Utakról, napelemekről és térfigyelőkről döntöttek

Written by  Bodzay Zoltán 2019.02.25.

Továbbra is napirenden a repülőtér forgalmának kérdése.

Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának Képviselő-testülete február 21-én megtartott legutóbbi ülésén a képviselők egy sor olyan kérdésben határoztak, amely a kerület további fejlődését segíti.
térfigyelő kamera2 copy
A XVIII. kerületben üzemelő térfigyelő rendszer szakaszos felújítása a Havanna és a Szent Lőrinc lakótelepeken a kamerák cseréjével, illetve a korszerűtlen hálózat helyett az optikai vezetékrendszer kiépítésével 2018-ban elkezdődött. Részben kormányzati támogatással, valamint helyi forrással most lehetőség van a rendszerek további korszerűsítésére.


Térfigyelés bővítése


A jelenleg tervezett beruházás keretében a Gloriett és a Lakatos lakótelepek hálózatának felújítása történhet meg új kamerák telepítésével, újabb kamerapontok kialakításával és optikai vezeték kiépítésével. Az új hálózat helyszíneinek kiválasztása részben a kerületi rendőrkapitányság bevonásával, részben pedig a jogos lakossági igények alapján történt meg. Ugyancsak részét képezi a projektnek a Rendőrkapitányság épületében működő elavult hardver és szoftver rendszer komplex felújítása és frissítése annak érdekében, hogy az új kamerahelyszínekkel is kibővített hálózat nagyobb üzembiztonsággal és a kamerafelvételek minőségének javulásával működhessen.
A beruházás keretében 17 helyszínen új térfigyelő kamerát telepítenek, 25 ponton korszerűsítik a meglévő kamerákat és kicserélik a hálózatot optikai vezetékre, valamint elvégzik a rendőrségi fejlesztéseket. Mindez mintegy 92, 2 millió forintba kerül, amiből 80 millió forint a támogatás mértéke. Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata a közbiztonság növelését szolgáló fejlesztések megvalósítása érdekében a részben kormányzati támogatással megvalósuló térfigyelő rendszer fejlesztése és bővítése érdekében benyújtott beruházási alapokmányát a testület egyhangú döntéssel elfogadta.


Takarékos napelemek


Szintén egyhangú döntéssel fogadták el a képviselők a földút építések beruházási alapokmányáról szóló előterjesztést is, amelynek előzményeihez tartozik, hogy az elmúlt hetekben ítélt meg a kormány a budapesti kerületek még meglévő földútjainak aszfaltozásához mintegy 8,3 milliárd forint értékű támogatást, amely összegből a XVIII. kerület csaknem 1,2 milliárd forint forráshoz jut.
Döntés született a napelem rendszerek telepítésére vonatkozó pályázatról is. Ennek értelmében a képviselő-testület felkérte a Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottságot az egylakásos lakóépületek energiahatékonyságának növelése céljából napelemes rendszerek telepítéséről szóló pályázat előkészítésére és kiírására. A támogatási keretösszeg 10 millió forint, amelyet az érvényes pályázatok benyújtásának sorrendjében ítélnek oda a keretösszeg kimerüléséig. A vissza nem térítendő utólagos támogatás legkisebb igényelhető összege 100 ezer forint, míg a megítélhető legmagasabb összeg 200 ezer forint.


További fejlesztések


Mindezeken túl a testületi ülésen döntés született többek között a Bajcsy-Zsilinszky utca 74. szám alatti ingatlanon építendő új röplabdacsarnok létesítéséről, óvodák, gyermekjóléti és kulturális intézmények további fejlesztéséről. Elfogadták a képviselők a kerület Települési környezetvédelmi programjának felülvizsgálatát, valamint a Pestszentimre Városközpont Vasút utcai MÁV állomás P+R parkoló építése beruházási alapokmányát is.
A testületi ülésen az elmúlt időszakban történt több más esemény mellett Ughy Attila tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a Miniszterelnökség meghozta döntését a kerületi földutak pályázatának ügyében. Ennek értelmében a kormány 1.192.920.000 forint értékű támogatásban részesíti Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatát a belterületi földutak szilárd burkolattal történő ellátásához. Ezzel pedig jelentős lépést tesz a XVIII. kerület is ahhoz, hogy területén a kormány jóvoltából felszámolja az összes földutat.
Fővárossal együtt
A polgármester ugyancsak ismertette a képviselőkkel, hogy Tarlós Istvánnal, Budapest főpolgármesterével a repülőtér forgalmáról, zaj- és légszennyezéséről egyeztetést tartottak az érintett kerületek polgármestereivel, alpolgármesterekkel és a kerületek lakóival. Tárgyaltak többek között az új, 2018. augusztus 16-ai indulási eljárás visszaállításának lehetőségeiről, a változtatást végrehajtó HungaroControl Zrt., illetve a Budapest Airport Zrt. képviselőivel is. Az egyeztetések, az akcióterv szerinti lépések, illetve a zajmérések az adott területeken folyamatban vannak. A kiértékelést követően Ughy Attila és az érintett települések vezetői a főpolgármesterrel közösen javaslatot tesznek a kormány illetékes szaktárcájának az általuk szükségesnek tartott lépésekről.