_TUL.pdf

 

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 29/2021. (XII.13.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-07

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Javasolt meghívott: könyvvizsgáló

pdfKT-07.pdf

 

 

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 30/2022. (XII.06.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-08

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Javasolt meghívott: könyvvizsgáló

pdfKT-08.pdf

 

 

 

3.) Rendeletalkotás az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-27

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-27.pdf

 

 

 

4.) Döntés a Budapest, XVIII. kerület 157370 helyrajzi számú, természetben 1185 Budapest, Forgó utca 21. szám alatt található ingatlan értékesítéséről Kt-15

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-15.pdf

 

 

 

5.) Döntés a 142833 helyrajzi számú ingatlan vonatkozásában kötött haszonkölcsön szerződés módosítása tárgyában Kt-10

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-10.pdf

 

 

 

6.) Az „Üllői út 400. szám alatti Polgármesteri Hivatal épület külső nyílászáróinak cseréje” tárgyú Beruházási Alapokmány jóváhagyása Kt-24

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Javasolt meghívott: Bacsik György Városrehabilitáció18 Nonprofit Zrt. vezérigazgató

pdfKT-24.pdf

 

 

 

7.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések Kt-31

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

Javasolt meghívott: Borbély Sándor vezérigazgató

pdfKT-31.pdf

 

 

 

8.) „Alacskai út (Termény u. – Platánliget u. közötti szakasz) útpálya szilárd burkolatának felújítása” beruházási alapokmányának elfogadása Kt-33

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-33.pdf

 

 

 

9.) Döntés a 1181 Budapest, Üllői út 443-445. szám alatti Kormányablak-helyiség egy részének használatára vonatkozóan Kt-11

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-11.pdf

 

 

 

10.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Szélső utca 55/b. szám alatti, 142024 helyrajzi számú ingatlan visszavásárlási jogának meghosszabbítására vonatkozó kérelemről Tul-1

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfTul-1.pdf

 

 

 

11.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Dolgozó és Építő út által határolt parkoló területén elhelyezkedő (152177/7) helyrajzi számú közterület használatára vonatkozó hatósági szerződés megkötéséről a Vantage Towers Zrt.-vel Kt-22/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

 

12.) Javaslattétel a Budapest XVIII. kerület Csörgőfa utca 2. szám előtti közterület használatának engedélyezésére Tul-4/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

 

13.) Döntés a Budapest XVIII. kerület (151159/39) helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az 1181 Budapest, Csontváry Kosztka Tivadar utca 40-48. szám alatti épülettel szemben lévő közterület használatáról Tul-5/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

 

14.) Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-vel kapcsolatos tulajdonosi döntések Kt-34/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés b) pontja alapján

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 

 

15.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása a (157657/1) helyrajzi számú ingatlan telekalakítási eljárásának lefolytatásához Tul-2/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

 

16.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, 155142 helyrajzi számú, természetben az 1184 Budapest, Üllői út 386. szám alatt található ingatlant érintő tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról Tul-3/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

 

17.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, Üllői út melletti 147015, 147016, 147017 helyrajzi számú ingatlanok hasznosítására vonatkozóan Tul-6/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

 

18.) Döntés részletfizetés engedélyezéséről Tul-7/z (zárt ülés) - Mötv. 46. § (2) bekezdés c) pontja alapján

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

 

19.) Egyebek

 

 

 

HELYSZÍNI KIOSZTÁSÚ NAPIRENDI PONTOK:

 

H1.) Döntés a Budapest XVIII. kerület, 141980/1 helyrajzi számú ingatlant érintő tulajdonosi hozzájárulás kiadásáról Tul-8

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfH1_Tul-8.pdf