A Bókay-kert mindannyiunk öröksége (2013.07.08)

Written by  2013.07.08.

A Bókay-kert mindannyiunk öröksége
Gondolkodjunk együtt a jövőjéről!

A Bókay-kert kerületünk kiemelkedő értéke. Helytörténeti jelentőségére, a kerület mindennapi életében betöltött szerepére tekintettel egyöntetű véleményként fogalmazódott meg az önkormányzat képviselő-testületének május 23-i ülésén, hogy jövőbeni fejlesztésének az irányait csak közös gondolkodással, a sokszínű lakossági véleményeknek és igényeknek, valamint a kerületi civil szervezetek és szakmai szervezetek véleményének a figyelembevételével lehet meghatározni.

Az elmúlt évek során több elképzelés és tervkoncepció is megfogalmazódott már. 2012-ben a kerület gazdasági társasága adott megbízást egy összegző tanulmányterv elkészítésére. Az önkormányzat szakmai bizottságainak egyhangú véleménye szerint az elkészült terv igen színvonalas, de mivel a Bókay-kert fejlesztési koncepciójának a kidolgozása kiemelt fontosságú, csak a széles közvélemény bevonásával válhat véglegessé. A sokrétű munka koordinálására, a vélemények, javaslatok összegzése alapján egy előzetes fejlesztési koncepció kidolgozására a testület öttagú munkacsoport megalakításáról döntött. A munkacsoport vezetője Kardos Gábor, a Bókay-telep képviselője, tagjai Kiss Róbert képviselő, valamint az ellenzék részéről Kőrös Péter képviselő. A polgármesternek és a kerület gazdasági társaságának javaslata alapján egy-egy fővel lesz teljes a létszám, így a munkacsoport a rövid nyári szünet után szeptemberben már elkezdheti a munkát.

A munkacsoport vezetője, Kardos Gábor külön kiemelte a Bókay-kert városképi jelentőségét, jelenlegi szolgáltatásainak a sokszínűségét, a kerület kulturális és sportéletében betöltött szerepét, az évtizedek óta hozzá kapcsolódó hagyományokat, a nyári gyerektáborok jelentőségét, az országos hírű kulináris programokat, a szabadidő hangulatos és hasznos eltöltésének rendkívül gazdag lehetőségeit. (Kardos Gábor egy másik kulturális örökségvédelmi munkacsoporttal eddig is sok javaslatot dolgozott ki a kerületrész értékeinek a bemutatására. Például a Bókay-kert részét képező Herrich–Kiss-villa kulturális-művelődési célú hasznosítására el is készültek a fejlesztési tervek.) Éppen ezért igen nagy kihívásnak, megtisztelő és szép feladatnak tekinti a munkát mindazok számára, akik a testületi döntés értelmében megalakuló munkacsoportban a koordináló, a véleményeket, az igényeket összegző munkát végzik majd. 2013. december második felére már kidolgozott javaslatot kell a képviselő-testület elé terjeszteni annak érdekében, hogy a végleges, pályázati források bevonására kész Tervkoncepció elkészülhessen.

A képviselő meglátása szerint mindenképpen arra kell törekedni, hogy a kínálatot a kert hagyományainak, a pihenést, a kikapcsolódást szolgáló gazdag növényvilágának, sétányainak, a sajátos kertkultúrának a megőrzésével fejlesszük, bővítsük új funkciókkal, szolgáltatóegységekkel, területbérlési, parkolási lehetőségekkel. Tehát a jogos gazdaságossági kritériumok megfogalmazásával párhuzamosan meg kell találni a helyes arányokat.

Kardos Gábor előzetesen egyeztette Lévai István Zoltán alpolgármesterrel az elképzeléseit, a munka elvégzésének az időkereteit, a véleményegyeztető kerületi fórum(ok) megszervezésének a formáját. Ezek ismeretében a kerület vezetősége és a munkacsoport vezetője felhívással fordul a kerület lakosságához, a civil és a szakmai szervezetekhez.

A Bókay-kert mindannyiunk öröksége
Gondolkodjunk együtt a jövőjéről!

Kérjük, hogy akik szeretnének bekapcsolódni a közös munkába, július–augusztus folyamán fogalmazzák meg a javaslataikat, az elképzeléseiket. Fogalmazzák meg saját véleményüket, vagy értékeljék a már elkészített fejlesztésiterv-javaslatot.

Az előzetes fejlesztési terv megtalálható a kerületi Szabó Ervin könyvtárakban, és elolvasható a bp18.hu honlapon is.

1. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (Lőrinci Nagykönyvtár, július–augusztusban)
Vezető: Juglné Vilhem Tünde
Cím: 1183 Thököly út 5.
Telefon: 291-2575, 290-2838
2. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (Pestszentimre, augusztusban)
Cím: 1188 Nagykőrösi út 56.
Telefon: 291-2392
3. Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (Havanna-lakótelep, augusztusban)
Cím: 1181 Csontváry u. 32.
Telefon: 291-1069

A javaslatok leadhatók a könyvtárakban, vagy elküldhetők a következő e-mail címekre:

1. Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.
Vargáné Gedei Anikó
ügyfélszolgálati osztályvezető
Mobil: +36-30-555-1761
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2. Kardos Gábor
Bókay-telep képviselője,
a munkacsoport vezetője
Mobil: +36-30-575-3568
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Mindkét esetben kérjük megadni az érdeklődő nevét, címét és telefonszámát.

Budapest, 2013. július 8. Kardos Gábor