Ízig-vérig pedagógus

Written by  Fülep Erzsébet 2015.11.27.

Bakos Péternét, a Darus iskola igazgatóját abból az alkalomból kerestük fel, hogy 56-os Hűség a Hazához érdemkeresztet vehetett át az 1956-os forradalom évfordulója alkalmából.

A kitüntetést hazaszeretetéért és példamutató nemzeti elkötelezettségéért kapta az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetségétől Bakos Péterné, a Darus Utcai Magyar–Német Két Tannyelvű Általános Iskola igazgatója. Ahogy a kedves, mosolygós, ízig-vérig pedagógust életének főbb állomásairól faggattam az intézmény ökotermében, mindannyiszor az iskolánál, a tanításnál kötöttünk ki.

bakos1
– Nagyon jó iskolákban tanulhattam, és kiváló tanáraim voltak – emlékezett vissza Bakos Péterné, akit az ismerősei Zsókának hívnak. – Ez főleg az általános iskolámra volt jellemző, ahová nagyon szerettem járni, és az akkori tanító nénik és tanáraim voltak azok, akik olyan hatással voltak rám, hogy a gimnázium elvégzése után a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán tanultam tovább, majd német nyelvtanári diplomát szereztem az ELTE Bölcsésztudományi Karán. Az egyetemi tanulmányaim inspiráltak arra, hogy a német nyelvterület kultúrája, művészete iránti érdeklődésemet ne csak a családommal, hanem a tanítványaimmal is megosszam.
1983 őszétől tanít német nyelvet a Darus iskolában, ahol a szülők körében végzett felmérés eredményeként a 2000/2001-es tanévben felmenő rendszerben bevezették a magyar–német két tannyelvű oktatást. A pedagógus nemcsak a tanórákon van együtt a diákjaival, hanem közös programokat is szervez, hogy együtt fedezzék fel az Alpok német nyelvű területeinek szépségét, miközben a gyerekek a német nyelvet is gyakorolják.
– A Darus iskolában, ahol 32 éve oszlopos tagnak számítok, mielőtt igazgató lettem, hat tanéven keresztül igazgatóhelyettesi feladatokat láttam el – folytatta Bakos Péterné. – Ebben az időszakban felelős voltam a felnőtt-továbbképzésért, a különböző iskolai alapdokumentumok írásáért, az iskolai és a kerületi tanulmányi versenyek szervezéséért, pályázatok megvalósításáért. A két tannyelvű tanmenetek elkészítése ennek a ciklusnak a kiemelt feladata volt. Mindezt nem volt egyszerű összehangolni, de a belső akarat mindig átsegített a nehézségeken.
Az igazgatónő akkor még nem tudta, hogy ez a „széles skála” még nagy segítségére lesz a mindennapokban. Feladatai minél magasabb színvonalú ellátása érdekében továbbképzés keretében gazdasági és jogi ismereteket tanult, a szakvizsgát a Budapesti Műszaki Egyetemen szerezte meg.
Bakos Péterné, aki 2009 őszétől tevékenykedik a Darus iskola igazgatójaként, büszkén említette, hogy a tantestület tavaly a „felelősségteljes, példamutató munkája elismeréseként” miniszteri dicséretben részesült.
A legnagyobb örömet az jelenti számára, hogy a Darus iskola Darus Utcai Magyar–Német Két Tannyelvű Általános Iskolává változott, és hogy ennek aktív részese lehetett. Napjainkig több száz diák fejezhette már be az intézményben kiváló német nyelvtudás birtokában a tanulmányait, s folytatta azokat az itt szerzett tudásra alapozva közép-, majd felsőoktatási intézményben.