Rózsavölgyiné Tomonyák Gitta 70 éves

Written by  2011.09.11.
Ha azt mondom Gitta, már sejtelmes mosoly lehet többek válasza, de ha hozzáteszem, hogy Rózsavölgyiné vagy Tomonyák, akkor a kerületi lakosok közül sokaknak felcsillan a szeme. Őt én ismerem! S ha azt mondom, hogy Rózsavölgyiné Tomonyák Gitta immár 70 éves, akkor kétkedés a válasz, nem hiszik el. Annyi tűz, energia, fantasztikus munkabírás jellemző rá, hogy bátran letagadhatna évei számából. Ő azonban nem teszi ezt, büszkén vállalja a korát, mondván: arcunkon hordozzuk sorsunkat…
A Szabad Alkotók Köre – amelynek Rózsavölgyiné Tomonyák Gitta is tagja – hívta őt beszélgetésre a Zila Kávéházba. Gálfi Irén faggatta életéről, pályájáról. Egy-egy beszélgetési blokk után Horváth Árpád latin-amerikai ritmusokkal fokozta az egyébként is kellemes hangulatot.

Modellek a fodrászatból

Gitta mesélt a 70. születésnapja alkalmából - Színe(im)-java címmel - megjelentetett albumáról. Ebbe a katalógusba szedte össze legkedvesebb képeit, amelyek között több portré is szerepel. Elmondta, hogy a modelljei többnyire a szülei fodrászüzletébe járó vendégek közül kerültek ki.
Aztán gondolatai szárnyán ismét kislány lett, gyermeki csillogással a szemében mesélt, mesélt…Mesélt gyermekkoráról, rajz-, zene-, és sportszeretetéről, szüleiről, iskoláról, szeretetről, barátságról…
A kerületi gimnáziumban (akkori Steinmetz) tanult, szíve szerint a képző- és iparművészeti középiskolába járt volna, de miután szülei iparosok voltak, abban az időben esélye sem volt, hogy bejusson. Érettségi után a nyomdai retusőr szakmát sajátította el a Kossuth Nyomdában, ezután végezte el a főiskolát, (Szegedi Tanárképző Főiskola magyar-orosz-rajzszak), később a Képzőművészeti Főiskolát.

Megmutatni a szépet!

– Szeretek dolgozni, tanítani, áldott időkben alkotni: síkon és térben, időben egyaránt... szeretem a természetet, a természetes embereket, igyekszem értéket óvó és teremtő, nevelő lenni... azért is tanítok, hogy lássanak szépet és jól! – mesélt a hitvallásáról Gitta.
A beszélgetés végén a moderátor játékra invitálta a közönséget, arra kérte a szép számban megjelent barátokat, tanítványokat, hogy próbálják meg egy-két szóval jellemezni a művész-tanárt. Sok meleg szó elhangzott, és a meghatottság sem maradt el, amiről a szeme sarkában megcsillanó könny árulkodott.
„Úgy él és dolgozik, hogy megőrizte a gyermekkor szépségét adó mozzanatait, volt célkitűzése és vállalta a kívülről adott követelményeknek való megfelelést” – írta Rózsavölgyiné Tomonyák Gittáról a születésnapi album előszavában Bereczky Loránd dr. művészettörténész, a Magyar Nemzeti Galéria nyugalmazott igazgatója.

Gitta a pedagógus
A tanári pályáját egy gyömrői általános iskolában kezdte, majd a Bajcsy iskolában, később a Darus utcai iskolában folytatta. Középiskolában először Budán, a Petőfi és Szilágyi gimnáziumban volt rajzpedagógus. A Karinthy Frigyes Gimnáziumban azóta tanít, hogy az intézmény megnyitotta kapuit. Megszerette az iskolát, ahol sok olyan tehetséges gyereket talált, akik rajonganak a művészetért.
Sokoldalú munkájának elismeréseként az Iparművészeti Egyetem hallgatóinak gyakorlati tanításait vezető tanára lett. Nagy sikerű tehetséggondozó szakköröket indított, vezetett és vezet jelenleg is, külön odafigyelve a kerületi középiskolásokra.
Karinthy Frigyes Gimnázium művészettanára, a kerület Pro Urbe Díjasa.

Szolgálat és kiteljesedés
„Empátia, az élet és a tanítandók ismerete és határtalan emberszeretet dominál a mintaértékű pedagógusi pályán. S igaz fordítva is: a kitűnő képzőművész alkotói munkásságában a tiszta szó, a világos gondolatok, a gondos formálás és a hatni akarás pedagógiai presztízse az egyik jellegzetes mozzanat”. (Bereczky Loránd dr. művészettörténész, a Magyar Nemzeti Galéria nyugalmazott igazgatója)