Budapest XVIII. kerületi Kondor Béla Általános Iskola

Written by  2015.09.10.

pdfAlapító okirat

Az iskola tanári kara 34 év alatt összetartó közösséggé kovácsolódott. A pedagógusok egységesen arra törekszenek, hogy a gyermekközpontú oktatási és nevelési programunk segítségével, barátságos és szeretetteljes környezetben minden tanuló adottságainak, képességeinek megfelelő oktatásban részesüljön. Délutánonként napközis vagy tanuló szobai foglalkozásokon segítünk tanulóinknak a házi feladat elkészítésében, a felkészülésben. A tanórán kívüli foglalkozásokon hatékonyan foglalkozunk a felzárkóztatásra szoruló és tehetséges gyermekekkel egyaránt. Logopédus, fejlesztő pedagógus, pszichológus segíti munkánkat.

Az OKÉV évenkénti kompetenciamérésének eredményeivel több környező iskolát megelőzünk. A 8. évfolyamosoknak minden évben ingyenes előkészítőt tartunk matematika és magyar tantárgyból, hogy minél sikeresebben írják meg a központi írásbeli felvételit. Diákjaink 80%-a nyer felvételt az általa első helyen megjelölt, érettségit adó középiskolába. Osztályzataink „értéktartók”, ezt bizonyítják a középiskolák visszajelzései volt diákjaink tanulmányi eredményeiről. A változó igényekhez alkalmazkodva pedagógusaink továbbképzéseken frissítik rendszeresen módszereiket.

Az alsó tagozat az iskola egy külön épületében, életkori sajátosságainak megfelelően berendezett, játékosan dekorált tantermekben tanul. A szülő választása esetén magasabb óraszámban tanulhatja gyermeke az angol, testnevelés, vizuális kultúra tantárgyakat. Minden tanévben szervezünk utazást angol nyelvterületre.

A 2015/2016-os tanévtől együttműködésben a Zsíros Tibor Kosárlabda Akadémiaval iskolánk kosárlabda sportági osztályt indít fiúk és lányok részére körzeten kívüli beiskolázással. A képzés biztosítja a résztvevők továbbtanulását és egyesületben történő versenyszerű sportolását.

Alkalmassági vizsga időpontja: 2015. március 4. 16,30 és 2015. március 18. 16,30

Helye. Kondor Béla Általános Iskola

            1181 Kondor Béla sétány 7. ( A jelentkezők hozzanak magukkal sportöltözetet!)

Iskolánk kosárlabda csapata többször nyert kerületi és budapesti bajnokságot. Az 1-4. évfolyamon a mindennapos testnevelés mellett úszni is tanulnak diákjaink.

2007-től a „Kutyával a hatékony oktatásért” program működik iskolánkban.

Szakkörökön, tehetséggondozó foglalkozásokon hangszeres zenét (furulyát), informatikát, sportlövészetet, sakkot, labdarúgást, vállalkozási ismereteket (JAM) és néptáncot tanulhatnak a gyerekek.

Az iskola könyvtára az önművelődésen kívül helytörténeti óráknak, vetélkedőknek, író-olvasó találkozóknak ad helyet a számtalan iskolai verseny mellett. Könyvtárosunk a kölcsönzésen kívül színház-, múzeum-, Planetárium és egyéb látogatásokat is szervez.

A Dohnányi Ernő Zeneiskola kihelyezett tagozatán szolfézst, hangszeres zenét tanulhatnak a gyerekek. Gyógytestnevelésre is van iskolánkban lehetősége tanulóinknak.

Eredményes nevelői és pedagógiai munkánkat igazolja, hogy több kerületi, budapesti és országos verseny, pályázat nyertesei, helyezettjei diákjaink.

Diákönkormányzatunk számos hagyományőrző programmal színesíti iskolánk életét.Pályázati pénzből, minimális költségtérítéssel tartalmas programú nyári táborokat szervezünk az iskolában tanulóinknak. Minden évben több diákunk vesz részt a „Szeretve tanulni!” alapítvány által szervezett ingyenes balatoni táborozáson.

Intézményünk „nyitott iskola”, hiszen a szülői munkaközösségek negyedévenként írásbeli tájékoztatást kapnak elért eredményeinkről, jövőbeli terveiről. Évente több közös programot szervezünk a szülőkkel, legutóbb karácsonykor a tornateremben tartott Diótörő című előadáson, melyen iskolánk majdnem összes tanulója szerepelt, és élhetett át felülmúlhatatlan élményt több mint 400 nézővel együtt.

Fontosnak tartjuk az egészséges életmódra nevelést is. Minden évben a Katolikus Karitász közcélú szervezettel együtt rendeztünk egészségnapokat, drogprevenciós foglalkozásokat. 2010-ben iskolánk elnyerte az „Egészséges Munkahely” címet.

A tanári kar kiemelkedő nevelő-oktató munkáját 2011-ben Művelődésért-díjjal az önkormányzat, 2013-ban elismerő oklevéllel a minisztérium jutalmazta.

2014-ben igazgatónk Németh László-díjban részesült Balog Zoltán miniszter által, számos pedagógusunk a kerület kitüntetettje.

Legnagyobb elismerés azonban számunkra, hogy az elégedettségi felmérés eredménye alapján a szülők 93%-a pozitívan értékelte az iskolánkban folyó nevelő-oktató munkát.

Last modified on Thursday, 21 February 2019 10:02
From:

Hír naptár

« May 2020 »
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Csatlakozz közösségünkhöz