Álláspályázat jegyzői referns munkakör betöltésére

2021.08.11.

 

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc – Pestszentimrei Polgármesteri Hivatal pályázatot hirdet a Polgármesteri és Jegyzői Főosztály

jegyzői referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő.

Munkavégzés helye:

1184 Budapest, Üllői út 400.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Önkormányzati rendeletek, közjogi szervezetszabályozó eszközök előkészítése, szerződések előkészítése, jogi véleményezése, a Képviselő-testület és bizottságai ülésére készített előterjesztések jogi előkészítése és véleményezése, az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységei munkájának jogi segítése.

Az önkormányzat működéséhez kapcsolódó általános jogi feladatok, így különösen képviselő-testületi, bizottsági munka szervezése, folyamatok koordinálása.

Előterjesztések készítése, jogi kontrollja, jogi állásfoglalás nyújtása.

Jegyző, Aljegyző és a Polgármesteri és Jegyzői Főosztály munkájának segítése.

Döntések végrehajtásában részvétel.

Belső kontrollhoz kapcsolódó összekötő, koordinációs feladatok ellátása.

Közreműködés a választásokkal, népszavazással, népszámlálással kapcsolatos feladatok ellátásában.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Közszolgálati Szabályzat és az 52.650,- Ft-os illetményalapot, valamint a 35 %-os illetménykiegészítést megállapító 6/2021. (II. 26.) önkormányzati rendelet rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Jogi, közigazgatási vagy államigazgatási felsőfokú végzettség (pályakezdők jelentkezését is várjuk)
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • 6 hónapos próbaidő vállalása

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • közigazgatásban szerzett, legalább 3 éves tapasztalat
 • önkormányzati igazgatásban szerzett tapasztalat
 • közigazgatási jogi területen szerzett tapasztalat

Az álláshoz tartozó elvárások:

 • közigazgatáshoz illeszkedő gondolkodás és magatartás
 • kiváló íráskészség, gyors fogalmazásikészség
 • kiváló kommunikációs és problémamegoldó készség
 • alapos, precíz, megbízható személyiség
 • terhelhetőség, stressztűrő képesség
 • proaktív és agilis személyiség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendeletnek megfelelő fényképes szakmai önéletrajz,
 • végzettséget igazoló dokumentumok másolatai,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány másolata vagy postai feladóvevény másolata,
 • motivációs levél
 • hozzájáruló nyilatkozat arról, hogy a pályázó személyes adatai a pályázati eljárással összefüggésben kezelhetőek, illetve azokat a pályázat elbírálásában részt vevők megismerhetik

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2021. augusztus 31.

A pályázat benyújtásának módja:

Elektronikus úton a Humánpolitikai Osztály részére a This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

Az előkészítő bizottság az érvényes pályázók közül szakmai szempontok alapján választja ki a személyes meghallgatáson résztvevőket. Kizárjuk a pályázati eljárásból azokat, akik nem felelnek meg a pályázati feltételeknek vagy nem csatolják a szükséges mellékleteket, késve küldik el pályázatukat. A pályázat nyertese telefonon kap értesítést. Az eredménytelenül pályázókat e-mailben értesítjük, ezt követően pályázati anyagukat megsemmisítjük.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. szeptember 15.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.bp18.hu honlapon szerezhet.