Print this page

Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda

Written by  2015.09.09.

„Jöjj be hozzám, szép madárka,
Nem zárlak én kalitkába.
Mikor akarsz, elröpülhetsz,
Ha kedved lesz, visszajöhetsz.”   /népi mondóka/

pdfAlapító okirat

A Szivárvány (Dolgozó úti) óvoda 1965-ben épült 4 csoport részére a Lakatos lakótelepen. Az egy emeletes épület és a nagy udvar a főútvonaltól távol parkokkal, emeletes és családi házakkal, valamint társintézményekkel – bölcsődével, iskolával – körülvéve helyezkedik el. Egy csoporttal bővült óvodánk, 2010, szeptember 01-től. Öt csoportunkban, melyek vegyes és osztatlan szerkezetűek, 128 óvodás gyermek nevelésére és ellátására van lehetőség. 
Családbarát óvodánkban a gyermeki szabad szellem, kibontakoztatását tartjuk a legfontosabb feladatunknak. Szivárvány helyi nevelési programunk, a hagyományainkra, a tudatosan kialakított sajátos arculatunkra épül.
Milyen a mi gyermekképünk?  Óvodánkban a Gyermek:

  • testileg, lelkileg egészséges személyiséggé fejlődjön;
  • nyitottá váljon a tapasztalatok, élmények befogadására;
  • az óvott, szeretett környezetével harmonikus kapcsolatban legyen;
  • ismerje hagyományainkat,
  • jól tájékozódjon környezetében, megismerje önmagát, lehetőségeit, korlátait;
  • ki tudja fejezni érzelmeit, gondolatait;
  • legyen képes együttműködésre a társaival és a felnőttekkel;
  • a sajátos nevelési igényű gyerekek együttnevelése során - az esélyegyenlőség biztosításával – alakuljon ki az együttélés, a kapcsolatok elfogadásának lehetősége.

Nevelési felfogásunkból adódik, hogy a tanulás nem önálló tevékenység, hanem az óvodai élet összetett tevékenységrendszerében jön létre. Elsődleges helye a játék, a nap folyamán adódó helyzetekben, természetes és szimulált környezetben, az óvodapedagógus által kezdeményezett tevékenységi formákban, szervezeti és időkeretben valósul meg. Pedagógiánk jellemzője, hogy sokat kirándulunk, óvodán kívüli tapasztalatszerzés szülőkkel együtt is.
Aktívan részt veszünk különböző rendezvényeken. (rajz és egyéb pályázatok, kézműves műhelyek szervezése, sport, oviolimpia.

Horváthné Kapocsi Anikó
óvodavezető 

 

Általános Vezető-helyettes: Morvai Mihály Lászlóné

Last modified on Wednesday, 08 November 2017 10:05
From: