Településfejlesztési és Fenntartható Fejlődési Bizottság 2018. február 12-ei, (hétfő, 16.00 órai) ülése

Written by  2018.02.08.

MeghívópdfMH0212_tffb.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0212_tffb.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0212_tffb.pdf

 

Napirendi pontok: 

1, Rendeletalkotás az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-30pdfKT-30.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

2, Rendeletalkotás a közterület-használat rendjével és engedélyezésével kapcsolatos eljárásról szóló 28/2003. (VII.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

KT-11pdfKT-11.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

3, Rendeletalkotás Budapest XVIII. kerület Alacskai út (gyáli Határ út) – Boronás utca – Kerékvágás utca – Aratás utca által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről (72/b számú KÉSZ)

KT-13pdfKT-13.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

4, Döntés a Budapest XVIII. Kerület Vasút u. 51-54. számú ingatlanokat érintő telepítési tanulmányterv elfogadásáról és településrendezési szerződés megkötéséről

KT-17pdfKT-17.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

5, Döntés Pestszentlőrinc-Pestszentimre Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 60/2006. (IX.12.) önkormányzati rendeletének a 8. számú, a 85. számú és a 100. számú szabályozási tervvel kapcsolatos felülvizsgálatáról

KT-21pdfKT-21.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

6, Döntés pályázatokkal kapcsolatban

KT-28pdfKT-28.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

7, „Deák Ferenc „Bamba” Sportcentrum területén található Sport és Ifjúsági szálló felújítása és belső átalakítása” beruházási alapokmányának elfogadása

KT-33pdfKT-33.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

8, "Bambi Bölcsőde épületének homlokzat és lapostető hőszigetelése, valamint konyha felújítása" építés beruházási alapokmányának elfogadása

KT-22pdfKT-22.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

9, „Budapest XVIII. Kerület Lakatos utca - Nefelejcs utca által határolt területen található tavak és azok környezetének rendezése” Beruházási Alapokmány módosításának elfogadása

KT-15pdfKT-15.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

10, Együttműködési megállapodások aláírása e-Mobi Elektromobilitás Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal elektromos töltőállomások létesítése céljából

KT-26pdfKT-26.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

11, Budapest XVIII. Kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Integrált Településfejlesztési Stratégia 2014-2020 időarányos végrehajtásáról szóló beszámoló

KT-25pdfKT-25.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

12, „Ady Endre utca (a Törvény u. – Vezér u. közötti szakasz) (141153) hrsz. alatti területen az útpálya szilárd burkolatának felújítása” építés beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-3pdfTF-3.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

13, „Vörösmarty utca (a Barta Lajos u. – Reviczky u. közötti szakasz) (151275) hrsz. alatti területen az útpálya szilárd burkolatának felújítása” építés beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-4pdfTF-4.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

14, „Kassa Utcai Általános Iskola sátorborítású tornaterem és hozzá kapcsolódó öltöző felújítási munkái” építés beruházási alapokmányának elfogadása

TFFB-8pdfTF-8.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

15, „Térfigyelő rendszer felújítása a Havanna lakótelepen” építési beruházási alapokmány elfogadása

TFFB-7pdfTF-7.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

16, Budapest Főváros XVIII. kerület Gyékény tér 1. szám alatti (148820) hrsz.-ú közterület használata

TFFB-6pdfTF-6.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

17, Budapest Főváros XVIII. kerület (152172/29) hrsz.-ú közterületen lévő pavilon közterület-használata

TFFB-2pdfTF-2.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

18, Budapest Főváros XVIII. kerület (151159/39) hrsz.-ú (Csontváry u. 30-48. sz. épülettel szemben lévő) közterület használata

TFFB-5pdfTF-5.pdf

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

19, Egyebek

 

Helyszíni kiosztású anyagok:

H1. Döntés a COMPETE4SECAP projektben való részvételrő

KT-18pdfKT-18.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester