Népszámlálás 2021

2021.02.02.

Elhalasztják a 2021-es népszámlálást!

 

A Magyar Közlöny 18. számában megjelent a veszélyhelyzet idején alkalmazandó további védelmi intézkedésekről szóló 479/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet módosításáról szóló 45/2021. (II. 5.) Korm. rendelet, amely a 2021. évi népszámlálással kapcsolatosan határoz meg eltérő rendelkezéseket az alábbiak szerint.A 2021. évi népszámlálásról szóló 2018. évi CI. törvényben foglaltaktól eltérően a 2021. évi népszámlálásra 2022. évben kerül sor.


Magyarország területén 2022. október 1-jén 0 órakor fennálló állapot alapulvételével a természetes személyekről és a lakásokról nép- és lakásszámlálást kell tartani, az adatfelvételt 2022. október 1. és 2022. november 20. között kell végrehajtani. Az összeírásból kimaradt személyek és lakásuk pótösszeírását 2022. november 28-ig kell befejezni.