a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2019. február 20-i ülése

Written by  2019.02.14.

a Testületi, Ügyrendi és Koordinációs Bizottság 2019. február 20-i ülése

 

Meghívó pdfMh20190220_TUK.pdf

Határozat-kivonat pdfHk20190220_TUK.pdf

Jegyzőkönyv pdfJkv20190220_TUK.pdf

  

Napirendi pontok:

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-22.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-22.pdf

KT-22kieg1pdfKT-22kieg1.pdf

KT-22kieg2pdfKT-22kieg2.pdf

2.) Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II.01.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-14.

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-14.pdf

3.) Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV.22.) önkormányzati rendelet módosításáról KT-15.

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfKT-15.pdf

4.) Rendeletalkotás településrendezési feladat megvalósítása érdekében KT-08.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-08.pdf

5.) Rendeletalkotás a 2019. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről KT-01.

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-01.pdf

6.) A kisebb formai hibákkal elfogadott vagyonnyilatkozatok újbóli ellenőrzése - zárt ülés

Előterjesztő: Makai Tibor, a bizottság elnöke

7.) Egyebek