A Képviselő-testület 2019. február 21-i (csütörtök, 8.00 óra) ülése

Written by  2019.02.14.

A Képviselő-testület 2019. február 21-i (csütörtök, 8.00 óra) ülése

MeghívópdfMH0221.pdf

Határozat-kivonatpdfHK0221AN.pdf

JegyzőkönyvpdfJK0221_test.pdf

 

Napirendi pontok: 

1./ Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 27/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosításáról (22.)pdfKT-22.pdf

KT-22kieg1pdfKT-22kieg1.pdf

KT-22kieg2pdfKT-22kieg2.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívott: könyvvizsgáló

2./ Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról és a fizetendő térítési díjakról szóló 2/2008. (II. 01.) önkormányzati rendelet módosításáról (14.)pdfKT-14.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

3./ Rendeletalkotás a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről és térítési díjairól szóló 12/2008. (IV. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról (15.)pdfKT-15.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

4./ Rendeletalkotás településrendezési feladat megvalósítása érdekében (08.)pdfKT-08.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

5./ Rendeletalkotás a 2019. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendeléséről (01.)pdfKT-01.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

6./ Döntés elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítése tárgyában, tájékoztató az elővásárlási joggal érintett lakások elidegenítése tárgyában hozott 2018. évi döntésekről (02.)pdfKT-02.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

7./ Döntés a Budapest XVIII. kerület Teleki utca 4. szám alatti parkolóban parkolóhely haszonkölcsönbe adásáról Városrehabilitáció18 Zrt. részére (07.)pdfKT-07.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

8./ Döntés önkormányzati tulajdonú ingatlanok értékesítésére vonatkozóan (05.)pdfKT-05.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

9./ Korábban ingyenes használatba adott eszközök térítésmentes tulajdonba adása a Budapest Főváros Kormányhivatala részére (25.)pdfKT-25.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

10./ Budapest XVIII. kerületi ingatlanok belterületbe vonásáról szóló döntés (12.)pdfKT-12.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

11./ Búzakéve utca térítésmentés tulajdonába adásának kezdeményezéséről szóló döntés (10.)pdfKT-10.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

12./ Az Önkormányzat tulajdonában lévő 155447/21 hrsz.-ú ingatlan kedvezményes bérbe adása az Old Motors Sport Club Egyesület részére (11.)pdfKT-11.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

13./ Döntés a Budapest XVIII. kerület, Bajcsy-Zsilinszky utca 74. szám alatti 158910 helyrajzi számú ingatlanon építendő új röplabdacsarnok létesítésével kapcsolatban (30.)pdfKT-30.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

14./ Földút útépítések beruházási alapokmánya (16.)pdfKT-16.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

15./ „A közbiztonság növelését szolgáló támogatás keretében - Távfelügyeleti rendszer fejlesztése és bővítése” - Beruházási alapokmányának elfogadása (29.)pdfKT-29.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester 

16./ „Pestszentimre Városközpont Vasút u. MÁV állomás P+R parkoló építése” Beruházási alapokmányának elfogadása (19.)pdfKT-19.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

17./ Települési környezetvédelmi program felülvizsgálata (20.)pdfKT-20.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

18./ A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. alapszabályának módosítása (23.)pdfKT-23.pdf

KT-23kieg1pdfKT-23kieg1.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató

19./ Támogatással kapcsolatos döntés meghozatala (21.)pdfKT-21.pdf

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

20./ Döntés pályázatokkal kapcsolatban (28.)pdfKT-28.pdf

KT-28kieg1 pdfKT-28kieg1.pdf

KT-28kieg2pdfKT-28kieg2.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

21./ Döntés napelem rendszerek telepítésére vonatkozó pályázatról (27.)pdfKT-27.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztők: Ughy Attila polgármester, Csabafi Róbert képviselő

22./ Előzetes jóváhagyás a 2020. és 2021. évre vonatkozó földgáz és villamosenergia szolgáltatások beszerzéséről (31.)pdfKT-31.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármeste

23./ Általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezése (32.)pdfKT-32.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Bak Ferenc igazgató (Külső-Pesti Tankerületi Központ)

24./ Köznevelési szerződés kötése a Csodálatos Gyermekvilág - Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekeiért Alapítvánnyal és a Fecskefészek - Schwalbennest Oktatási Alapítvánnyal (17.)pdfKT-17.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

Meghívottak: Csodálatos Gyermekvilág - Pedagógusok a XVIII. kerület Gyermekeiért Alapítványa Tóthné Kővári Csilla kuratóriumi elnök, és Kékesi Szilvia kuratórium titkára

Fecskefészek - Schwalbennest Oktatási Alapítványa - Lelkes Gábor kuratóriumi elnök

25./ Döntés a Lőrinci Színpad Kulturális Közhasznú Egyesülettel támogatási szerződés megkötéséről továbbá részükre helyiség térítésmentes biztosításáról (13.)pdfKT-13.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

Meghívott: Tunyogi István

26./ Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata által fenntartott 2 óvoda Alapító Okiratának módosítása (06.)pdfKT-06.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Galgóczy Zoltán alpolgármester

27./ A rabszolgatörvény alkalmazásának kerületi tulajdonban lévő vállalatoknál történő alkalmazásának tilalma (03.)pdfKT-03.pdf

Előterjesztők: Kőrös Péter, Fehér Gábor képviselők

28./ Utasítás a munka törvénykönyvének módosításával kapcsolatban a 100%-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek (04.)pdfKT-04.pdf

Előterjesztő: Makai Tibor önkormányzati képviselő

29./ Döntés állami tulajdonban lévő ingóságok ingyenes átvételéről (09/Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

30./ Döntés a Külső-Pesti Tankerületi Központ részére helyiség biztosításáról (24./Z)

Zárt ülés!        rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

31./ A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. beszámolója a 2018. évi támogatás felhasználásáról (26.)pdfKT-26.pdf

KT-26kieg1pdfKT-26kieg1.pdf

rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató

32./ Interpellációk

33./ Kérdések

34./ Tájékoztatók, bejelentések

 -.Taj01.: Tájékoztatás a 2018. II. félévében elidegenítésre került ingatlanokról (18.)pdfKT-18.pdf

   Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

S1: Javaslat a légtérzaj elleni intézkedésekre S1-33pdfS1-33.pdf

Előterjesztő: Somody László