Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium

Wesley Kincsei Általános Iskola és Gimnázium

Intézményünk feladatként vállalja a sajátos nevelési igényű valamint a tanulási-és magatartás problémás (BTM-es) diákok, tanulók integrált oktatását.   Tanóráink 40 percesek, tanulóink kis létszámú osztályokban sajátíthatják el a tananyagot, differenciált és kooperatív óravezetésre törekszünk.
Az egyéni gyógypedagógiai fejlesztések a tanulók órarendjéhez és napirendjéhez igazodik. A szakértői bizottságok valamint a Nevelési Tanácsadó Egységes Pedagógiai Szakszolgálat szakemberivel együttműködve szervezzük és ellátjuk a fejlesztő foglalkozásokat. A diákokat szükség esetén iskolapszichológus is segíti.
Iskolánk oktató-nevelő munkájának legfontosabb feladata a másság elfogadtatása, egymás iránti empátia, tolerancia kialakítása, fejlesztése.
2010. szeptemberében indult a gimnáziumi képzés. Alapfeladata az érettségi vizsgára és munkába állásra, illetve a felsőfokú tanulmányok megkezdésére való felkészítés.
Kialakítja a tanulókban az ún. élethosszig tartó tanulás igényét és az erre való készséget, képességet. Pedagógusaink fejlesztő célú képzési tartalmakkal és problémakezelési módokkal felkészítik a tanulókat arra, hogy a tudás – a stabil értékek mellett – mindig tartalmaz átalakuló, változó, bővülő elemeket is.
A szabadidő hasznos eltöltése érdekében kézműves, kerámia, túra és különböző sport szakköröket (birkózás, kosárlabda, foci, ping-pong) szervezünk, ahol diákjaink az esetleges tanulási sikertelenségek után sikerélményhez jutnak.

2011. szeptember

Additional Info

  • Vezető: Gazdig Róbert
  • Cím: 1188 Budapest, Podhorszky utca 51-55
  • Telefon: +36-1/295-0172
  • E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
From:

Hír naptár

« October 2018 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Csatlakozz közösségünkhöz