Tulajdonosi Bizottság 2018. február 14-i (szerda) 16.30 órakor kezdődő ülése

Written by  2018.02.08.

Tulajdonosi Bizottság 2018. február 14-i (szerda) 16.30 órakor kezdődő ülése

Meghívó pdfMH0214_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0214_TUL_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV0214_TUL.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-30

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-30.pdf

pdfKT-30kieg1.pdf

2.) Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-11

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-11.pdf

3.) Rendeletalkotás az Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 15/2013. (V. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-7

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-7.pdf

4.) Döntés pályázatokkal kapcsolatban Kt-28

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-28.pdf

5.) "Deák Ferenc "Bamba" Sportcentrum területén található Sport és Ifjúsági szálló felújítása és belső átalakítása" építés beruházási alapokmányának elfogadása Kt-33

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-33.pdf

6.) "Bambi Bölcsőde épületének homlokzat és lapostető hőszigetelése, valamint konyha felújítása" építés beruházási alapokmányának elfogadása Kt-22

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-22.pdf 

7.) „Budapest XVIII. Kerület Lakatos utca -Nefelejcs utca által határolt területen található tavak és azok környezetének rendezése” Beruházási Alapokmány módosításának elfogadása Kt-15

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-15.pdf

8.) Döntés településrendezési szerződés megszüntetéséről Kt-31

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-31.pdf

9.) Döntés önkormányzati tulajdonú Budapest III. kerület Szakóca utca 2. szám alatti ingatlan értékesítésére vonatkozóan Kt-32

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-32.pdf

10.) Döntés elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítése tárgyában, tájékoztató az elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítése tárgyában hozott 2017. évi döntésekről Kt-29

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-29.pdf 

11.) Együttműködési megállapodások aláírása e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Felelősségű Társasággal elektromos töltőállomások létesítése céljából Kt-26

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-26.pdf

12.) Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló Kt-25

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-25.pdf

13.) „Ady Endre utca (a Törvény u. – Vezér u. közötti szakasz) (141153) hrsz. alatti területen az útpálya szilárd burkolatának felújítása” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-2

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTUL-02.pdf

14.) „Vörösmarty utca (a Barta Lajos u. – Reviczky u. közötti szakasz) (151275) hrsz. alatti területen az útpálya szilárd burkolatának felújítása” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-3

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTUL-03.pdf

15.) „Kassa Utcai Általános Iskola sátorborítású tornaterem és hozzá kapcsolódó öltöző felújítási munkái” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-10

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTUL-10.pdf

16.) „Térfigyelő rendszer felújítása a Havanna lakótelepen” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-9

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTUL-09.pdf

17.) Budapest Főváros XVIII. kerület (152172/29) hrsz-ú közterületen lévő pavilon közterület használata     Tul-1

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTUL-01.pdf

18.) Döntés a 149910/0/A/15 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1182 Budapest, Üllői út 523. fsz. 15. szám alatt található üzlethelyiség értékesítéséről Tul-13

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTUL-13.pdf

19.) Budapest Főváros XVIII. kerület (151159/39) hrsz-ú (Csontváry u. 30-48. sz. épülettel szemben lévő) közterület használata Tul-6

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTUL-06.pdf

20.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Szélső utca 55/b szám alatti ingatlan értékesítése tárgyában Tul-7

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTUL-07.pdf

21.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakások, ingatlanok értékesítésére vonatkozóan Tul-8

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 pdfTUL-08.pdf

22.) Budapest Főváros XVIII. kerület Gyékény tér 1. szám alatti (148820) hrsz-ú közterület használata Tul-11

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTUL-11.pdf

23.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről Tul-4

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 pdfTUL-04.pdf

24.) Bérbeadói hozzájárulás a Budapest, XVIII. kerület 152194/18 hrsz-on nyilvántartott, Lakatos út 30. szám alatti ingatlan épületében található 210 m2 alapterületű ingatlanrész (főzőkonyha) bérleti jogának átruházásához Tul-15/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

25.) Budapest, XVIII. kerület 142936/3/A/10 hrsz-ú, természetben 1188 Budapest, Nagykőrösi út 73-76. fszt. 10. szám alatt található, 95 m2 nagyságú üzlettel kapcsolatos, az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal Tul-12/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

26.) Határozott időre (2 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-14/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

27.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakásra vonatkozó bérleti jog és ingatlan tulajdonjogának cseréje tárgyában Tul-5/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

28.) Egyebek

 

H1.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakásra vonatkozó bérleti jog és ingatlan tulajdonjogának cseréje tárgyában Tul-16/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

H2.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás helyett csere bérlakás biztosítása tárgyában      Tul-17/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester