A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2018. február 13-i (kedd) ülése

Written by  2018.02.08.

A Pestszentimrei Városrészi Önkormányzat 2018. február 13-i (kedd) 09:30 órai kezdettel tartandó ülése

 

Meghívó pdfMH0213_PVO.pdf

HatározatkivonatpdfHK0213_PVO.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0213_PVO.pdf

 

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról. KT-30 pdfKT-30.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

2.) Döntés a Budapest XVIII. Kerület Vasút u. 51-54. számú ingatlanokat érintő telepítési tanulmányterv elfogadásáról és településrendezési szerződés megkötéséről. KT-17 pdfKT-17.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

3.) Döntés pályázatokkal kapcsolatban. KT-28 pdfKT-28.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

4.) Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló. KT-25 pdfKT-25.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

5.) "Ady Endre utca (a Törvény u.-Vezér u. közötti szakasz) (141153) hrsz. alatti területen az útpálya szilárd burkolatának felújítása" építés beruházási alapokmányának elfogadása. PVÖ-01 pdfPVO-01.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

6.) Egyebek

 

Helyszíni kiosztású előterjesztések:

H1.) Döntés a COMPETE4SECAP projektben való részvételről. KT-18 pdfKT-18.pdf

H2.) Döntés Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendeletének a 8. számú, a 85. számú és a 100. számú szabályozási tervvel kapcsolatos felülvizsgálatáról. KT-21  pdfKT-21.pdf