Képviselő-testület 2016. február 25-i 16.00 órakor kezdődő ülése

Written by  2016.02.18.

Képviselő-testület 2016. február 25-i 16.00 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó

 pdfMH0225.pdf

Határozat-kivonat

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

Határozat-kivonat-AN

pdfHK0225_

 

Jegyzőkönyv

 pdfjkv0225.pdf

 

Zárt jegyzőkönyv

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

 

Napirendi pontok:

1, Rendeletalkotás az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
15. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: könyvvizsgáló

pdfKt-15.pdf

 Kt-15kieg1pdfKt-15kieg1.pdf

 Kt-15kieg2pdfKt-15kieg2.pdf

2, Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről
1. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester
Meghívott: könyvvizsgáló

pdfKt-01.pdf

Kt-1kieg1pdfKt-01kieg1.pdf

Kt-1kieg2pdfKt-01kieg2.pdf

Kt-1kieg3pdfKt-01kieg3.pdf

Kt-1kieg4pdfKt-01kieg4.pdf

Kt-1kieg5pdfKt-01kieg5.pdf

3, Rendeletalkotás a lakások bérletéről és elidegenítéséről szóló 19/2011. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról
2. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKt-02.pdf

 

4, Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
13. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKt-13.pdf

 

5, Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjairól szóló 2/2008. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
14. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKt-14.pdf

 

6, Rendeletalkotás a 2016. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről
8. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKt-08.pdf

 

7, A helyi adókról szóló 41/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosítása
9. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKt-09.pdf

 

8, Döntés Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX. 12.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról
34. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKt-34.pdf

 

9, Határozatlan idejű bérleti szerződés kötése a Fővárosi Vízművek Zrt-vel térfigyelő kamerák antennái elhelyezése érdekében
5. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKt-05.pdf

 

10, A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. Befektetési szabályzatának elfogadása
39. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKt-39.pdf

 pdfKt-39kieg1.pdf

pdfKt-39kieg2.pdf

 

11, Döntés térítésmentes helyiség biztosításáról a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Pestszentimrei fiókja részére
23. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKt-23.pdf

 

12, Döntés elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítése tárgyában, tájékoztató az elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítése tárgyában hozott 2015. évi döntésekről
3. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKt-03.pdf

 

13, Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnáziummal kötött bérlőkijelölési jog biztosítására vonatkozó Együttműködési megállapodás módosítása
6. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKt-06.pdf

 

14, Budapest, XVIII. kerület Havanna lakótelepen lévő 151126/48 hrsz.-ú ingatlan telekfelosztása következtében kialakult 151126/58 hrsz.-ú 2299 m2 nagyságú földrészlet értékesítésére vonatkozó döntéshozatal
25. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKt-25.pdf

 

15, Az Önkormányzat és a Projekt18 Kft. közötti haszonbérleti szerződés és mellékletének módosítása
24. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKt-24.pdf

 

16, Döntés a Bp. XVIII. kerület 149685/0/A/5 helyrajzi számon nyilvántartott, 1188 Budapest, Wlassics Gyula u. 110. fszt. 6. szám alatti ingatlan elidegenítésével kapcsolatosan
12. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKt-12.pdf

 

17, Döntés az Önkormányzat tárgyévi saját bevételeinek és a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegéről
31. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila alpolgármester
Meghívott: könyvvizsgáló

pdfKt-31.pdf

 

18, Döntés feladatellátási szerződés megkötéséről a Városrehabilitáció18 Zártkörűen Működő Részvénytársasággal
11. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKt-11.pdf

 pdfKt-11kieg1.pdf

pdfKt-11kieg2.pdf

 

19, A „Budapesti Nemzetközi Repülőtérre épülve a helyi gazdaságfejlesztés ösztönzése új munkaerő-piaci szolgáltatásokkal Bp. 18. kerületében és Vecsésen” című pályázattal kapcsolatos döntés
35. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKt-35.pdf

 

20, ELENA (European Local Energy Assistance) programon való részvétellel kapcsolatos döntés
10. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKt-10.pdf

 

21, Döntés a „Szintemelő, Matematika Tehetséggondozással Pestszentlőrinc-Pestszentimre Jövőjéért Alapítvány” (rövidített neve: „Szintemelő Alapítvány”) névhasználatának engedélyezése tárgyában
4. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKt-04.pdf

 

22, A PLER Kézilabda Sport Kft.-vel kötendő támogatási szerződés jóváhagyása, a Magyar Kézilabda Szövetséghez beadott pályázatokhoz kapcsolódóan önrész biztosítása
38. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Kovács Milán Máté, Kissné Baumann Gizella

pdfKt-38.pdf

 

23, OVI-FOCI Program című pályázattal kapcsolatos döntés meghozatala
37. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKt-37.pdf

 

24, Döntés az Intelligens Hálózat Mintaprojekthez történő csatlakozásról
32. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKt-32.pdf

 pdfKt-32kieg1.pdf

 

25, Kerületi Sportszervezetek 2015/2016. évi TAO pályázataival kapcsolatos képviselő-testületi határozatok módosítása
26. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKt-26.pdf

 

26, A Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda kijelölése az ELTE óvodapedagógus hallgatóinak gyakorlati oktatása céljából
20. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester
Meghívott: Horváthné Kapocsi Anikó Pestszentlőrinci Szivárvány Óvoda vezetője

pdfKt-20.pdf

 

27, Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata által fenntartott óvodák alapító okiratának módosítása
36. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

pdfKt-36.pdf

 

28, Dohnányi Ernő Zeneiskola Alapítványa a Tehetséges Muzsikusokért támogatása
16.
Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKt-16.pdf

 

29, Támogatási keretmegállapodás módosítása
29. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

pdfKt-29.pdf

 29.kieg1pdfKt-29kieg1.pdf

 

30, A KLIK által fenntartott köznevelési intézmények dologi jellegű kiadásának finanszírozása
19. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

pdfKt-19.pdf

19kieg1pdfKt-19kieg1.pdf

19kieg2pdfKt-19kieg2.pdf

19kieg3pdfKt-19kieg3.pdf

31, A MALÉV SC új támogatási szerződéssel kapcsolatos 644/2015. (XII.15.) számú határozat módosítása
21. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívottak: Domokos Ádám, Kovács Mihály, Banyár László

pdfKt-21.pdf

 21kieg1pdfKt-21kieg1.pdf

32, Javaslat a Gyöngyvirág Szociális Szolgálat Gyöngyvirág Nappali Szolgálat 2016. évi nyári zárva tartására
7. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKt-07.pdf

 

33, Borostyán Szociális Szolgálat intézményvezetői álláshelyére történő pályázat kiírása
33. rendkívüli eljárással!  (előterjesztő kérésére zárt ülés!)
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

34, Szociális és gyermekjóléti intézmények Szakmai Programjainak elfogadása
28. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKt-28_eloterj.pdf

pdfKt-28_1somogyi.pdf

pdfKt-28_2eletfa.pdf

pdfKt-28_3gyongyvirag.pdf

pdfKt-28_4borostyan.pdf

pdfKt-28_5csibesz.pdf

 

35, Szociális és gyermekjóléti intézmények alapító okiratának módosítása
17. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKt-17.pdf

 

36, Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) fenntartói szerepének megszüntetése
30.
Előterjesztő: Mérő Péter Ferenc önkormányzati képviselő

pdfKt-30jo.pdf

 

37, Állásfoglalás az Európai Unió által meghatározott kötelező betelepítési kvóta elutasítása tárgyában
42.
Előterjesztő: Tóth Kálmán frakcióvezető

pdfKt-42.pdf

 

38, A PLER Kézilabda Kft-vel kapcsolatos egyes tulajdonosi döntések meghozatala
41/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester
Meghívott: Kovács Milán

 Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

39, A Városinfo18 Nonprofit Kft-vel kapcsolatos intézkedések
40/Z  rendkívüli eljárással!       (előterjesztő kérésére nem zárt ülés!)
Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

pdfKtz-40.pdf

 

40, Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása
18/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

41, Jogorvoslattal megtámadott szociális alapszolgáltatással kapcsolatos döntés elbírálása
27/Z Zárt ülés! rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Zárt dokumentum! Megtekintéséhez kérem lépjen be!

 

42, Beszámoló az I. fokú adóhatóság 2015. évi tevékenységéről
22. rendkívüli eljárással!
Előterjesztő: dr. Molnár Ildikó címzetes főjegyző

pdfKt-22.pdf

 

43, Interpellációk:

Int-01: Megalázó helyzetbe kerülhet az Önkormányzat a kötelező menekült kvótákat illetően (Ferencz István képviselő interpellációja Ughy Attila polgármesterhez)pdfInt-01.pdf

Int-02: Városinfo18 Nonprofit Kft. működése (Fehér Gábor és Kőrös Péter interpellációja Galgóczy Zoltán alpolgármesterhez)pdfInt-02.pdf

 

44, Kérdések

Kerd-01: Fehér Gábor és Kőrös Péter kérdése Galgóczy Zoltán alpolgármesterhez KLIK tárgybanpdfKerd-01.pdf

 

45, Tájékoztatók, bejelentések

Taj-01: Tájékoztató a 2016 . és 2017. évre vonatkozó villamosenergia beszerzésről

Készítette: Hunyadi István városigazgató

pdfTaj-01.pdf

 

Taj-02: Tájékoztatás a polgármester és a Tulajdonosi Bizottság döntése alapján 2015. II. félévében elidegenítésre került ingatlanokról 

Készítette: Ughy Attila polgármester

pdfTaj-02.pdf

 

Sürgősségi előterjesztés:

S1: Az állami fenntartásban működő közoktatásban kialakult válság

43.pdfS1-43.pdf

Előterjesztő: Fehér Gábor képviselő

 

S2: A XVIII. kerület oktatási helyzetének javítása

44.pdfS2-44.pdf

Előterjesztő: Kassai Dániel képviselő

S3: A BRFK XVIII. kerületi Rendőrkapitányság támogatása 2016. április 01. és 2016. december 31. között

45.pdfS3-45.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 45kieg1pdfS3-45kieg1.pdf

 

Bizottsági határozatok gyűjteményepdfBizhatgyujt.pdf