Az egyházi iskolák komplex módon fejlesztik a gyermekeket

Written by  2011.03.09.
Az iskola oltalmazó falairól az egyik diák szülője fogalmazott a legtisztábban. Ezt mondta: Olyan, jó tudni, hogy gyermekeink jó helyen vannak. Olyan ez az iskola a mai világban, mint egy oázis”. E két mondat sok mindent elárul a lőrinci katolikus iskoláról. Az intézmény igazgató-helyettesével, Szarvas Attilával beszélgettünk.

A Szent Lőrinc Katolikus Általános Iskola Pestszentlőrinc csendes, ősfás utcájában, a Gyöngyvirág utcában található.
 
– Akár jelképes is lehet a miliő. Az iskolánkban a tudás megszerzése mellett alapvetően a nyugalmat, a szellemi és lelki kiegyensúlyozottságot szeretnénk megteremteni – mondta az igazgató-helyettes. – Az iskolánk kertjében két sportpálya, s játszótér is van. Még ma is köszönettel tartozunk a holland karmelita apácáknak, akik gyermekotthonként működtették az épületet. Ez a szellemiség már akkor beköltözött e falak közé, s ezt igyekeztünk újjáéleszteni, amikor 1993-ban a katolikus egyház visszakapta.
Az épületet kibővítették, felújították, de az átalakításnál ügyeltek, arra, hogy az eredeti stílust megőrizzék, mint ahogy a növényzetben gazdag kert is megmaradt.
 
Nemzeti érzések
és értékek
 
– A hetvenes években, amikor egyházi iskolába jártam, ez inkább ,,bűn” volt, mintsem érdem. Mi azonban élveztük, hogy különcként tartanak számon, amikor a szentendrei HÉV-megállótól fegyelmezett rendben mentünk a ferences gimnáziumig. Ma már persze nincs ilyen, de a rend, a fegyelem, az erkölcs másként érhető tetten, mint a világi gimnáziumokban…
Az egyházi iskolák hagyományosan nagy gondot fordítanak a tanulás, az oktatás magas színvonalára.
 
– Ezen kívül a diákjaink testi, lelki, erkölcsi nevelése is kiemelten fontos. A mindennapjainkban fontos szerepet kap a hagyományokat megőrző, a nemzeti érzéseken és értékeken alapuló nevelés. A tanítóink a gyerekeket már kiskoruktól kezdve a vidám, békés együttlétre, egymás elfogadására nevelik. Olyan magatartásra és morálra, amellyel nem mindig találkozhatunk a mindennapi életben.
 
Az élet tisztelete, a család ereje
 
– Olyan feladat ez a tanároknak, amivel az iskolák nagyobbik részében birkóznak ugyan, de inkább alulmaradnak… A pedagógusaink tudják, hogy hatékony munka csak fegyelmezett, mégis kellemes környezetben végezhető.
Az elmondottakból az derül ki, hogy nem akarnak csodát tenni, „csak” becsületes embereket nevelni – manapság ez sem kevés…
- Valóban nincs semmi különlegesség. Odafigyelés kell, nyitott, egymást befogadó lélek, szorgalmas, a mindennapjaiktól valamit akaró, s azokat hasznosan eltölteni akaró emberpalánták. A fő nevelési elveink közé tartoznak a konzervatívnak nevezett értékek. Az élet, az ember tisztelete, a család összetartó ereje, a hazaszeretet, a magyarságtudatra nevelés – mondta Szarvas Attila.
 
Kóstolgató után beiratkozás
A február 11-ei iskolakóstolgató során nyílt órákat tartottak a szülőknek, s az érdeklődőknek. Akkor a leendő első osztályos tanítók, Berkiné Táncsics Judit és Kiss Zsuzsa volt a középpontban, ők válaszoltak a felvetődő kérésekre. Volt érdeklődő bőven, s kiderült, hogy olyan sokan szeretnének beiratkozni a Gyöngyvirágba, hogy szükség lesz még egy elsős osztály indítására.