Tulajdonosi Bizottság 2019. június 12-i (szerda) 15.00 órakor kezdődő ülése

Written by  2019.06.06.

Tulajdonosi Bizottság 2019. június 12-i (szerda) 15.00 órakor kezdődő ülése

 

MeghívópdfMH20190612_TUL.pdf

Határozat-kivonat pdfHK20190612_TUL_AN.pdf

Jegyzőkönyv pdfJKV20190612_TUL.pdf

 

 

Napirendi pontok:

 

1.) A Képviselő-testület 2019. évi II. féléves munkaterve Kt-74

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfKT-74.pdf

2.) „Herrich Károly téren befogadó játszótér fogyatékkal élő és ép gyermekek számára” építés Beruházási alapokmányának elfogadása Kt-78

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-78.pdf

3.) „Gyöngyvirág u. 49-51. sz. 154684 hrsz. alatti többlakásos lakóépület felújítása” - Beruházási alapokmány elfogadása Kt-72

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-72.pdf

4.) „Kondor Béla sétány környezetrendezése I. ütem (HRSZ.: 151164) 151126/56 és 151126/57)” - Beruházási alapokmányának elfogadása Kt-79

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-79.pdf

5.) Döntések tulajdonosi hozzájárulással kapcsolatban Kt-87

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

 pdfKT-87.pdf

6.) „Teleki utca mentén lévő közterületen KRESZ park létesítése” Beruházási alapokmányának elfogadása Tul-49

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

pdfTul-49.pdf

7.) Budapest XVIII. kerület Gyékény tér 1. sz. alatti (148820) hrsz-ú közterületen lévő felépítmény közterület-használata Tul-46

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-46.pdf

8.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása a 151167 hrsz-ú és a 151159/48 hrsz-ú ingatlan egy részének egyesítéséhez Tul-51

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-51.pdf

9.) Tulajdonosi hozzájárulás megadása a 155079/2 hrsz-ú ingatlan telekalakítási eljárásának lefolytatásához Tul-52

Előterjesztő: dr. Lévai István Zoltán alpolgármester

pdfTul-52.pdf

10.) Döntés önkormányzati tulajdonú lakás bérbe adásának jogcíméről Tul-47

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

pdfTul-47.pdf

11.) Bérleti jogviszony helyreállítása Kt-83/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

12.) Döntés követelésről való lemondás (közterület-használati díj) tárgyában Kt-76/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Ughy Attila polgármester

13.) Határozott időre (2 év) bérbe adott lakások ismételt bérbe adása Tul-48/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

14.) Döntés önkormányzat tulajdonában lévő bérlakás helyett csere bérlakás biztosítása tárgyában Tul-45/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

15.) Döntés önkormányzati bérlakás megvételére érkezett vételi szándéknyilatkozatokról Tul-50/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

16.) Döntés önkormányzati bérlakások felújításához igényelt kamatmentes támogatások tárgyában Tul-44/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

17.) Jogcím nélküli lakáshasználó részére önkormányzati tulajdonú lakás bérbeadása Tul-43/z (zárt ülés)

Előterjesztő: Dömötör István alpolgármester

18.) Egyebek