A Népjóléti Bizottság 2018. február 12-én 17.30-kor kezdődő ülése

Written by  2018.02.07.

A Népjóléti Bizottság 2018. február 12-én 17.30-kor kezdődő ülése

MeghívópdfMH0212_NB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0212NB_ZART_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0212NB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-30pdfKT-30.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

 

2./ Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-24pdfKT-24.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

3./ Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV.22.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-12pdfKT-12.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

4./ Döntés elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítése tárgyában, tájékoztató az elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítése tárgyában hozott 2017. évi döntésekről  KT-29pdfKT-29.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

5./ Szociális és gyermekjóléti intézmények 2018. évi munkaterve NB-3pdfNB-3.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

6./ Gyöngyvirág Szociális Szolgálat és a Somogyi László Szociális Szolgálat intézményvezetői álláshelyére történő pályázat kiírása NB-4pdfNB-4.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

7./ Döntés önkormányzati tulajdonú bérlakás bérbe adásának jogcíméről NB-2pdfNB-2.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

8./ Fellebbezéssel megtámadott I. fokú szociális segélyhatározatok elbírálása KTZ-16 (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

9./ Szolgálati lakás bérbeadása NB-8/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

10./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbe adása (1 év) NB-6/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

11./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbe adása (5 év) NB-12/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

12./ Szükséghelyzet alapján bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása NB-11/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

13./ Bérleti jogviszony helyreálltása NB-5/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

14./ 2017. évi érvényes bérbevételi ajánlatok elbírálása és lakásjuttatási névjegyzék felállítása NB-1/Z (zárt ülés!) + Kieg.1 +Kieg.2

Előterjesztő: Dömötör  István alpolgármester

 

15./ Szükséghelyzetben lévők krízislakás iránti kérelmeinek elbírálása NB-10/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

16./ Lakásépítési helyi támogatással és fiatal házasok első lakáshoz jutásának támogatásával kapcsolatos visszafizetési kérelem elbírálása NB-7/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

17./ Tájékoztató méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről NB-9/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

18./ Egyebek