A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2016. január 18-i rendkívüli ülése

Written by  2016.01.15.

A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság 2016. január 18-i rendkívüli ülése

Meghívópdfletöltés

 

Határozat-kivonatpdfletöltés

 

Jegyzőkönyvpdfletöltés

 

Napirendi pontok:

1.) A Fővárosi Önkormányzatot és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek 2016.évi megosztásáról szóló rendelettervezet véleményezése. Peb-1pdfletöltés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

2.) „Otthon Melege Program” keretében társasházak/lakásszövetkezetek energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításának támogatásáról szóló pályázat elbírálása Peb-2pdfletöltés

Előterjesztő: Szarvas Attila alpolgármester

3.) Döntés „H2020 Highly efficient insulation materials with improved properties” felhívású COESHION projektben való részvételről mint Konzorciumi Partner. Peb-3pdfletöltés

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

4.) Egyebek