Tulajdonosi Bizottság 2019. május 15-i (szerda) 15.00 órakor kezdődő ülése

Written by  2019.05.09.

Tulajdonosi Bizottság 2019. május 15-i (szerda) 15.00 órakor kezdődő ülése

 

Meghívó pdfMH0515_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK0515_TUL_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV0515_TUL.pdf

 

Napirendi pontok: 

 

1.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról Kt-58

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-58.pdf

 pdfKT-58kieg1.pdf

 

2.) Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 28/2018. (XII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról Kt-60

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-60.pdf

 pdfKT-60kieg1.pdf

 

3.) Nyilatkozat kiadása a Vilmos Endre Sportcentrum területén futócsík építéséhez Kt-49

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfKT-49.pdf 

 pdfKT-49kieg1.pdf

 

4.) Az Önkormányzat és a Projekt18 Beruházó és Szolgáló Kft. közötti Haszonbérleti szerződés és mellékletének módosítása Kt-46

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-46.pdf

 

5.) Budapest Főváros Önkormányzatával kötendő megállapodások jóváhagyása a Budapest XVIII. kerület 151126/56 és 151126/57 helyrajzi számú ingatlanokon tervezett beruházáshoz és használatukhoz kapcsolódóan Kt-53

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 pdfKT-53.pdf

 pdfKT-53kieg1.pdf

 

6.) Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi beszámolójának és kiegészítő mellékletének, független könyvvizsgálói jelentésének, közhasznúsági mellékletének és üzleti jelentésének, valamint a 2019. évi üzleti tervének elfogadása Kt-62

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

Meghívott: dr. Szebényi Attila ügyvezető igazgató

                    Simon Balázs gazdasági igazgató

 pdfKT-62.pdf

 

7.) A Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. 2018. évi éves beszámolója, valamint a közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2018. évben kapott kompenzáció felhasználásáról szóló beszámoló elfogadása Kt-65

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Banyár László vezérigazgató

                     Méhész Tamásné könyvvizsgáló

                    Törő Lajos gazdasági igazgató

 pdfKT-65.pdf

 pdfKT-65kieg1.pdf

 

8.) A Városrehabilitáció18 Zrt. közszolgáltatási tevékenység ellátásának ellentételezéseként 2018. évben kapott kompenzáció és támogatások felhasználásáról szóló beszámolójának elfogadása Kt-66

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

Meghívott: Werner Péter vezérigazgató

 pdfKT-66.pdf

 

9.) „Közterületi játszóeszközök 2019. évi szabványosítási munkálatai” beruházási alapokmányának elfogadása Tul-27

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfTul-27.pdf

 

10.) „Intézmények (óvodák) területén lévő játszóeszközök 2019. évi szabványosítási munkálatai” beruházási alapokmányának elfogadása Tul-26

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfTul-26.pdf

 

11.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása a 2019/20. évi Tao. pályázat keretében megvalósuló, önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon végzendő korszerűsítési, felújítási munkákhoz Tul-38

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-38.pdf

 

12.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről Tul-31

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfTul-31.pdf

 

13.) Budapest Főváros XVIII. kerület (151126/48) hrsz-ú közterület egy részének autómosó céljára történő használta Tul-28

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-28.pdf

 

14.) Budapest XVIII. kerület Gyékény tér 1. sz. alatti (148820) hrsz-ú közterületen lévő felépítmény közterület-használata Tul-20

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-20.pdf

 

15.) Budapest XVIII. kerület Méta utca mentén elhelyezkedő (150228/111) hrsz-ú közterület használata Tul-21

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-21.pdf

 

16.) Magyar Posta Zrt. által Budapest XVIII. kerületben üzemeltetett levélgyűjtő szekrények közterület-használata Tul-23

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-23.pdf

 

17.) Budapest XVIII. kerület Nefelejcs utca (152178) hrsz-ú közterületen lévő épület közterület-használata Tul-35

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-35.pdf

 

18.) Budapest XVIII. kerület Kézműves utcában elhelyezkedő 152180/16 helyrajzi szám alatti közterület egy részének közösségi kertként történő használata Tul-22

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-22.pdf

 

19.) Budapest XVIII. kerület (155753) hrsz-ú, természetben a Budapest XVIII. kerület Tóth Árpád utcában lévő közterületen elhelyezett szelektív hulladékgyűjtő sziget közterület-használati engedélye Tul-36

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-36.pdf

 

20.) Budapest Főváros XVIII. kerület Bartók Lajos utca 3-7. számú társasház előtti (152148) hrsz-ú közterület 457 m2-es részének használata Tul-39

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-39.pdf

 

21.) Döntés a Budapest XVIII. kerület Szélső utca 55/b. ingatlan ügyében Tul-40

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-40.pdf

 

22.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása a 145111/275 és 145111/276 hrsz-ú ingatlanok telekalakítási eljárásának lefolytatásához Tul-29

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-29.pdf

 

23.) Budapest, XVIII. kerület 159804/0/A/4 hrsz-ú, természetben 1185 Budapest, Beregszász u. 7. fsz. 4. szám alatt található ingatlannal kapcsolatosan az önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal Tul-30/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

24.) Budapest, XVIII. kerület 140479 hrsz-ú, természetben a 1188 Budapest, Kisfaludy u. 35/C. szám alatt található ingatlannal kapcsolatosan az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal Kt-47/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

 

25.) Döntés a Budapest XVIII. kerület (157632) hrsz.-ú közterület egy részének használatáról Tul-24/z (zárt ülés)

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

 

 

26.) Bérleti jogviszony helyreállítása Tul-25/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

27.) Bérleti jog felmondása (költségalapú lakbért nem fizetők esetében) Tul-32/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

28.) Határozott időre (2 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-37/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

29.) Határozott időre (5 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-34/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

30.) Döntés önkormányzati bérlakás megvételére érkezett vételi szándéknyilatkozatokról Tul-33/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

 

 

31.) Egyebek

 

 

 

Helyszíni kiosztású anyag:

H1.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás helyett csere bérlakás biztosítása tárgyában Tul-41/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester