A járványügyi készültségi időszak védelmi intézkedéseiről

Written by  XVIII. kerület 2020.09.21.

 

Tisztelt Ügyfeleink!

 

A járványveszély miatt a Kormány a kereskedelmi/vendéglátóipari szektort érintően az alábbi intézkedéseket hozta:

 • A vendéglátó üzletben 23.00 óra után 06.00 óráig az ott foglalkoztatottak kivételével tilos tartózkodni. Az élelmiszer elvitelre történő megrendelése és átvétele, valamint a vételár megfizetése céljából és időtartamára megengedett a tartózkodás.
 • A hatodik életévét be nem töltött kiskorú, továbbá a vendéglátó üzlet vendégei kivételével mindenki köteles az üzletben történő vásárlás, illetve az üzletben történő munkavégzés során, a bevásárlóközpont területén orrot és a szájat folyamatosan elfedő orvosi, munkavédelmi, illetve textil vagy más anyagból készült maszkot (Sál és textil ruhadarab nem elegendő már az arc eltakarására.)
 • Az üzlet üzemeltetője köteles gondoskodni arról, hogy a helyiségben tartózkodók az előírásoknak megfelelő módon maszkot viseljenek.
 • Azt a személyt, aki a maszkot az üzemeltető felszólítása ellenére sem viseli szabályosan a helyiség elhagyására kell kötelezni.
 • A kötelezettség betartását a kereskedelmi hatóság, valamint a rendőrség is ellenőrizheti.
 • Amennyiben az egység üzemeltetője a kötelezettségét megszegi vele szemben a kereskedelmi hatóság az alábbi szankciókat alkalmazza:
 • a kötelezettség első alkalommal történő megszegése esetén figyelmeztetés,
 • a kötelezettség második alkalommal történő megszegése esetén 100.000. forinttól 1.000.000. forintig terjedő bírság,
 • a kötelezettség harmadik alkalommal történő megszegésétől kezdve az üzletet legalább a kötelezettségszegések alkalmainak számával megegyező számú napra, legfeljebb egy év időtartamra ideiglenesen bezárathatja.

A szankciók abban az esetben nem alkalmazhatóak, ha az üzemeltető a jogellenes helyzet felszámolása érdekében az alábbi intézkedéseket megtette:

 • a jogsértő személyt felszólította távozásra,
 • a jogsértő személy kiszolgálását megtagadta,
 • azt követően, hogy a jogsértő személy a távozásra történő felszólításnak nem tett eleget a rendőrséget értesítette.