Sürgős ügyekről is döntött a testület

Written by  B.Z. 2019.12.16.

Uniós projektre pályázik Pestszentlőrinc-Pestszentimre.

Pestszentlőrinc-Pestszentimre önkormányzata idei utolsó képviselő-testületi ülésén a kerületet érintő több mint húsz napirendi pontot tárgyaltak a képviselők.
Az önkormányzat december 12-i képviselő-testületi ülésén egy napirend előtti felszólalás kapcsán kialakult vita után az ellenzéki frakciók szünetet kértek, majd azt követően a szabad véleménynyilvánítás sérülésére hivatkozva már nem kívántak részt venni az ülésen.


Döntés időben


A képviselő-testület 13 fővel is határozatképesen folytatta a több mint húsz napirendi pont megtárgyalását. Ezek között a legsürgősebb a Kondor Béla Közösségi Ház felújítását is tartalmazó határozathozatal volt, hogy az ezzel összefüggő pályázatot még ugyanazon a napon – a határidőig – be lehessen nyújtani.


Az előterjesztő Kőrös Péter alpolgármester külön megköszönte azok munkáját, akik a megelőző napokban a pályázat elkészítésében szerepet vállaltak, s azt, hogy ezzel lehetőség nyílt a pályázat benyújtására.


Városi kihívások


A XVIII. kerületi önkormányzatnak lehetősége van indulni a 2014–2020-as pályázati ciklusban utoljára meghirdetett Urban Innovative Action (UIA) elnevezésű, közvetlen brüsszeli forrású programon, amely erőforrásokhoz segíti Európa városi térségeit annak érdekében, hogy a különféle városi kihívásokra adható új, eddig még nem használt megoldásokat azonosítsanak és teszteljenek.
Mivel az önkormányzat fokozott figyelmet fordít a kulturális szolgáltatások folyamatos fejlesztésére, az UIA-programra benyújtandó pályázat részeként a kerületben működő tíz nemzetiségi önkormányzat aktív bevonásával kiemelt szerepet szán egy innovatív kulturális központ, szabadegyetem létrehozásának. A projekt keretében a Kondor Béla Közösségi Ház és intézményei modernizálása is megtörténik, továbbá egy szabadegyetem létrehozásával elérhetővé válik, hogy az aktív korú felnőtt lakosság jobban bekapcsolódjon a kerület által nyújtott kulturális szolgáltatásokba.


Kulturális műhelyek


A pályázatra benyújtott projekt címe: Szabadegyetem és innovatív kulturális műhelyek létrehozása – a hátrányos helyzetű társadalmi réteg foglalkoztatása, taníttatása, integrálása a nemzetiségi önkormányzatok bevonásával. Elsődleges célcsoportja pedig a Havanna-lakótelepen élő fiatalok és felnőtt munkanélküliek. A projekt költségvetése 6,25 millió euró, amiből húsz százalék az önerő. A megvalósítás három évet vesz igénybe.
A képviselő-testület az előterjesztést 13 igen szavazattal elfogadta, határozva ezzel arról, hogy az önkormányzat benyújtja pályázatát az Urban Innovative Actions program 5. felhívására.


Kerületi klímaválaszok


Az éghajlatváltozásra, a globális felmelegedésre való tekintettel döntés született a klímavészhelyzetről is. Az erről szóló határozatban a képviselő-testület kilenc pontban foglalta össze az éghajlatváltozás kihívásaira adandó helyi válaszokat, amelyek tartalmazzák az ivó- és a talajvízzel, a levegőtisztasággal és a légszennyezéssel összefüggő állásfoglalásokat és teendőket.
Az önkormányzat idei utolsó testületi ülésén a képviselők megtárgyaltak még többek között az önkormányzat gazdálkodásáról, a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról, a településrendezési és a közbiztonsági feladatokról, valamint a szociális szolgáltatásokról szóló határozati javaslatokat is.