A Népjóléti Bizottság 2019. február 19-én (kedden) 18 órakor kezdődő ülése

Written by  2019.02.14.

A Népjóléti Bizottság 2019. február 19-én (kedden) 18 órakor kezdődő ülése

MeghívópdfMH0219_NB.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0219_NB_AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJKV0219_NB.pdf

Napirendi pontok: 

 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-22pdfKT-22.pdf

KT-22kieg1pdfKT-22kieg1

KT-22kieg2pdfKT-22kieg2.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

2./ Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2018. (II.01.)önkormányzati rendelet módosításáról KT-14pdfKT-14.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

3./ Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV.22.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-15pdfKT-15.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

4./ Döntés elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítése tárgyában, tájékoztató az elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítése tárgyában hozott 2018. évi döntésekről KT-02pdfKT-02.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

5./ Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről NB-2pdfNB-2.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

6./ Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. Közszolgáltatási Szerződése módosítása NB-1pdfNB-1.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató

7./ Szociális és gyermekjóléti intézmények 2019. évi munkaterve NB-10pdfNB-10.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

8./ Életfa Szociális Szolgálat intézményvezetői álláshelyére történő pályázat kiírása NB-11pdfNB-11.pdf

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

9./ Hozzájárulás Dr. Szilvási Ildikó felnőtt háziorvosként történő foglalkoztatásához NB-3/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szilvási Ildikó

10./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása (1 év)

NB-4/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

11./ Határozott időre bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása (5 év)

NB-5/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

12./ Szükséghelyzet alapján bérbe adott önkormányzati tulajdonú lakások ismételt bérbeadása

NB-9/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

13./ Szolgálati lakás bérbeadása NB-8/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

14./ Szükséghelyzetben lévők krízislakás iránti kérelmeinek elbírálása NB-7/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

15./ 2018. évi érvényes bérbevételi ajánlatok elbírálása és lakásjuttatási névjegyzék felállítása

NB-12/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

16./ Tájékoztató méltányos rendkívüli települési támogatás tárgyában meghozott polgármesteri döntésekről NB-6/Z (zárt ülés!)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

17./ Egyebek