Körülbelül 20.000 személy lakik plébániánk területén. Célunk az ő testi-lelki segítésük, az emberek lelki életének - valamint kulturális és karitatív segítség révén - boldogságuknak a biztosítása.

A szentmisék időpontja:

H: 18:00

K: 7:00

Sz: 7:00 (igeliturgia)

Cs: 18:00

P: 7:00

Sz: 7:00

V: 7:00, 9:30

Lelkészi fogadóóra / hivatal nyitvatartási ideje:

H: 16:00-17:50

K: 9:00-11:00

Sz: 9:00-11:00

Cs: 16:00-17:50

P: 9:00-11:00

Sz: Zárva

V: Zárva

 

Búcsú: júniusban, a Szent László-naphoz közelebb eső vasárnapon

Karitatív helység nyitvatartása szombaton 10-12 óra között

 

Szentmisék rendje:

Hétfő: 7.30

Kedd: 7.30

Szerda: 18.00 (Szent Lőrinc Kápola: 7.30)

Csütörtök: 18.00

Péntek: 7.30, 18.00

Szombat: 7.30, 18.30 + Miklóstelepi Szent József Kápoln: 17.00

vasárnap: 7.00, 9.00, 10.30 és 18.00

Irodai szolgálat:
Hétfő-szerda-péntek: 9.00-12.00

Kedd-csütörtök: 15.00-18.00

A nyári mise- és irodai szolgálat rendjéről tájékozódjon a honlapon: www.szentlorincifoplebania.huA szentmisék időpontja:
vasárnap: 9.30 és 16.30
hétfő, kedd, péntek: este 18.00 óra
Minden hónap első hétfőjén Szentmisét mondunk az altemplomban nyugvókért és azokért, akiknek emlékét itt őrizzük.
Minden első pénteken a Szentmise után Szentségimádást tartunk.

Templomunk búcsúja: január 18.

Altemplom nyitva tartása:
hétfő: zárva,
kedd: 10.00 - 18.00,
szerda: 10.00 - 18.00,
csütörtök: 10.00 - 18.00,
péntek: 10.00 - 18.00,
szombat: 10.00-16.00,
vasárnap: 8.00 - 18.00 óráig.

A plébániahivatal félfogadási ideje:
hétfő és szerda délelőtt 9.00-11.00 óra,
kedd és péntek délután 16.00-18.00 óra között.

A misék időpontja:
vasárnap 8.00, 10.00, illetve 18.00 órától,
hétköznapokon 7.00 órától, hétfőn, csütörtökön és pénteken 18.00 órától.

A hittanórák időpontjai megtekinthetők a plébánia honlapján.

 

Az istentiszteletek időpontja:
vasárnap 10.00-12.00 óra

A lelkészi hivatal fogadóórái:
szerdán 9.00 és 12.00 óra között, valamint előre egyeztetett időpontban

Az egyházközség jeles eseményei: Húsvét hajnali keresztút, Református nyári táborok, Reformáció napja, Adventi gyertyagyújtások, Karácsony, Karácsonyi családi nap

Az istentiszteletek rendje:
közönséges heti istentiszteleti és hitoktatási alkalmak: 10.00 órakor
gyülekezeti istentisztelet, csütörtök 16.00 órakor (télen), illetve 18.00 (nyáron) hálaadó istentisztelet.

Ünnepi istentiszteletek:
újév napján 10.00 órától,
nagypénteken 10.00 órától (úrvacsoraosztás),
húsvét első és másodnapján 10.00 órától (úrvacsoraosztás),
áldozócsütörtökön 18.00 órától,
pünkösd első és másodnapján 10.00 órától (úrvacsoraosztás),
október 31-én 10.00 órától,
ádvent második vasárnapján 16.00 órától (zenés áhitat),
karácsony szenteste 16.00 órától,
karácsony első és másodnapján 10.00 órától (úrvacsoraosztás),
december 31-én 16.00 órától.

A lelkészi hivatal fogadóórái: hétfőtől szombatig állandó (a nyári hónapokban: június-augusztus: csütörtöktől szombatig) ügyeletet tartunk. Hivatali ügyintézés előzetes egyeztetés szerint.

A hittanórák időpontja:
vasárnap 9.00 órakor hitoktatás gyermekeknek, 11.00 órakor konfirmációi (gyermek vagy/és felnőtt) előkészítő oktatás a templomban.

Ünneplő összejövetelek: vasárnap 9.30-tól.

A gyülekezeti iroda hétfőn 14.00-17.00-ig, keddtől péntekig 9.00-16.00-ig tart nyitva.

Lelkészi fogadóóra az istentiszteletek után, illetve előzetes egyeztetés szerint.

A vasárnapi ünneplő összejövetelekre szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, fiatalokat, és idősebbeket, hívőket és nem hívőket, nemcsak a gyülekezet tagjait. Isten minden embert szeret, és hív a Vele való kapcsolatra. Ő ma is megérint, és megszólít embereket, miközben Őt ünnepeljük és imádjuk.

Hét közben kisebb körben, családoknál, kötetlenebb formában találkozunk, ahol megosztjuk egymással a gondjainkat, örömeinket, olvassuk, és megbeszéljük Isten Szavának egy-egy üzenetét, és együtt jövünk imádságban Isten elé.

A gyermekeknek a vasárnapi összejövetelek idején tartunk gyermek hittan foglalkozást (3-14 éves korig), ahol korcsoportokban hallhatják, és beszélhetik meg Isten szeretetének Jó hírét.

A 14 évesnél idősebb fiatalokat péntek 18.00-tól várjuk ifjúsági klubunkba, ahol az ő érdeklődési körüknek megfelelő módon beszélgetnek a Jézus Krisztussal élt élet örömeiről és kihívásairól. Az ifiben természetesen helye van a kötetlen beszélgetésnek, a csocsónak, vagy éppen egy film megnézésének is.

Az Istent kereső és a gyülekezettel ismerkedő látogatóink részére Új élet Jézussal beszélgetéseket szervezünk vasárnaponként, ahol abban segítünk, hogy felismerjék Isten célját az életükkel, és Jézus Krisztus által kiteljesedhessen az életük.

Lelkigondozó csoportjaink, és házasságápoló szolgálatunk tréningekkel és személyes segítségnyújtással szolgál azoknak, akik igénylik.

Nyáron különböző táborokban élvezhetjük a közösség áldásait:

- A gyerektáborban, a tini táborban és az ifi táborban a különböző korú fiatalok számos közösségi élménnyel és isteni értékkel gazdagodnak.
- A gyülekezeti konferencia a kapcsolatok ápolása mellett a közös imádatban való örömet és inspirációt nyújtja.
- A gyülekezet nyugdíjas tagjainak évenkénti 3 napos elvonulása testi-lelki felüdüléssel szolgál számukra.

Különleges, falakon kívüli programunk a Havanna-lakótelepen megrendezett Főzőfesztivál és családi nap, koncerttel, tanúságtételekkel, és asztal körüli beszélgetésekkel is „fűszerezve”.

Egyházak

Jun 03, 2023

Ez az oldal a kerületi egyházközségek közérdekű adatainak összegyűjtésére, illetve az önkormányzat és a kerületi egyházak közti kapcsolattartásra szolgál. Az önkormányzat az Egyházi Kerekasztal támogatásával 2004. végén megalkotta a kerületi egyházak, felekezetek, vallási közösségek támogatásáról szóló képviselő-testületi határozatát, valamint - a kerületi egyházi ingatlanok felújításának, illetve az egyházközségek közösségi programjainak támogatására - létrehozta az Egyházi Alapot.

Az Egyházi Alapból támogatást a kerületi egyházak, felekezetek és vallási közösséágek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 55/2004. (XII.21.) önkormányzati rendeletben meghatározott feltételek szerint, az ott szabályozott pályázati eljárás útján lehet igényelni.

Egyházak részére kiírt pályazatokról itt olvashat.

 • Agapé Gyülekezet
 • Budapest-Pestszentlőrinc Ganz-Kertvárosi Református Egyházközség
 • Budapest Pestszentimrei Református Egyházközség
 • Budapest-Pestszentimre (Szent Imre) Római Katolikus Plébánia
 • Budapest-Pestszentlőrinc (Árpád-házi Szent Margit) Római Katolikus Plébánia
 • Budapest-Pestszentlőrinc (Mária Szeplőtelen Szíve) Főplébánia
 • Budapest-Pestszentlőrinc Havanna Lakótelepi (Szent László) Római Katolikus Plébánia
 • Budapest-Pestszentlőrinc-Csákyligeti Szent József Plébánia
 • Budapest-Pestszentlőrinc-Erzsébettelep (Szent Erzsébet) Római Katolikus Plébánia
 • Budapest-Pestszentlőrinc-Miklóstelep (Szent József) kápolna
 • Budapest-Pestszentlőrinc-Szemeretelep (Szent István király) Római Katolikus Plébánia
 • Budapesti Zsidó Hitközösség Kispest-Pestszentlőrinc körzete
 • Hetednapi Adventista Egyház Pestszentlőrinci Gyülekezete
 • Jehova Tanúi 11. Számú Egyházkörzete
 • Pünkösdi Teológia Főiskola
 • Pestszentimrei Baptista Gyülekezet
 • Pestszentlőrinc Erzsébet-Bélatelepi Református Egyházközség
 • Pestszentlőrinc Kossuth Téri Református Egyházközség
 • Pestszentlőrinc Szemeretelepi Református Egyházközség
 • Pestszentlőrinci Baptista Gyülekezet
 • Pestszentlőrinci Evangélikus Egyházközség
 • Pestszentlőrinci Unitárius Egyházközség
 • Magyarországi Kopt Ortodox Egyház

Pestszentlőrinc - Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.

Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzat minősített befolyását biztosító (minősített többségi tulajdonában) lévő gazdasági társaság.

 

Területi ellátási kötelezettség változása Területi ellátási kötelezettség változása a XVIII. kerület teljes lakosságát érinti. Július 1-től NEM a Dél-pesti Kórházhoz tartozik a kerület fekvőbeteg-ellátási szempontból, hanem zömében a Szent István Kórházhoz. A háziorvosokat hétvégén már tájékoztatták a részletekről. Az alábbi internetes oldal részletes tartalmazza szakterületenkénti bontásban, hogy hová kell fordulni.
http://tek2012.gyemszi.hu/tek1/index.php

FONTOS: egy hónap a türelmi idő, addig a Dél-pesti Kórház is fogadja a kerületi lakosokat.

További hivatalos tájékoztatás a területi ellátási kötelezettségről (TEK):
https://www.antsz.hu/bal_menu/teruleti_ellatasi_kotelezettseg  

Menedzsment:

Dr. Szebényi Attila, Főigazgató főorvos ügyvezető
Dr. Erdélyi László, Orvosigazgató főorvos
Simon Balázs, Gazdasági igazgató
Sáfrány Ágota, Ápolási igazgató
Dr. Regős András, Alapellátási koordinátor

Dr. Kátay Tamás, Jogtanácsos
Dr. Mrovcza Péter, Jogtanácsos
Dr. Jóri András, Jogtanácsos
Margetin Gyöngyi, Ápolási igazgató helyettes
Pozsgai Mónika, Gazdasági igazgató helyettes

Felügyelő Bizottság:

Sándor Györgyné, 2019.12.01 - 2024.12.01.
Gyenge Károly Kálmán, 2019.12.01 - 2024.12.01.
Szigetiné Egyedi Beatrix, 2019.12.01 - 2024.12.01.

 

Cím:   1183 Budapest, Thököly út 3.
Telefon:  
297-1210
Fax:   290-73-18
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Weblap:   http://www.18euszolg.hu/

Általános tájékoztató:

A rendelőintézet látja el kerületünkben az alap és szakellátást.

Tájékoztató a betegfogadásról
Az Intézetbe érkező betegek felvétele a betegirányító pultnál történik. Munkanapokon reggel 6 óra 30 perckor fogadják az első beteget felvételre, az utolsót pedig este 18 óra 45 perckor.

A szakrendelésekre történő bejelentkezéshez szükséges dokumentumok:
- TAJ-kártya
- lakcím kártya
- személyi igazolvány

Bejelentkezésnél, a beutaló-köteles szakrendelések esetében, a beutalót be kell mutatni.

Előjegyzési rendszer

A bevezetett előjegyzési rendszerrel a szakrendelésekre történő bejutást könnyítjük meg azzal, hogy időpont egyeztetéssel a beteg és az orvos számára is kiszámíthatóbbá tehetjük az ellátást, csökkenthetjük a várakozási időt. Az előjegyzéshez szükség van TAJ-kártyára és saját telefonszámra, arra az esetre, hogy értesíteni tudjuk az előjegyzett betegeket, ha váratlan esemény miatt a rendelés elmaradna. Az időpontkérés több módon történhet:
- Személyesen: a betegirányító munkatársainál, szakrendelésekre történő bejelentkezések alkalmával.
- Személyesen: a betegellátás során az adott szakrendelésen a következő megjelenés, kontroll időpontját lehet egyeztetni.
- Telefon: Hétköznap 8 - 16 óráig a 297-1252, 297-1253 telefonszámokon. 16 óra után nem lehetséges az előjegyzés kérés telefonon.

Csak beutaló-köteles szakrendelés:
Sorszám szükséges a bejárattal szembeni sorszámkiadó automatából.

- Laboratórium

Beutaló- és előjegyzés köteles szakrendelések: 
- Allergiológia (időpontkérés a Betegirányítótól)
- Angiológia (időpontkérés a Betegirányítótól)
- Gyógymasszázs (időpontkérés a Betegirányítótól)
- Ideggyógyászat (időpontkérés a Betegirányítótól)
- Kardiológia (időpontkérés a Betegirányítótól)
- Orthopédia (időpontkérés a Betegirányítótól)
- Proctológia (időpontkérés a Betegirányítótól)
- Reumatológia (időpontkérés a Betegirányítótól)
- Fizikoterápia (időpontkérés az Osztálytól)
- Diabetológia (időpontkérés az Osztálytól 297-12-10/173. mellék)
- Gasztroenterológia (időpontkérés az Osztálytól 297-12-10/106. mellék)
- Gyógytorna (időpontkérés az Osztálytól)
- Mammografia (időpontkérés az Osztálytól 297-12-10/107. mellék)
- RTG (időpontkérés az Osztálytól 297-12-10/107. mellék),
- Szájsebészet (időpontkérés az Osztálytól)
- Tüdőgondozó (időpontkérés az Osztálytól 297-12-10/102. mellék, sorszám szükséges a bejárattal szembeni sorszámkiadó automatából)
- Ultrahang (időpontkérés az Osztálytól 297-12-10/107. mellék)

Orvosi beutaló nélkül is igénybe vehető szakrendelések: 
- Sebészet
- Tüdőszűrő (sorszám szükséges a bejárattal szembeni sorszámkiadó automatából)
- Fül-orr-gégészet (időpontot lehet kérni a Betegirányítótól)
- Nőgyógyászat (időpontot lehet kérni a Betegirányítótól)
- Bőrgyógyászat (időpontkérés a Betegirányítótól)
- Onkológia Gondozó (időpontkérés a Betegirányítótól)
- Szemészet (időpontkérés a Betegirányítótól)
- Urológia (időpontkérés a Betegirányítótól)
- Fogászat (időpontkérés az Osztálytól)

Nem kell a betegirányító pultnál bejelentkezni az alábbi szakrendelések igénybevételekor: 
- Foglalkozás-egészségügy
- Fogszabályozás
- Háziorvosi rendelések
- Munkaalkalmasság
- Szájhigiénia
- Laboratórium (beutalóköteles + sorszám szükséges a bejárattal szembeni sorszámkiadó automatából)
- Tüdőgondozó (beutalóköteles + sorszám szükséges a bejárattal szembeni sorszámkiadó automatából)
- Tüdőszűrő (sorszám szükséges a bejárattal szembeni sorszámkiadó automatából)
- Fogászat (időpontkérés az Osztálytól)
- Szájsebészet (beutalóköteles + időpontkérés az Osztálytól) 

TAJ - ellenőrzés, járulékfizetés
Az egészségügyi szolgáltatási járulék összege havi 5.100,- Ft, amennyiben azt munkáltatója nem fizeti. A járulékfizetést a lakóhely szerint illetékes állami adóhatósághoz kell teljesíteni. A jogviszonyának rendezését kezdeményezheti:
- elektronikus úton az ügyfélkapu TAJ-szolgáltatások menüpontján keresztül,
- levélben, az OEP honlapjáról letölthető nyomtatvány kitöltésével és a lakóhely szerinti megyei egészségbiztosítási pénztárhoz (MEP) történő beküldésével,
- személyesen a lakóhely szerint illetékes MEP ügyfélszolgálatán.

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy 2008. január 1-jét követően a jogviszony hiánya esetén, az OEP köteles átadni a biztosítási jogviszonnyal nem rendelkezők adatait az állami adóhatóságnak, amely szerv vizsgálatot kezdeményezhet és az elmaradt egészségügyi-szolgáltatási járulékot - a mulasztás szankcióival együtt - az elévülési idő figyelembe vételével behajtja. Ezért kérjük, amennyiben biztosítási kötelezettséggel járó jogviszonyban nem áll és más jogcímen sem jogosult egészségügyi szolgáltatásra, úgy szíveskedjék jogviszonyának rendezése érdekében a szükséges lépéseket megtenni. A jogviszony ellenőrzéssel kapcsolatos kérdéseit a 06-40-200-781 telefonszámon teheti fel.

Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság  

Cím: 1181 Budapest, Üllői út 423.
Telefon: 292-0258
Fax: 292-3233
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Weblap: www.varosgazda18.hu  

A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII törvény alapján közzéteendő adatok (többek között a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. vezető munkavállalók és tisztségviselők pénzbeni juttatásai, a Projekt18 Kft. vezető munkavállalók és tisztségviselők pénzbeni juttatásai, a TH18 Létesítménygazdálkodási Kft. vezető munkavállalók és tisztségviselők pénzbeni juttatásai) megtekinthetők a gazdasági társaság saját honlapján.

Városrehabilitáció18 Nonprofit Zrt.

1181 Budapest, Üllői út 423. 1. emelet 1.
Telefon: 297-4028  
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Weblap: www.varosrehab18.hu

Projekt18 Kft.

Székhelye: 1181 Budapest, Baross utca 7.
Telefon: 297-4461, 297-4462
Fax: 291-4756

TH18 Létesítménygazdálkodási Kft.

Székhelye: 1181 Budapest, Baross utca 7.
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefon: 296-0117
Fax: 291-4756

Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Kft.

1181 Budapest, Üllői út 423.
Telefon: 292-0258

Személyes ügyfélszolgálat:

Cím: 1181 Budapest, Baross utca 7.
Telefonszám: 06-30-549-69-22, 297-0799
E-mail cím: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Ügyfélszolgálatunk ügyfélfogadási ideje:
hétfő: 8:00-18:00
keddtől csütörtökig: 8:00-16:00
péntek: 8:00-13:00