Képviselő-testület 2020. július 27-i (hétfő) 09.00 órakor kezdődő rendkívüli ülése

Written by  2020.07.21.

Képviselő-testület 2020. július 27-i (hétfő) 09.00 órakor kezdődő rendkívüli ülése

 

 

Meghívó pdfMH0727rk.pdf

 Határozat-kivonatpdfHK0727rk_KT_AN.pdf

 JegyzőkönyvpdfJK0727rk_KT.pdf

 

Napirendi pontok:

 

1.) Nappali szociális ellátás igénybevétele esetén a közösségi fejlesztés szolgáltatási elem szüneteltetése  

(75.)    rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívottak: Szociális Szolgálatok intézményvezetői

 pdfKT-75.pdf

 

 

2.) A Budapest Főváros XVIII. kerület Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata Egyesített Óvoda intézményvezetői pályázat elbírálása

(76.)    rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

Meghívottak: Bánné Keller Márta és Kékesi Szilvia pályázók

pdfKT-76.pdf

 

pdfKT-76kieg1.pdf – 1-4. számú melléklet

 

 

 

3.) A Pestszentlőrinc-Pestszentimre Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. könyvvizsgálójának megválasztása

(86. )   rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: Dr Szebényi Attila ügyvezető igazgató, Simon Balázs gazdasági igazgató

pdfKT-86.pdf

 

4.) A Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei, valamint a Tomory Lajos Múzeum alapító okiratának módosítása

(78.)    rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

Meghívottak: Heilauf Zsuzsanna PhD, Máté Zsuzsanna

 pdfKT-78.pdf

 

 

5.) Döntés Feladatellátási megállapodás megkötéséről a Városgazda Utánpótlás Akadémia Nonprofit Kft.-vel és a Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt.-vel kötött Feladatellátási szerződés módosítása

(80.)    rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 pdfKT-80.pdf

 

 

6.) Döntés Budapest XVIII. kerület Korpona utca – Pöstyén tér – Érsekújvár utca mentén lévő lakóterület – Krasznahorka utca – Nagy-Burma vasútvonal által határolt terület Kerületi Építési Szabályzatának elkészítéséről

(87.)    rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

pdfKT-87.pdf 

 

 

7.) Döntés utasvárók közterület-használatára vonatkozó hatósági szerződés megkötéséről

(81.)    rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-81.pdf

 

 

8.) Döntés pályázattal kapcsolatosan

(82.)    rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-82.pdf

 

KT-82/kieg1.  pdfKT-82kieg1.pdf

 

9.) Döntés a „Dél-budapesti kerékpárosbarát fejlesztések” elnevezésű projekttel kapcsolatosan

(83.)    rendkívüli eljárással!

Előterjesztők: Petrovai László alpolgármester, Kőrös Péter alpolgármester

pdfKT-83.pdf

 

 

10.) Tűzijátékok jövőbeli használatának megszüntetése  (88.)

Előterjesztők: MOMENTUM frakció: Somody László alpolgármester, Nagy Károly tanácsnok, Nagy Balázs képviselő

 pdfKT-88.pdf

 

11.) A 154444/1 helyrajzi számon nyilvántartott, természetben az 1183 Budapest, Gyömrői út 89. szám alatt található kivett főiskola és kollégium megnevezésű ingatlan 2359/53232-ed tulajdoni hányadával kapcsolatos, az Önkormányzatot megillető elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó döntéshozatal

(84/Z) Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Kőrös Péter alpolgármester

 

 

12.) Budapest VII. kerület, Károly körút 5. B épület 5. emelet 14. szám alatti elővásárlási joggal érintett ingatlan elidegenítése

(85/Z)  Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester

 

 

13.) Pedagógusnapi szakmai kitüntetés adományozása

(79/Z!)   Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester

 

 

 

14.) A PLER Kézilabdasport Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi éves beszámolójának elfogadása  

(77.)    rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Somody László alpolgármester

Meghívott: Saska Imre - a Kft ügyvezetője

pdfKT-77.pdf

 

 

15.) Tájékoztatók, bejelentések

 

 

Sürgősségi napirend:

S1. Elvi döntés az önkormányzati fenntartású szociális szolgálatok átszervezéséről

(S1-89.)pdfS1-89.pdf

 

Előterjesztő: Ferencz István alpolgármester 

 

 

S2.) Döntés „Semmelweis Díj” elismerés adományozásáról

(S2-90/Z!)  Zárt ülés! rendkívüli eljárással!

Előterjesztő: Szaniszló Sándor polgármester