a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2018. február 13-i ülése

Written by  2018.02.08.

a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2018. február 13-i ülése

 

Meghívó pdfMH0213_TUK.pdf

Határozat-kivonat pdfHk20180213_TUK.pdf

Jegyzőkönyv pdfJkv20180213_TUK.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-30.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-30.pdf

kieg1 pdfKT-30kieg1.pdf

 

2.) Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-24.

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-24.pdf

3.) Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV.22.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-12.

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-12.pdf

4.) Rendeletalkotás az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V.31.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-7.

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-7.pdf

5.) Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-11.

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-11.pdf

6.) Rendeletalkotás Budapest XVIII. kerület Alacskai út (gyáli Határ út) - Boronás utca - Kerékvágás utca - Aratás utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről (72/B. számú KÉSZ) KT-13.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-13.pdf

7.) Rendeletalkotás a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról KT-14.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-14.pdf

8.) Rendeletalkotás a 2018. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről KT-6.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-6.pdf

9.) Rendeletalkotás a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 42/2011. (XII.20.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-23.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-23.pdf

10.) A 2018. évi helyi kitüntetési javaslat posztumusz „Pro-Urbe Pestszentlőrinc-Pestszentimre” díjra KT-10/Z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

11.) A Bizottság 2018. február 1-jén megtartott rendkívüli ülésén kisebb formai hibával elfogadott vagyonnyilatkozatok újbóli ellenőrzése (zárt ülés)

Előterjesztő: Makai Tibor, bizottsági elnök

 

12.) Egyebek