Bókay-Kert

Fejlesztési Terv előkészítő munkacsoport

Az előkészítő munkák és az eddig elvégzett feladatok rövid összegzése:

 

1./ Bókay-Kert Fejlesztési Előkészítő Terv elkészítése

Városgazda XVIII. Kerületi Nonprofit Zrt.

2012. május és egyeztetett, bővített terv 2013. május 8.

 

2./ A munkacsoport megalakításának kezdeményezése

Testületi döntés: 2013. május 23.

A munkacsoport tagjai: Kardos Gábor képviselő a munkacsoport vezetője

Kiss Róbert képviselő

Körös Péter képviselő

Szerdahelyiné Németh Klára főépítészi csoport

Banyár László vezérigazgató, Városgazda 18. NZrt.

 

3./ Egyeztető megbeszélés a Városgazda XVIII. Kerületi Nonprofit Zrt.

előzetes felkérésére elkészített

„Budapest XVIII. kerület

Bókay-Kert

Fejlesztési Előkészítő Terv”

kerületi, társadalmi, szakmai egyeztetését koordináló

munkacsoport feladatairól

dr. Lévai Zoltán alpolgármesterrel

2013. május 31.

 

4./ 2013. június elején egyeztetés: Vörös Csilla igazgatóval Bókay Árpád Általános Iskola

Banyár László vezérigazgatóval Városgazda 18. NZrt.

Heilauf Zsuzsannával gyűjteményvezető Tomory Lajos

Pedagógiai és Helytörténeti Intézet

Csempesz Iván igazgató Bókay-Kert

 

5./ 2013. július 5. A Bókay-Kert bejárása: Heilauf Zsuzsanna gyűjteményvezető

Farkas Csilla irodavezető

Gold Lemon Communications Kft.

 

6./ 2013. július 10. Látogatás és tapasztalatcsere a Vasúttörténeti Parkban és az

Újpesti Tarzan Parkban

Heilauf Zsuzsanna

Farkas Csilla

- 2 -

7./ 2013. július Megbeszélés: Székely Gyöngyvér Bio Gyömbér Kft.

a Herrich-Kiss villa és a Bókay-Kert

területén a Kárpát-medencében őshonos fák, cserjék támogató,

ingyenes telepítésének lehetőségéről iskolák, szervezetek

gondozásában

 

8./ 2013. július elején - A Fejlesztési Terv másolati anyagainak szétosztása a kerületi

Szabó Ervin Könyvtárakban

- A Fejlesztési Terv másolati anyagainak szétosztása civil csoportok,

magánszemélyek részére véleményezésre, a vélemények összegzése

hetente, a példányok továbbadása.

 

9./ 2013. július 18. a Városkép 12. számában megjelentettük Felhívásunkat!

 

10./ 2013. augusztus 29. lakossági kérésre Lakossági Fórum a Makói utcában

a Bókay-Kert körüli utcák lakóinak részvételével

 

11./ 2013. szeptember 17. Egyeztetés: Dr. Lévai Zoltán alpolgármester

a munkacsoport két, nem képviselő tagjának delegálása

 

12./ 2013. szeptember 17. Egyeztetés: főépítészi iroda.

 

13./ A beérkező vélemények összegzése

 

Budapest, 2013. szeptember 23. Kardos Gábor

képviselő

a munkacsoport vezetője

A Bókay-kert mindannyiunk öröksége
Gondolkodjunk együtt a jövőjéről!

A Bókay-kert kerületünk kiemelkedő értéke. Helytörténeti jelentőségére, a kerület mindennapi életében betöltött szerepére tekintettel egyöntetű véleményként fogalmazódott meg az önkormányzat képviselő-testületének május 23-i ülésén, hogy jövőbeni fejlesztésének az irányait csak közös gondolkodással, a sokszínű lakossági véleményeknek és igényeknek, valamint a kerületi civil szervezetek és szakmai szervezetek véleményének a figyelembevételével lehet meghatározni.

Az elmúlt évek során több elképzelés és tervkoncepció is megfogalmazódott már. 2012-ben a kerület gazdasági társasága adott megbízást egy összegző tanulmányterv elkészítésére. Az önkormányzat szakmai bizottságainak egyhangú véleménye szerint az elkészült terv igen színvonalas, de mivel a Bókay-kert fejlesztési koncepciójának a kidolgozása kiemelt fontosságú, csak a széles közvélemény bevonásával válhat véglegessé. A sokrétű munka koordinálására, a vélemények, javaslatok összegzése alapján egy előzetes fejlesztési koncepció kidolgozására a testület öttagú munkacsoport megalakításáról döntött. A munkacsoport vezetője Kardos Gábor, a Bókay-telep képviselője, tagjai Kiss Róbert képviselő, valamint az ellenzék részéről Kőrös Péter képviselő. A polgármesternek és a kerület gazdasági társaságának javaslata alapján egy-egy fővel lesz teljes a létszám, így a munkacsoport a rövid nyári szünet után szeptemberben már elkezdheti a munkát.

A munkacsoport vezetője, Kardos Gábor külön kiemelte a Bókay-kert városképi jelentőségét, jelenlegi szolgáltatásainak a sokszínűségét, a kerület kulturális és sportéletében betöltött szerepét, az évtizedek óta hozzá kapcsolódó hagyományokat, a nyári gyerektáborok jelentőségét, az országos hírű kulináris programokat, a szabadidő hangulatos és hasznos eltöltésének rendkívül gazdag lehetőségeit. (Kardos Gábor egy másik kulturális örökségvédelmi munkacsoporttal eddig is sok javaslatot dolgozott ki a kerületrész értékeinek a bemutatására. Például a Bókay-kert részét képező Herrich–Kiss-villa kulturális-művelődési célú hasznosítására el is készültek a fejlesztési tervek.) Éppen ezért igen nagy kihívásnak, megtisztelő és szép feladatnak tekinti a munkát mindazok számára, akik a testületi döntés értelmében megalakuló munkacsoportban a koordináló, a véleményeket, az igényeket összegző munkát végzik majd. 2013. december második felére már kidolgozott javaslatot kell a képviselő-testület elé terjeszteni annak érdekében, hogy a végleges, pályázati források bevonására kész Tervkoncepció elkészülhessen.

A képviselő meglátása szerint mindenképpen arra kell törekedni, hogy a kínálatot a kert hagyományainak, a pihenést, a kikapcsolódást szolgáló gazdag növényvilágának, sétányainak, a sajátos kertkultúrának a megőrzésével fejlesszük, bővítsük új funkciókkal, szolgáltatóegységekkel, területbérlési, parkolási lehetőségekkel. Tehát a jogos gazdaságossági kritériumok megfogalmazásával párhuzamosan meg kell találni a helyes arányokat.

Kardos Gábor előzetesen egyeztette Lévai István Zoltán alpolgármesterrel az elképzeléseit, a munka elvégzésének az időkereteit, a véleményegyeztető kerületi fórum(ok) megszervezésének a formáját. Ezek ismeretében a kerület vezetősége és a munkacsoport vezetője felhívással fordul a kerület lakosságához, a civil és a szakmai szervezetekhez.

A Bókay-kert mindannyiunk öröksége
Gondolkodjunk együtt a jövőjéről!

Kérjük, hogy akik szeretnének bekapcsolódni a közös munkába, július–augusztus folyamán fogalmazzák meg a javaslataikat, az elképzeléseiket. Fogalmazzák meg saját véleményüket, vagy értékeljék a már elkészített fejlesztésiterv-javaslatot.

Az előzetes fejlesztési terv megtalálható a kerületi Szabó Ervin könyvtárakban, és elolvasható a bp18.hu honlapon is.

1. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (Lőrinci Nagykönyvtár, július–augusztusban)
Vezető: Juglné Vilhem Tünde
Cím: 1183 Thököly út 5.
Telefon: 291-2575, 290-2838
2. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (Pestszentimre, augusztusban)
Cím: 1188 Nagykőrösi út 56.
Telefon: 291-2392
3. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (Havanna-lakótelep, augusztusban)
Cím: 1181 Csontváry u. 32.
Telefon: 291-1069

A javaslatok leadhatók a könyvtárakban, vagy elküldhetők a következő e-mail címekre:

1. Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.
Vargáné Gedei Anikó
ügyfélszolgálati osztályvezető
Mobil: +36-30-555-1761
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Kardos Gábor
Bókay-telep képviselője,
a munkacsoport vezetője
Mobil: +36-30-575-3568
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mindkét esetben kérjük megadni az érdeklődő nevét, címét és telefonszámát.

Budapest, 2013. július 8. Kardos Gábor

 

Meghívó

Jun 25, 2022

MEGHÍVÓ

a Budapest, XVIII. ker. Települési Értéktár Bizottság
2016. február 4-én (csütörtökön) 15.00 órakor kezdődő megbeszélésére
Helyszín: Tomory Lajos Pedagógiai és Helytörténeti gyűjtemény
Múzeumsarok kiállítóterme,
1183 Szent Lőrinc sétány 2.