Tulajdonosi Bizottság 2018. december 11-i (kedd) 16.00 órakor kezdődő ülése

Written by  2018.12.06.

Tulajdonosi Bizottság 2018. december 11-i (kedd) 16.00 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMH1211_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK1211_TUL_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV1211_TUL.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) Rendeletalkotás Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről Kt-200

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-200.pdf

 pdfKT-200kieg1 - könyvvizsgálói jelentés

 

2.) A Képviselő-testület 2019. I. féléves munkaterve Kt-202

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-202.pdf

 

 

3.) „Pestszentimrei gyermekorvosi rendelő kialakítása” Beruházási Alapokmányának elfogadása Kt-198

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-198.pdf

 

 

4.) „Csibész Központ Pestszentimrei Család- és Gyermekjóléti Szolgálat, 1188 Budapest, Vezér u. 52., épület átalakítása, bővítése” építés Beruházási alapokmányának elfogadása Kt-196

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-196.pdf

 

 

5.) „Havanna Heti Vásár közösségi célú megújítása” építés Beruházási Alapokmányának elfogadása Kt-199

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-199.pdf

 

 

6.) Földhasználati szerződés jóváhagyása a Budapest, XVIII. kerület 147759/11 hrsz.-ú, természetben a Kappel Emília utca 3. szám alatti ingatlan használatára vonatkozóan Kt-203

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-203.pdf 

 

 

7.) Nyilatkozat kiadása a Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Zrt. részére vegyszeradagoló csere, medencetisztítási berendezések korszerűsítéséhez Kt-191

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-191.pdf

 

 

8.) Döntés helyiség térítésmentes biztosításáról a XVIII. kerületi Művészeti Egyesület részére Kt-193

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-193.pdf

 

 

9.) A Budapest XVIII. kerület Gyömrői út 91. szám alatti (154443 hrsz.-ú) társasház szennyvízcsatorna bekötési költségeinek átvállalása Kt-205

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-205.pdf 

 

 

10.) Döntés önkormányzati tulajdonú Budapest XIII. kerület József Attila tér 7/C. I. em. 1. szám alatti ingatlan értékesítésére vonatkozóan Kt-188

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-188.pdf 

 

 

11.) Döntés pályázattal kapcsolatban Kt-197

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-197.pdf 

 

12.) Nyilatkozat kiadása a Teniszport.hu Sportegyesület részére a 1184 Budapest, Thököly út 5. (hrsz.: 155447/21) szám alatti teniszpályák fedéséhez és fejlesztéséhez Kt-206

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-206.pdf 

 

 

13.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről Tul-98

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfTul-98.pdf

 

14.) Döntés a 152165 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1181 Budapest, Üllői út 367. szám alatt található 93 m2 nagyságú üzlethelyiség értékesítéséről Tul-105

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTul-105.pdf

 

15.) „Tátrafüred tér parkoló és útburkolat felújítás, valamint csapadékvíz elvezetés megoldása” építés beruházási alapokmányának elfogadása Tul-104

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfTul-104.pdf

 

 

16.) Tulajdonosi hozzájárulás módosítása a 2018/19. évi Tao. pályázat keretében megvalósuló, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanon Tul-97

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-97.pdf 

 

17.) Budapest XVIII. kerület Méta utca mentén elhelyezkedő (150228/111) hrsz-ú közterület használata Tul-107

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTul-107.pdf

 

18.) Döntés a 150858/0/A/4 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben a 1181 Budapest, Üllői út 405. fsz. 4. szám alatt található üzlethelyiség értékesítéséről Tul-108

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTul-108.pdf

 

19.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Rákóczi utca 31. szám alatti 141194/0/A/3 hrsz-ú ingatlan értékesítése tárgyában Tul-95

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTul-95.pdf

 

20.) Bp. XVIII. kerület 155447/3/A/61 hrsz-ú, a Pestszentlőrinci Vásárcsarnok épületében lévő üzlethelyiséggel kapcsolatos, az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal Tul-99

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTul-99.pdf

 

21.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Budapest XVIII. kerület Bókay Árpád Általános Iskola épületében Wi-Fi hálózat kiépítéséhez Tul-106

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfTul-106.pdf

 

 

22.) Budapest XVIII. kerület Méta utca mentén elhelyezkedő (150228/163) hrsz.-ú közterület használata Kt-204/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

 

23.) Döntés az 1182 Budapest, Üllői út 637. fsz. 3. szám alatti ingatlan vonatkozásában a tulajdonjog bejegyzéshez történő hozzájáruló nyilatkozat megadásáról Kt-190/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 

24.) Határozott időre (2 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-101/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

25.) Határozott időre (5 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-102/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

26.) Döntés önkormányzati bérlakás megvételére érkezett vételi szándéknyilatkozatokról Tul-94/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

27.) Jogcím nélküli lakáshasználó részére önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása Tul-100/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

28.) Döntés részletfizetés engedélyezése tárgyában (helyi támogatás) Tul-96/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 

29.) Döntés részletfizetés engedélyezése tárgyában Tul-103/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 

 

30.) Egyebek

 

HELYSZÍNI KIOSZTÁSÚ ANYAG:

H1.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása a 140487 hrsz-ú (Vezér u. 52.) önkormányzati ingatlan szabályozási terv szerinti telekalakítási eljárásnak lefolytatásához Tul-109

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfH1_Tul-109.pdf