Tulajdonosi Bizottság 2018. november 13-i (kedd) 17.00 órakor kezdődő ülése

Written by  2018.11.08.

Tulajdonosi Bizottság 2018. november 13-i (kedd) 17.00 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMH1113_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK1113_TUL_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV1113_TUL.pdf

 

 

 

Napirendi pontok:

 

 1.) Döntés pályázattal kapcsolatban Kt-181

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-181.pdf

 

2.) Az Önkormányzat és a Projekt18 Beruházó és Szolgáltató Kft közötti Haszonbérleti szerződés és mellékletének módosítása Kt-168

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-168.pdf

 

3.) A 1188 Bp., Ady E. u. 100. szám alatti ingatlan Csibész Család- és Gyermekjóléti Központ Pestszentimrei Család- és Gyermekjóléti Szolgálat számára történő térítésmentes használatba adásáról szóló döntés Kt-169

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-169.pdf

 pdfKT-169kieg1.pdf

 

4.) Döntés önkormányzati tulajdonú Budapest, XVIII. kerület 150228/149 helyrajzi számú, telekingatlan értékesítésére vonatkozóan Kt-170

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-170.pdf

 

5.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakások, ingatlanok értékesítésére vonatkozóan Kt-171

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-171.pdf

 

6.) Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet számára történő üzlethelyiség térítésmentes használatba adásáról szóló döntés Kt-172

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-172.pdf

 

7.) „Tarkő utca és környéke belterületi csapadékvíz elvezetés megoldása III. ütem” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-87

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfTul-87.pdf

 

8.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Rákóczi utca 35. fszt. 7. szám alatti lakás értékesítésére vonatkozóan Tul-88

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfTul-88.pdf

 

9.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása a 156022 és 155024 hrsz-ú ingatlanok telekalakítási eljárásának lefolytatásához Tul-89

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-89.pdf

 

10.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása a 140482/4 és 140482/5 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok telekalakítási eljárásának lefolytatásához Tul-93

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-93.pdf

 

11.) Budapest XVIII. kerület Kiss Ernő u. 51. sz. mellett elhelyezkedő 152253 hrsz-ú, 10,0 m2 nagyságú közterület használata Tul-85

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-85.pdf

 

12.) Budapest XVIII. kerület 154456/2 hrsz-ú, természetben a Budapest XVIII. kerület Jegenyefasor u. 15/b. sz. alatti közterületen működő hulladékgyűjtő udvar közterület-használati engedélye Tul-84

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-84.pdf

 

13.) Budapest XVIII. kerület (151159/39) hrsz-ú, a Csontváry u. 30-48. sz. épülettel szemben lévő közterület használata Tul-83

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-83.pdf

 

14.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről Tul-86

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfTul-86.pdf

 

15.) Döntés a Bp. XVIII. kerület 149896 helyrajzi számon nyilvántartott, 1182 Budapest Üllői út 537. szám alatti ingatlan értékesítéséről Kt-182/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

 

16.) Döntés közalapítványokkal kapcsolatban Kt-184/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívottak: kuratóriumi elnökök

 

 

17.) Döntés követelésről lemondásról Kt-180/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 

18.) Budapest, XVIII. kerület 156036/2 hrsz-ú, természetben a 1188 Budapest, Termény utcában található ingatlan kisajátításával kapcsolatos döntéshozatal Tul-82/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

 

19.) Határozott időre (2 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-81/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

20.) Döntés önkormányzati bérlakás megvételére érkezett vételi szándéknyilatkozatokról Tul-90/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

21.) Bérleti jogviszony helyreállítása Tul-92/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

22.) Döntés önkormányzati bérlakások felújításához igényelt kamatmentes támogatások tárgyában Tul-91/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

23.) Határozott időre (5 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-80/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

24.) Döntés részletfizetés engedélyezése tárgyában (köztemetés) Tul-79/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 

25.) Egyebek